Arctic blue polygon pattern

Videoer

Åpen vitenskap ved UiT - se video på YouTube

Prof. Laura A. Janda (UiT) om Open Data in linguistics -  se video på YouTube

Prof. Robert Barrett (UiT) om Open Research Data - se video på YouTube

Om forskningsdata-livssyklus - se video på YouTube

Om FAIR data prinsipper - se video på YouTube

RSpace videoer - se på Panopto

 

Sist endret: 11.02.2022, endret av: Noortje Dijkstra
English flag