#
#
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) ketil.lenert.hansen@uit.no 77623273 (0047) 90791116 Tromsø MH2 L.10.352

Ketil Lenert Hansen


Arbeidstittel

Professor

Stillingsbeskrivelse

I betenkningen til min nåværende stilling het det: «Arbeidsoppgavene vil innebære forskning, undervisning, tjenestestøtte, veiledning og formidling». «I Stillingen vil det bli lagt vekt på at instituttet har i sitt samfunnsmandat et særlig ansvar for å utvikle kultursensitiv kompetanse i arbeid med den samiske urbefolkningen. Oppgavene vil inkludere det å sette i gang og drive fram nye prosjekter i nær samhandling med tjenester på barn- og ungefeltet. Formidling av kunnskap er sentral i denne stillingen. Unge Samers Psykiske Helse er ett sentralt prosjekt. 


 • Svalastog, Anna Lydia; Wilson, Shawn; Hansen, Ketil Lenert. Knowledge versus education in the margins: An indigenous and feminist critique of education. Education Sciences 2021; Volum 11 (10). ISSN 2227-7102.s doi: 10.3390/educsci11100627.
 • Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Schei, Berit; Javo, Anne Cecilie; Sørbye, Øystein; Hansen, Ketil Lenert. Do Childhood Boarding School Experiences Predict Health, Well-Being and Disability Pension in Adults? A SAMINOR Study. (fulltekst) Journal of Cross-Cultural Psychology 2020; Volum 51 (10). ISSN 0022-0221.s 848 - 875.s doi: 10.1177/0022022120962571.
 • Drozd, Filip; Hansen, Ketil Lenert. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket De Utrolige Årene Universalprogrammet (1. utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2019; Volum 1. ISSN 2464-2142.
 • Brustad, Magritt; Bongo, Ann Kristine Sara; Hansen, Ketil Lenert; Trovik, Tordis A; Oscarson, Nils; Jönsson, Birgitta. Oral health in the indigenous Sámi population in Norway – the dental health in the North study. Acta Odontologica Scandinavica 2019. ISSN 0001-6357.s doi: 10.1080/00016357.2019.1654615.
 • Hansen, Ketil Lenert. Educational Policy and Boarding Schools for Indigenous Sami Children in Norway from 1700 to the Present. (fulltekst) Routledge 2018 ISBN 9781138294226.s 188 - 204.s doi: 10.4324/9781315231723-12.
 • Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Schei, Berit; Sørlie, Tore; Stigum, Hein; Bjertness, Espen; Javo, Anne Cecilie. Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1508320.
 • Sørlie, Tore; Hansen, Ketil Lenert; Friborg, Oddgeir. Do Norwegian Sami and non-indigenous individuals understand questions about mental health similarly? A SAMINOR 2 study. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1481325.
 • Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Greg; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pambrun, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn. Indigenous Values and Health Systems Stewardship in Circumpolar Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2017; Volum 14 (12). ISSN 1661-7827.s 1 - 20.s doi: 10.3390/ijerph14121462.
 • Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Hansen, Ketil Lenert. Resilience to Discrimination Among Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway: The SAMINOR2 Study. Journal of Cross-Cultural Psychology 2017; Volum 48 (7). ISSN 0022-0221.s 1009 - 1027.s doi: 10.1177/0022022117719159.
 • Hansen, Ketil Lenert; Minton, Stephen; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore. Discrimination amongst Arctic Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway - The SAMINOR 2 Questionnaire Study. (fulltekst) Journal of Northern Studies 2017; Volum 10 (2). ISSN 1654-5915.s 45 - 84.s doi: 10.1080/22423982.2018.1508320.
 • Hansen, Ketil Lenert; Høgmo, Asle magnus; Lund, Eiliv. Value Patterns in Four Dimensions among the Indigenous Sami Population in Norway. A population-based survey. Journal of Northern Studies 2016; Volum 10 (1). ISSN 1654-5915.s 39 - 67.
