Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innkjøp – Informasjon til våre leverandører

Alle innkjøp ved UiT Norges arktiske universitet er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det betyr at alle anskaffelser med verdi fra 100 000 eks mva. skal være basert på konkurranse, eller på en gyldig avtale. 

UiT Norges arktiske universitet har en felles innkjøpstjeneste organisert som faggruppe under økonomi- og innskjøpsseksjonen ved Avd. for organisasjon og økonomi.

Alle anskaffelser med en samlet verdi over 100 000 eks. mva. gjennomføres med bistand fra innkjøpstjenesten. Fakultetene/enhetene har ansvar for å foreta innkjøp under kr 100 000 eks. mva.

For alle enkeltbestillinger skal det utstedes en innkjøpssordre (godkjent rekvisisjon) som sendes leverandøren. Leverandøren skal alltid påføre innkjøpsordrenummer på fakturaen som UiTs bestillingsreferanse.

 

Kunngjøring av anskaffelser

Anskaffelser med verdi fra 1,3 mill eks. mva kunngjøres i databasene Doffin og TED.

UiT benytter elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy fra Visma (TendSign). Det innebærer at alle anskaffelsesprosesser med verdi fra 100 000 eks. mva gjennomføres fullelektronisk fra invitasjon/kunngjøring til kontraktssignering.

 

Øvrig informasjon

Krav til fakturering

Fortolling

Kontraktsvilkår 

Veiledning for innlevering av tilbud

Krav til fakturering

Fortolling

Kontraktsvilkår

Skatteattester

Etikk

 

 Ansvarlig for siden: Merethe Berger Håkonsen
Sist oppdatert: 04.06.2021 22:08