Arctic blue polygon pattern

Omsetning 2020

Nøkkeltall for UiT Norges arktiske universitet for regnskapsperioden 2020

Regnskapsførte inntekter, NOK i hele tusen 2018 2019 2020
Bevilgningsinntekter (grunnbevilgning)    3 211 721 3 396 046 3 715 875
Eksterne inntekter (bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet) 678 856 632 622 696 041
Totale driftsinntekter 3 990 577
4 028 668 4 411 916

 

Nøkkeltall for UiT

Det var 3 650 årsverk ved UiT i 2019, og en kvinneandel på 54 %.

I samme periode hadde UiT 16 655 studenter, og en andel på 7,5 studenter per vitenskapelige tilsatt. Dette forholdstallet er lavere enn gjennomsnittet i sektoren, men på samme nivå som de 3 største breddeuniversitetene i Norge.

Universitetets totale driftsinntekter passerte 4,4 mrd. kroner i 2020. Av dette utgjør ca. 0,70 mrd. bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). De største bidragsyterne til disse eksterne inntektene er Norges forskningsråd og andre statlige etater, som til sammen finansierer ca. 71 % av universitetets eksternt finansierte prosjektportefølje.Ansvarlig for siden: Geir Sørensen
Sist oppdatert: 23.03.2021 14:41