 • Eriksen, Astrid M.A.; Schei, Berit; Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore; Fleten, Nils; Javo, Cecilie. Childhood violence and adult chronic pain among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.32798.
 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
 • Hansen, Ketil Lenert; Brustad, Magritt; Johnsen, Knut. Prevalence of self-reported stomach symptoms after consuming milk among indigenous Sami and non-Sami in Northern- and Mid-Norway - the SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74. ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.3402/ijch.v74.25762.
 • Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Ross; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pabrum, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn. Approaching Etuaptmumk - introducing a consensusbased mixed method for health services research. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74:27438. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v74.27438.
 • Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Javo, Cecilie; Schei, Berit. Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. (fulltekst) Scandinavian Journal of Public Health 2015; Volum 43 (6). ISSN 1403-4948.s 588 - 596.s doi: 10.1177/1403494815585936.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ethnic discrimination and health: the relationship between experienced ethnic discrimination and multiple health domains in Norway's rural Sami population. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74 (25125). ISSN 1239-9736.s 1 - 12.s doi: 10.3402/ijch.v74.25125.
 • Brustad, Magritt; Hansen, Ketil Lenert; Broderstad, Ann Ragnhild; Hansen, Solrunn; Melhus, Marita. A population-based study on health and living conditions in areas with mixed Sami and Norwegian settlements - The SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2014; Volum 73. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v73.23147.
 • Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Broderstad, Ann Ragnhild. Marginalisation and cardiovascular disease among rural Sami in Northern Norway: a population-based cross-sectional study. BMC Public Health 2013; Volum 13:522. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-13-522.
 • Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore. Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49 (1). ISSN 1363-4615.s 26 - 50.s doi: 10.1177/1363461511433944.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ssmehets, fordommer og helse. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 71 - 81.s doi: http://www.orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/14.
 • Eliassen, Bent-Martin; Braaten, Tonje; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Broderstad, Ann Ragnhild. Acculturation and self-rated health among Arctic indigenous peoples: a population-based cross-sectional study. BMC Public Health 2012; Volum 12. ISSN 1471-2458.s 948 - .s doi: 10.1186/1471-2458-12-948.
 • Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Lund, Eiliv. Ethnicity, self-reported health, discrimination and socio-economic status: a study of Sami and non-Sami Norwegian populations. International Journal of Circumpolar Health 2010; Volum 69 (2). ISSN 1239-9736.s 111 - 128.
 • Hansen, Ketil Lenert. Indigenous health and wellbeing. Circumpolar Health Supplements 2010; Volum 7. ISSN 1797-2361.
 • Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Høgmo, Asle magnus; Lund, Eiliv. Ethnic discrimination and bullying in the Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2008; Volum 67. ISSN 1239-9736.s 97 - 113.
 • Lund, Eiliv; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Nystad, tove anita; Broderstad, Ann Ragnhild; Selmer, R; Lund-Larsen, PG. Population based study of health and living conditions in areas with both Sami and Norwegian populations - The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2007; Volum 66. ISSN 1239-9736.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering og holdninger til det samiske i nord -en utfordring for kirken? i boken Erkjenne fortid - forme framtid. Inspill til krkelig forsoningsarbeid i Sapmi. Tore Johnsen og Line M. Skum (red.). 2013 ISBN 978-82-8104-223-0.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets, fordommer og helse i Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel / Svein Jentoft, Jens-Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik (red.). 2012 ISBN 8281042184.
 • Hansen, Ketil Lenert. First World, First Nations: Internal Colonialism and Indigenous Self-Determination in Northern Europe and Australia (First Nations and the Colonial Encounter). Sussex Academic Press 2011 ISBN 978-1845193515.
