Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Om oss – Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin har totalt 200 ansatte og er organisert i sju forskningsgrupper, fire fagenheter for undervisning og fire kompetansesentre. Instituttet ble opprettet i 1973, og Instituttets forskningsaktivitet har fra starten og fram til i dag hatt et tydelig fokus på risiko og årsaker til de store folkesykdommene som hjertekarsykdommer, kreft og diabetes og hvordan disse sykdommene er fordelt i befolkningen. En stor del av forskningsaktiviteten springer ut av befolkningsundersøkelsene Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft studien og SAMINOR studien.

Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor- og masterprogrammet i ernæring. I tillegg deltar instituttet i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes fra Universitetet i Oslo. Instituttet har nasjonalt og internasjonalt særlig bemerket seg som fremragende innen epidemiologisk forskning basert på instituttets store befolkningsundersøkelser.

Våre kompetansesentre[Loading...]