Institutt for samfunnsmedisin


English flag   

Institutt for samfunnsmedisin har totalt 200 ansatte og er organisert i sju forskningsgrupper, fire fagenheter for undervisning og fire kompetansesentre.

Instituttet ble opprettet i 1973, og Instituttets forskningsaktivitet har fra starten og fram til i dag hatt et tydelig fokus på risiko og årsaker til de store folkesykdommene som hjertekarsykdommer, kreft og diabetes og hvordan disse sykdommene er fordelt i befolkningen. En stor del av forskningsaktiviteten springer ut av befolkningsundersøkelsene Tromsøundersøkelsen, Kvinner og kreft studien og SAMINOR studien.

Befolkningsundersøkelser i nord

Kvinner og kreft-studien

SAMINOR

Fit Futures

Ansatte ved Institutt for samfunnsmedisin:
[Loading...]