Foto: David González

Institutt for samfunnsmedisin


English flag   

Institutt for samfunnsmedisin er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vi er totalt ca. 230 ansatte.

Instituttet ble opprettet i 1973, og vår forskningsaktivitet har fra starten og fram til i dag hatt et tydelig fokus på risiko og årsaker til de store folkesykdommene som hjertekarsykdommer, kreft og diabetes og hvordan disse sykdommene er fordelt i befolkningen. En stor del av forskningsaktiviteten springer ut av befolkningsundersøkelsene Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft studien og SAMINOR studien.

Tromsøundersøkelsen

Kvinner og kreft-studien

SAMINOR

Fit Futures

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin:
[Loading...]