Foto: Lars Åke Andersen

Det helsevitenskapelige fakultet


    English flag   

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Nyhetsbrev og statusoppdatering AKM

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert om situasjonen ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) og status for videre arbeid kan du melde deg på lista for å motta nyhetsbrev. Muligheten for å melde seg på nyhetsbrevet finner du her: Nyheter og statusoppdatering AKM

Tromsøundersøkelsen

HelPed

CANS

UiT helseblogg

Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

24. august     09:00     LINKEN- Forskningsparken Møtesenter, møterom Hollendaren     Tromsø    

Fritid og psykisk helse blant barn og unge

2. september     12:00     Medisin og helsefagbygget 2 (MH2): U.09.301, Aud. Cerebellum     Tromsø    

Fritidsaktiviteter som beskyttende tiltak for barn og unges psykiske helse

6. september     14:00     Zoom     Digitalt    

Workshop proposal writing

5. oktober     09:00     Large Auditorium, MH-building, Tromsø (U6.SA.B Store auditorium)     Tromsø