Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Omsetning 2019

Nøkkeltall for UiT Norges arktiske universitet for regnskapsperioden 2019

Regnskapsførte inntekter, NOK i hele tusen 2017 2018 2019
Bevilgningsinntekter (grunnbevilgning)    3 171 327 3 311 721 3 308 936
Eksterne inntekter (bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet) 601 357 678 856 719 732
Totale driftsinntekter 3 772 684  3 990 577 4 028 668

 

Nøkkeltall for UiT

Det var 3 650 årsverk ved UiT i 2019, og en kvinneandel på 54 %.

I samme periode hadde UiT 16 655 studenter, og en andel på 7,5 studenter per vitenskapelige tilsatt. Dette forholdstallet er lavere enn gjennomsnittet i sektoren, men på samme nivå som de 3 største breddeuniversitetene i Norge.

Universitetets totale driftsinntekter passerte 4,0 mrd. kroner i 2019. Av dette utgjør ca. 0,72 mrd. bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). De største bidragsyterne til disse eksterne inntektene er Norges forskningsråd og andre statlige etater, som til sammen finansierer ca. 75 % av universitetets eksternt finansierte prosjektportefølje.Ansvarlig for siden: Geir Sørensen
opprettet: 29.02.2020 15:41