Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


            English flag   

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Barnerett, Statsrett, ForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Shamans, Priests and Witches in the Archaeological Record

24. mai     13:00     Breiviklia N-119     Digitalt, Tromsø    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 24.05.22 kl 15:15

24. mai     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Filosofisk filmaften: Leviatan

24. mai     18:00     Verdensteartet - Cinemateket i Tromsø     Tromsø    

Rethinking vulnerability within a children’s rights approach

13. juni     20:00     Tromsø, Norway     Tromsø    

Critical Legal Conference 2022

31. august     12:30     Tromsø     Tromsø