Forskning – Institutt for samfunnsmedisin

Forskning – Institutt for samfunnsmedisin

Lecture in Árdna
Lecture by SAMINOR in Árdna Foto: Oddleif Larsen

Institutt for samfunnsmedisin jobber for å fremme folkehelse, redusere helseforskjeller og sikre tilgjengeligheten av data fra våre fire store befolkningsbaserte studier for forskningsformål. Våre primære forskningstemaer inkluderer befolkningsbasert epidemiologi av ikke-smittsomme sykdommer, biomarkørforskning, helseøkonomi, forskning på helsetjenester, medisinsk humaniora, ernæring, arbeidshelse og allmennmedisin.

I 2019 ble vi tildelt miljøstøtteprosjektet Sunne valg fra Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet har intensivert våre samarbeidsinnsatser og forskningsfokus på samfunnsmessige endringer i risikofaktorer, utvikling av sykdomstrender, de arvelige aspektene ved helseatferd, vedvarende helseforskjeller og det økende behovet for helsetjenester i samfunnet.

Instituttets forskere leder og deltar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter finansiert av EU, NFR og andre organisasjoner. I tillegg har Instituttet bidratt til utdanningen av fremtidige forskere gjennom forskerskolen EPINOR (Nasjonal forskerskole i befolkningsbasert epidemiologi).

Det er åtte forskningsgrupper og fire eksternt finansierte sentre ved instituttet. De er listet i rullegardinmenyen nedenfor.

Vi har 27 prosjekter ved enheten:
Doktorgradsavhandlinger:
Dagsvold, Inger : Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services Mevik, Kjersti : Identifying and measuring patient harms. A study of measuring adverse events in hospitalised patients by the Global Trigger Tool record review method Høyem, Audhild : Continuity of care for patients with long-term complex needs - implications for clinical hospital practice.

Masteroppgaver:
Endresen, Hege : Selvrapportert psykisk helse, ensomhet og sosial støtte blant innbyggere i Tromsø kommune, i grupper av kjønn, alder og sosioøkonomisk status: En del av Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019 Teklezghi, Feben Dawit : Economic Evaluation of Home-Based Stroke Care – A systematic review Hashim, Sara : The association between macronutrients and severe musculoskeletal pain in the Tromsø7 study

Artikler og rapporter:
Yang, Nannan / Hellevik, Turid / Berzaghi, Rodrigo / Martinez, Inigo Zubiavrre : Radiation-induced effects on TGF-beta and PDGF receptor signaling in cancer-associated fibroblasts Jong, Mats / Stub, Trine / Jong, Miek. : Supporting Personal Growth in Childhood, Adolescent and Young-Adult Cancer Survivors Through Challenges in Nature — A Qualitative Study of WAYA Wilderness Programme Participation Hervik, Jill Angela / Vika, Karl Solbue / Stub, Trine : Transcranial direct current stimulation for chronic headaches, a randomized, controlled trial

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive