Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Abelsen, Birgit

Professor i helsetjenesteforskning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Acheampong, Anthony

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Adolfsen, Laila

Senior forskn.tekn
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Al-Azzawi, Resha

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Albertsen, Eva Charlotte

Konsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Albertsen, Merete

Forskningsadministrative tjenester
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Almama, Juhaina Abdul Kader

Konsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Alræk, Terje

Seniorforsker NAFKAM
NAFKAM
Det helsevitenskapelige fakultet

Aminoff, Anna Louise

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Anda, Erik Eik

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning

1-10 av 253 | Neste 10 Siste 3