Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


               

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

Norsk senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av  fakultetet.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett, Forvaltningsrett og Formuerett

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Praksis i studiet

Fyrtårn

Alumni

 
Flotte lokaler

Vi holder til i praktiske, store og lyse lokaler på campus Tromsø, der vi blant annet har landets eneste egne rettssal for jusstudenter. Denne benyttes aktivt i undervisningssammenheng.
Vi utdanner fremtidens jurister!

Det gjør vi blant annet gjennom fokus på muntlig øvelse,  erfaringer gjennom obligatorisk praks og en kontinuerlig satsning på studiekvalitet. For andre gang har vi status som fyrtårn innen utdanningskvalitet. Rapporten fra første prosjekt Kompetanse og læringsutbytte kan leses her, mens søknaden og planene til nåværende prosjekt Læring og kunnskap for fremtidens jurist finnes her.
Best i
landet

Våre jus-studenter er de mest fornøyde i landet. Dette i følge NOKUTS Studiebarometer, der rettsvitenskap ved UiT har fått best score av landets tre masterutdanninger i rettsvitenskap flere år på rad

 

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]