Norges fiskerihøgskole


        English flag   

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor.

I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


Arrangementer


Norges fiskerihøgskoles jubileumskonferanse

6. oktober     09:00     Aud 1, Teorifagbygget, Tromsø     Tromsø    

Læringsakademiet ved BFE - Arbeidssamling og skriveverksted

26. oktober     10:30     LINKEN - Forskningsparken     Tromsø, Alta, Harstad, Narvik    

Læringsakademiet ved BFE - Deling av FoU-prosjekt

17. november     10:15     NFH-bygget, vil bli nærmere oppgitt til påmeldte deltakere     Tromsø