Arctic blue polygon pattern

FAQ

Kva er forskingsdata?

Har UiT retningsliner for handtering av forskingsdata?

Kva er ein datahandteringsplan?

Kor kan eg finna ein mal for datahandteringsplanar (DHP)?

Hva vil det si å publisere forskningsdata åpent?  

Når kan jeg ikke publisere dataene mine åpent?

Kva er metadata?

Hvordan forberede data for arkivering?

Hva er en ReadMe-fil?

Hva er FAIR data?

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag