Foto: Lars Åke Andersen

Det helsevitenskapelige fakultet


    English flag   

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Nyhetsbrev og statusoppdatering AKM

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert om situasjonen ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) og status for videre arbeid kan du melde deg på lista for å motta nyhetsbrev. Muligheten for å melde seg på nyhetsbrevet finner du her: Nyheter og statusoppdatering AKM

Tromsøundersøkelsen

HelPed

CANS

UiT helseblogg

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Webinar: Veiledning og refleksjon i praksis

29. mars     10:00     Zoom     Digitalt    

ChatGPT - opportunities and risks

30. mars     11:15     MH2 U9.320     Tromsø    

Disputas - Aksel Wikant

30. mars     12:00     Auditorium Cortex     Digitalt, Tromsø    

Forbedringsstimuli - UiTs forbedringsnettverk: "Ut i verden: Læring og moro på høygir"

19. april     09:15     Digitalt møte (lenke sendes ut etter påmelding)     Digitalt