Arctic blue polygon pattern

Kontaktinformasjon til fakultetene

Her finner du telefonnummer og epostadresser til UiTs fakulteter

 


Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak):

E-post: info.helsefak@hjelp.uit.no
Telefon: 776 44610 (infotorget)


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak):

E-post: postmottak@hsl.uit.no
Telefon: 776 44000


Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak):

E-post: postmottak@bfe.uit.no
Telefon: 776 46000


Det juridiske fakultet (Jurfak):

E-post: postmottak@jus.uit.no
Klager på karakter sendes til e-post: klagejurfak@uit.no
Telefon: 776 44197


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak):

E-post: postmottak@ivt.uit.no
Telefon: 776 44000


Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak):

E-post: postmottak@nt.uit.no
Telefon: 776 44000


 Ansvarlig for siden: Lars Nordmo
Sist oppdatert: 30.06.2021 08:37