Foto: David González

Institutt for samfunnsmedisin


English flag   

Institutt for samfunnsmedisin er et av de største instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet, med omtrent 230 ansatte.

 

Vårt institutt ble grunnlagt i 1973 og har en lang tradisjon for epidemiologiske undersøkelser av forekomst og risikofaktorer for de store folkesykdommene for eksempel hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes. I dag har våre forskningsinnsatser innen folkehelse utvidet seg til å inkludere blant annet økonomiske aspekter ved helsetjenester, forskning på feilbehandling, helsepolitikk, biomarkørforskning, ernæring og mye mer.

 Vår forskningsaktivitet er i stor grad basert på våre unike befolkningsundersøkelser: Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft-studien, SAMINOR og Fit Futures.

 Vi ønsker forskningssamarbeid velkommen og oppfordrer alle som er interesserte i å vite mer om oss til å utforske informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside.

Tromsøundersøkelsen

Kvinner og kreft-studien

SAMINOR

Fit Futures

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin: