Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


            English flag   

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Barnerett, Statsrett, ForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


OCEAN - ATTR: Authoritative Texts and Their Receptions - PhD School

12. juni     09:00     Tromsø     Tromsø    

Innovating for Change in Global Fisheries Governance (14-15 September 2023, Tromsø)

14. september     08:15     Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS) at UiT The Arctic University of Norway     Tromsø    

Den andre årlige EØS-/ trygderettskonferansen

19. september     09:15     Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, 9008 Tromsø     Tromsø    

The Annual NCLOS Conference - 2023

1. november     17:00     UiT, the Arctic University of Norway, Tromsø, Norway     Tromsø