Arctic blue polygon pattern

Tjenester for lagring

I menyen nedenfor ligger tjenestene som er tilgjengelig for lagring av forskningsdata og mediearkiv.

For utfyllende informasjon om behandling og lagring av forskningsdata vennligst se her

Før man velger tjeneste er det flere punkter man må evaluere.

 • Inneholder dataene sensitiv informasjon?
 • Hvem skal ha tilgang til dataene? (forskningsprosjekt, eksterne eller interne sammarbeidspartnere)
 • Hva vil være levetiden for dataene?
 • Er dette publiserte data som skal arkiveres?
 • Skal dataene analyseres/prosesseres? 
  • Gjøres dette på brukereid utstyr eller i tilknyttede tjenester levert av UiT?
  • Vil fysisk plassering av lagringstjensten påvirke din forskning?
 • Krever lagringsbehovet finansiering?
  • Tjenster utover M365, CLARC basispakke og Panopto vil medføre kostnader
  • Sentraladministrasjonen er i en prosess for å utarbeide kostnadsmodeller for de ulike tjenestene.  

Hvis det er behov for rådgiving i forbindelse med valg av lagringstjenste eller andre tjenester tilknyttet lagring vennligst ta kontakt.

Hvilken Klassifisering støtter tjenesten:

                      

Tjeneste Status:

Bildet beskriver av begrepene åpen, intern, fortrolig og strengt fortrolig data

Aktive data for analyse

Data for langtidslagring

Arkiv og publisering

Strengt fortrolige data

Mediedata

Sist endret: 21.02.2022, endret av: Majda Sojtaric