 • Hansen, Ketil Lenert; Skaar With, Sara. Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse. (fulltekst) 2021 ISBN 978-82-93031-80-2.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom, diskriminering og rasisme. Lávvuo - forskning och utbildning för samisk hälsa 2021-11-04 - 2021-11-04 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom, identitetsutvikling, individuell diskriminering, strukturell diskriminering, resilience og mental helse. Mangfold i yrkesfaglig praksis 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Paradise hotel - Utstilling U/Synlig hverdagsrasisme i Norge. HL-Senteret utstillinger 2021-10-01 - 2023-12-31 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom i Norge og Sverge opplever diskriminering og rasisme. Forum för unga samers hälsa 2021 2021-11-05 - 2021-11-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Sámi nuorat vásihit olu rasismma mii váikkuha psyhkalaš­dearvvašvuhtii. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. The Arctic Childhood Study - A study of violence and health in indigenous Sámi and non-Sami children and youth in the Arctic Norway. The Arctic Circle Assembly 2021-10-16 - 2021-10-16 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Bissehehket rasismma sápmelaččaid vuostá. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Jone (17) damta satne tjuara sov saemien bieliem tjïekedh: – Manne vaane sjïdteme dejnie. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Jone (17) føler han må skjule sin samiske side: – Det har blitt en vanesak. (fulltekst) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Blomli, May-Britt; Hansen, Ketil Lenert; Schall, Verena Juliane; Hämäläinen, Soile. «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet. Kvenseminaret Troms og Finnmark fylkeskommune 2021-11-03 - 2021-11-03 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme og samehets. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers identitet, opplevelser av samehets og diskriminering og psykisk helse. Sámi Education Conference 2021 2021-10-05 - 2021-10-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot samer. Undervisning Samiske veivisere 2021-10-05 - 2021-10-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets er også rasisme. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Mange kvier seg for å ytre seg. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mener den samiske ytringsfriheten er truet: – Mange kvier seg for å ytre seg. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ytringsfrihetskommisjonen: Samiske perspektiv på ytringsfrihet: Helsemessige konsekvensene av rasisme, hat, hets og sjikane som samer er blitt og blir utsatt for.. Ytringsfrihetskommisjonen: Samiske perspektiv på ytringsfrihet (fulltekst) 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Det er fint og eksotisk med samer så lenge vi bare joiker Fordommer og hets mot samer har eksistert i generasjoner. Nå tar stadig flere samiske ungdommer til motmæle.. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Amalie (23) fikk diplom for fordypningsoppgave ved UiT: – Et viktig tema for meg. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Miha - psykisk helse blant samisk ungdom. Seminar samisk ungdom og psykisk helse 2021-09-01 - 2021-09-02 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Young Sami identity and mental health. Barents youth conference 2021-09-01 - 2021-09-01 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Å være ung same i dag byr på store utfordringer. Kronprisen har i taler etter 22.juli terroren. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Fordommer og hets preger oppfatningene. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. TV EKTE Nuorra sápmeláš - Ung same. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vitsene satte spor. Nå har Vibeke en helt spesiell jobb. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. I episode 10, sesong 2 av TV2- programmet "Ekte" forteller unge samer om hets mot sin samiske bakgrunn og tradisjoner. Forsker Ketil Lenert Hansen (RKBU Nord, UiT) forteller at forskning viser at samisk ungdom blir utsatt for krenkelser, men også at de viser en sterk motstandskraft mot dette og ønsker å leve som samisk i samfunnet. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hev Stemmen. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mobbing og hets gir uhelse for samene Etnisk diskriminering har negativ påvirkning på somatisk og mental helse hos den samiske befolkning. Det viser medisinerstudent ved UiT, Amalie Seljenes sin valgfrie fordypningsoppgave.. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Psykisk helse blant samisk ungdom Webinaret tar opp tema knyttet til psykisk helse hos samisk ungdom og hvilke muligheter de har til å utvikle sin samiske identitet.. RKBU Nord Webinaret (data) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Anmeldte netthets: – Noe av det verste jeg har lest. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. HL-Senteret utstilling om hverdagsrasisme: Fra 1920-tallet til Paradise Hotel. HL-Senteret utstillinger 2021-08-01 - 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Intervju 22. juli dokumentar. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Miha - Unge samers psykiske helse. Miha rekrutteringsmøte med samisk ungdom 2021-05-03 - 2021-05-03 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets og psykisk helse. Soptsestalleme: Samehets og psykisk helse (fulltekst) 2021-05-05 - 2021-05-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. NRK Supers temadager om rasisme. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. 22.juli dokumentar 10 år etter. