Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin består av et team på over 230 vitenskapelig og administrativt ansatte, i både heltids- og deltidsstillinger. Instituttet har åtte forskningsgrupper som omfatter forskning innen epidemiologi, allmennmedisin, helseøkonomi, medisinsk humaniora, arbeidshelse, trygdemedisin, ernæring og global helse.

Vitenskapelig ansatte er også organisert i fagenheter, i henhold til deres ekspertise. Fagsenhetene er ansvarlige for å organisere instituttets undervisningsoppgaver og utvikle de ansattes pedagogiske kompetanse i samarbeid med fakultetet og UiT. Fagenhetene brukes hovedsakelig for intern organisering og har ikke egne nettsider.

Instituttet er involvert og ansvarlige for fire studieprogrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet, så vel som PhD-kurs.

Instituttet er og ansvarlig for fire store befolkningsbaserte helseundersøkelser: Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft-studien (NOWAC), Fit Futures og SAMINOR - den befolkningsbaserte studien om helse og levekår i regioner med samisk og norsk befolkning.

Vårt institutt huser tre kjernefasiliteter: EUTRO, kjernefasilitet for Biobank og forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser. Disse har ansvar for håndtering og lagring av data og biologiske prøver fra våre befolkningsbaserte helseundersøkelser, og legge til rette for tilgang til forskningsdata for nasjonale og internasjonale forskere.

Siden 2001 har vårt institutt vært vert for fire eksternt finansierte forskningssentre, som har spesifikke mandater gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Deres forpliktelse er å utvikle fagkunnskap på sine respektive felt og å drive forskning innen disse områdene.

Organisasjonskart ISM
Organisasjonskart ISM, klikk for å åpne større versjon i nytt vindu.

 

Instituttleder: Torkjel Manning Sandanger

Instituttrådet

·    Torkjel Manning Sandanger

·    Sameline Grimsgaard

·    Johanna Laue

·    Erik Eik Anda

·    Kristin Benjaminsen Borch

·     Camilla Kjeldsen Lie 

·    Ola Lillenes

·    Elise Marlen Paulsen

·    Ida Løken Killie

Ledergruppe

·      Torkjel Manning Sandanger - Instituttleder

·      Åshild Tempel – kontorsjef

·      Karin Charlotta Maria Rylander - Nestleder utdanning

·      Therese Haugdahl Nøst – Nestleder forskning

·      Trine Andreassen – Seniorrådgiver

·     Merete Albertsen - Forskningsadministrativ støtte

·      Vibeke Hemmingsen - Personalrådgiver

·      Cecilie Lundblad - Økonimisk rådgiver
Post- og besøksadresse
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ

Besøksadresse:
Det helsevitenskapelige fakultet MH-bygget,
plan L10 (vis a vis Universitetssykehuset UNN)
[Loading...]

Møter og utvalg