Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiTs historie

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet er en drivkraft i landsdelens utvikling. Da UiT ble etablert i 1968, ble det omtalt som et distriktspolitisk eksperiment. Eksperimentet var – og er – vellykket. UiT er blitt en av de sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge.

Det manglet ikke advarende røster mot å etablere et universitet i Nord-Norge. Det ble spådd så svak søking av forskere og studenter at det hverken ville holde et faglig forsvarlig nivå eller oppnå en forsvarlig størrelse. Når Stortinget trosset motstanden, var det for å skape større geografisk likhet og rettferdighet mellom Nord-Norge og resten av landet. Målet var å gi nordnorsk ungdom bedre utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen.

Noen viktige milepæler i vår historie:

 • 1918: 
  Hans A. Meyer, politiker og næringslivsmann fra Mo i Rana, lanserer tanken om et universitet i Tromsø.
 • 1962: 
  Universitetet i Tromsø kommer på den politiske dagsorden.
 • 1967: 
  Regjeringen foreslår å opprette et universitet i Tromsø.
 • 1968: 
  Stortinget vedtar å opprette et universitet i Tromsø.
 • 1969: 
  Universitetet i Tromsø får et interimstyre. Formann er Peter F. Hjort.
 • 1972: 
  Kong Olav V åpner Universitetet i Tromsø i Tromsø Domkirke, og de første studenter og lærere inntar plassene i leide lokaler.
  Fiskerikandidatstudiet etablert
 • 1973:
  Profesjonsstudiet i medisin etablert
 • 1976:
  Tromsø Museum blir en del av Universitetet i Tromsø
 • 1978: 
  Det første permanente bygget på universitetsområdet i Breivika, er ferdig. Tomten er 1500 mål. I løpet av de neste 10 årene reises bygg etter bygg, og studentene får tilbud om nye studier, f.eks. jus i 1985.
 • 1987:
  Profesjonsstudiet i jus etablert
  Sivilingeniørstudiet etablert
 • 1988: 
  Norges fiskerihøgskole (opprettet i 1972) blir en permanent vitenskapelig høgskole ved Universitetet i Tromsø.
 • 1989: 
  «Hovedgården» som bl.a. huser Universitetets sentraladministrasjon, blir tatt i bruk.
 • 1991:
  Medisin- og Helsefagbygget er ferdig, Regionsykehuset i Tromsø (RiTø, nå Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN), Nord-Europas mest moderne universitetsklinikk, tas i bruk.
  Profesjonsstudiet i psykologi etablert
 • 1993: 
  25-årsjubileum for stortingsvedtaket om etablering av landets fjerde universitet, lokalisert i Tromsø. Avdeling for arktisk biologi flytter inn i nye bygninger i Breivika.
 • 1994: 
  I løpet av sommeren står et eget bygg for Norges fiskerihøgskole ferdig til innflytting.
  Masterstudiet i farmasi etablert
 • 1997: 
  Universitetet innfører fakultetsstruktur.
 • 2004:
  Profesjonsstudiet i odontologi etablert
  Siviløkonomiutdanninga etablert
 • 2005:
  Kong Harald V åpnet teorifagbygget.
 • 2006:
  Universitetet gjenopptar drøftinger med Høgskolen i Tromsø om fusjon.
 • 2007:
  Universitetsstyret og høgskolestyret vedtar enstemmig å søke Kunnskapsdepartementet om å bli fusjonert fra 1.1.2009. Regjeringa godkjenner fusjonen 26. september 2008.
 • 2008:
  Universitetet i Tromsø markerer 40 år siden stortingsvedtaket.
 • 2009:
  Universitetet i Tromsø blir fusjonert med Høgskolen i Tromsø under navnet Universitetet i Tromsø.
 • 2013:
  Universitetet i Tromsø fusjonerer med Høgskolen i Finnmark 1. august, og skifter navn til Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet
 • 2016:
  UiT Norges arktiske universitet fusjonerer med Høgskolen i Narvik og Harstad 1. januar


Ansvarlig for siden: Lars Nordmo
Sist oppdatert: 29.03.2017 08:38
 • Rektorer:
 • Peter F Hjort
 • Olav Holt
 • Yngvar Løchen
 • Helge Stalsberg
 • Narve Bjørgo
 • Ole Danbolt Mjøs
 • Tove Bull
 • Jarle Aarbakke
 • Anne Husebekk

Universitetsdirektører:

 • Willy Haugli
 • Harald Overvaag
 • Arne Benjaminsen
 • Jan Larsen
 • Lasse Lønnum


Skip to main content