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Barnevernets minoritetskompetanse. Øst-Finnmark barnevernsnettverk 2021-05-05 - 2021-05-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Soptsestalleme: Samehets og psykisk helse. Soptsestalleme: Samehets og psykisk helse 2021-05-05 - 2021-05-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Planning Qualitative Data Collection. Global Training and Development Manager | International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 2021-04-21 - 2021-04-29 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers psykiske helse. Forskergruppemøte 2021-04-27 - 2021-04-27 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mihá - unge samers psykiske helse. (data) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Barnevernets minoritetskompetanse. Fagseminar Barnevern 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. CM Data Collection training follow-up. Child Maltreatment Data Collection Module 4: Planning Data Collection 2021-04-08 - 2021-04-15 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Participatory Research How Subjects Are Involved Working with Different Populations. Study Design for Self-Report Studies 2021-04-08 - 2021-04-15 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. En urettferdig fremstilling av samer. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Behov kunnskap om samehets til arbeidsgivere, skoleledere og frivilligheten. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Aktiv og engasjert ungdomsorganisasjon. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samer sliter, viser rapport for Mental Helse. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mange unge samer sliter med depresjon og angst. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Forsker på unge samers psykiske helse. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ble voldtatt: – Det viktigste er å snakke om det. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers psykososiale helse. Fagdag for helsesykepleiere 2021-03-19 - 2021-03-19 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samer sliter, viser rapport for Mental Helse Ungdom. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Fra #doarváidál til #dohkketmu og forebygging av samehets. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Miha - Unge samers psykiske helse. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ønsker nettkurs om samehets. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Jáhkká sámevaši-kurssa buoridit dili. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Håper nettkurs kan forhindre samehets. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever etnisk diskriminering. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets blant ungdom. #Noknu- #doarváidál! 2021-02-15 - 2021-02-15 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Møtet med statsminister Erna Solberg om Samehets unge samer opplever. #Noknu- #doarváidál! Samtale om samehets unge samer opplever 2021-02-05 - 2021-02-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Historiske traumer. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Veaigesátta :Nuorat vásihit vaši sámevuođa geažil. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Buorre Iđit Sápmi :Mihá prošeavtta iskkus. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mihá prošeavtta iskkus. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers psykiske helse. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Statsministeren om samehets: – De må jo tåle det, sier vi ofte, men har du hørt det 150 ganger, da er det grenser for hvor mye du skal tåle. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hvordan er det egentlig å være ung same i Norge?. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. 3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Slik blir årets feiring av samenes nasjonaldag. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom opplever hets, fordommer og diskriminering. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom opplever diskriminering. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom blir diskriminert. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samer opplever diskriminering. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. En ny rapport viser at unge samer er veldig stolte av egen kultur, men mange har også opplevd etnisk diskrimminering. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Professor Ketil Lenert Hansen forsker på unge samers psykiske helse. I denne VG-artikkelen fra i går, samefolkets dag, forteller han om noen av sine funn.RKBU Nord UiT Norges arktiske universitet. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Stereotypien om at samer fortsatt bor i lavvo eksisterer. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ittjiv bárep diede sámij birra. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sámi nuorat leat rámis iežaset sámevuodain. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Grenser for hvor mye du skal tåle. 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tar Raja på ordet – vil forske på samehets. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Biret (18): – Venter alltid på en stygg kommentar. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Venter alltid på en stygg kommentar. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Stolt av det samiske. (fulltekst) 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Epodemiologisk helseforskning med etnisitet som kontekst. PSY-2584 Helsepsykologi 2021-01-19 - 2021-01-19 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Psykososial helse blant samisk ungdom. Campus seminar samisk uke (fulltekst) 2021-02-05 - 2021-02-05 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert; Skaar With, Sara; Stava, Ranveig. Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse. Miha rapporten lansering 2021-02-26 - 2021-02-26 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. #Noknu-#doarváidál! Samehets blant samisk ungdom. #Noknu- #doarváidál! Tromsø IL 2021-02-15 - 2021-02-15 2021.
