Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i åtte forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet.

Organisasjonskart ISM
Organisasjonskart ISM, klikk for å åpne større versjon i nytt vindu.

 
Post- og besøksadresse
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ

Besøksadresse:
Det helsevitenskapelige fakultet MH-bygget,
plan L10 (vis a vis Universitetssykehuset UNN)
[Loading...]

Møter og utvalg