Norges fiskerihøgskole


           

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor.

I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:
[Loading...]

Siste nyheter

UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

To forskningsprosjekter ved UiT er blant 22 forskningsmiljøer i Norge som får status... Les nyhetssaken

Rene og rike hav krever helhetstenking med økosystemet i sentrum

20. mai presenteres en rapport til Høynivåpanelet for en bærekraftig hav&oslas... Les nyhetssaken

Ny innsikt i laksens immunforsvar

Ein ny doktorgrad ved Noregs fiskerihøgskule ved UiT visar at auka kunnskap om laksens imm... Les nyhetssaken


Arrangementer


R course for beginners

25. aug     13:00     BFE D-110     Tromsø    

Instituttsamling, NFH

9. sep     08:30     Sommarøy     Tromsø