 • Hansen, Ketil Lenert. Garra vásáhus šattai filbman – Mun doivon mun sáhtten su veahkehit. (fulltekst) 2020.
 • Sørlie, Tore; Friborg, Oddgeir; Hansen, Ketil Lenert. Presentasjon av studie for Sannhets- og forsoningskommisjonen 18.06.20. Møte med Sannhets- og forsoningskommisjonen 2020-06-18 - 2020-06-18 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers psykiske helse. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Kartlegge samers psykiske helse. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Statsministeren og sametingspresidenten. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dehálaš hutkat movt oažžut mielde nuorra bártniid. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Om Mihá. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Miha undersøkelsen. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rein – en næringsbombe. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ny kunnskapsportal om likestilling og levekår blant samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Imponerer med arbeid mot rasisme – men må bli flinkere til å vise det fram. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Unge samers psykiske helse. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rekruttering av informanter til forskning. Forskergruppemøte 2020-11-12 - 2020-11-12 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot samer. opplæring av samiske veivisere 2020-09-29 - 2020-09-29 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. The Arctic Childhood study - Arktisk barndom. RKBU Instituttmøte 2020-02-26 - 2020-02-26 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme, diskriminering og hatefulle rasistiske ytringer mot samer. Innledning om forskningsstatus og videre forskningsbehov. forskningsseminar om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-09-19 - 2020-09-19 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vealaheapmi ođaspodkasta. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Joika-boksen og samtalens smerte. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vil Nordlys fortsatt være en Joika-bolle?. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Helsepersonells fordommer mot innvandrere, etniske minoriteter og urfolk. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme og hets mot samer i dagens Norge. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ikke ro deg ned!. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering og hets mot samer i dagens Norge. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Folkehelse – sosial ulikhet i helse. HSPSA40212 Mangfold i yrkesfaglig praksis 2020-12-01 - 2020-12-01 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert; Friborg, Oddgeir. Samer, internat, diskriminering, vold, somatisk- og mental helse og uføretrygd.. Nettmøte Sannhets- og forsoningskommisjonen, Stortinget 2020-06-20 - 2020-06-20 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Nuorra sámij psykalasj varresvuohta: Mihá. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Noere saemiej psykihke healsoe : Mihá. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Nuorra sápmelaččaid psyhkalaš dearvvašvuohta : Mihá. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vil vite mer om unge samers psykiske helse. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Forsker på hvordan det er å være ung same i Norge: – Mange føler at det er belastende å hele tiden måtte forklare eller forsvare sin kultur. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Bruker samisk karikatur for å selge turer med Hurtigruten. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dutkit guora­halla­me movt lea leahkit nuorra sápme­lažžan: – Olu álkit oažžut nieid­daid vásti­dit go bárt­niid. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Kunnskap og stolthet. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk ungdom er stolt over sin etniske bakgrunn. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mange samer opplever hverdagsrasismen | Ketil Lenert Hansen. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mange samer opplever hverdagsrasismen. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasisme og hets mot samer i dagens Norge. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Professor ved UiT, Ketil Lenert Hansen, fikk tildelt stipend fra Fullbright Active Initiativ.. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ketil får stipend til sameforskning. 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Oppvokst i lokal reindriftsfamilie - nå får professoren penger for å forske på hvordan unge samer påvirkes av vold og hets. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Begrenser likeverdige helsetjenester: Helsepersonells fordommer mot innvandrere, etniske minoriteter og urfolk. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sterkt møte ble til film – Jeg trodde jeg kunne hjelpe henne. (fulltekst) 2020.
