Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Handlingsplan for miljøledelse 2014-2017

Hovedmålet for miljøledelse ved UiT – Norges arktiske universitet (UiT) er at institusjonen kontinuerlig skal arbeide for at driften endres i mer miljøvennlig retning slik at belastningen på det ytre miljø blir minst mulig. Miljøbevissthet skal prege alle deler av virksomheten, og ledere, ansatte og studenter skal ha en bevisst holdning til betydningen av egen innsats for å redusere belastningen på det ytre miljøet.

Handlingsplan for miljøledelse 2014-2017 finner du herAnsvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist oppdatert: 08.10.2014 10:13