Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Abelsen, Birgit

Professor i helsetjenesteforskning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Al-Azzawi, Resha

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Albertsen, Eva Charlotte

Konsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Albertsen, Merete

Forskningsadministrative tjenester
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Almama, Juhaina Abdul Kader

Konsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Alræk, Terje

Seniorforsker NAFKAM
NAFKAM
Det helsevitenskapelige fakultet

Aminoff, Anna Louise

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Stian

Stipendiat
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Trine Cæcilie Bræstrup

Stipendiat
Medical Humanities, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Andorsen, Gerd Sissel

Universitetslektor
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 240 | Neste 10 Siste 10