 • Hansen, Ketil Lenert. Slår tilbake mot samehets på nettet. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hva skjer med samehetsen. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ny studie av samers psykiske helse Universitetet i Tromsø skal gjøre en studie for å kartlegge unge samers psykiske helse. – Bakgrunnen for studien er at samer ofte blir utsatte for dobbel hets også ved at de tilhører et urfolk, sier professor i helsefag ved UiT, Ketil Lenert Hansen.. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Nisu ballá, ahte vásiha unohis láhttema ja danne ii cogga gávtti badjelii Romssa gávppogis. Dutki dadjá dáruiduhttinpolitihka váikkuhan dasa, ahte dákkár láhtten eallá ain. Mánáidkulturguovddáš mánnu lágiida mánáide kulturdáhpáhusaid.. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mii joatkit sámivašši-áššiin. Professor lohká ahte vašši sámiid vuosttá ain eallá ain Davvi-Norggas, ja dat leat boadus stáda garra dáruiduhttinpolithkkas.. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sannheten om fornorskningen: Og hva betyr forsoning?. Sannheten om fornorskningen: Og hva betyr forsoning? 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Buorre Iđit Sápmi. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Veaigesátta: Dáruiduhttima váikkuhusat. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sannhet om fornorsking - og hva betyr forsoning?. Studentprestene ved UiT Norges Arktiske Universitet 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Temakveld med mye om samer og lite om kvener. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hvordan motvirke hatefulle ytringer på nettet?. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Professor: - Samer med funksjonsnedsettelse mobbes. (fulltekst) 2019.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita. Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar 2019-05-21 - 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer med funksjonsnedsettelse mobbes. Fagkonferansen Abloom Filmfestival 2019 (fulltekst) 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Professor Ketil Lenert Hansen forteller om sin forskning på diskriminering, mobbing, resiliens, levekår og helse blant samer, samt om utviklingen av kulturkompetanse og kultursensitiv praksis ovenfor samiske barn og unge.. lunsjforedrag i Panorama UiT Campus Harstad 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Arktisk barndom. RKBU Nord 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Professorforelesning: Samer, hat, resiliens, levekår og mental helse. Professorforelesning Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT (fulltekst) 2019-10-31 - 2019-10-31 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Utsatt for vold på bryllupsfest. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Kofteopprør. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tar ikke på seg samekofta i Tromsø. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vold mot samer. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tett på - Å møte vold som same. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, levekår, hatprat og mental helse. Gjesteforelesning master i sosialt arbeid 2019-09-17 - 2019-09-17 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets, diskriminering, rasisme, hatprat mot samer - beskyttelsesfaktorer og helse. Samiske veivisere 2019-08-30 - 2019-08-30 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. SAMEHETS, DISKRIMINERING, RASISME MOT SAMER - BESKYTTELSESFAKTORER OG HELSE. Sametingets personalseminar 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskrimineringsstatus for den samiske befolkningen. Møte referansegruppa for handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2019-06-20 - 2019-06-20 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samehets, helse og rettslige garantier. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination, Resilience and Mental Health among Indigenous Sami People in Norway. Marginalised Health, inequalities and Indigenous Population 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sannhet om fornorsking- og hva betyr forsoning?. Internasjonalt seminar (fulltekst) 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Kunsten å lage spørreskjema. Mastergradsseminar 2019-03-20 - 2019-03-20 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hva er netthets og hvordan henger dette sammen med annen diskriminering?. #Stopp Netthets Amnesty Internasjonal Menneskerettighets uke 2019-03-19 - 2019-03-19 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ukas gjest: Ketil Lenert Hansen i NRK Troms sin ettermiddagssending. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Blir syke av hets. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dagsrevyen 21. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering av samer. (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever diskriminering og hatytringer. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. "Du ser ut som en klovn". (fulltekst) 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sametingspresidenten: – Vi må ikke glemme det store bildet. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hva skjer med samehetsen - er den et problem i dagens Norge?. 2019.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sámegiella ja kultuvra min váimmuin. 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, mobbing, diskriminering, resiliens og mental helse. Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge 2018-10-31 - 2018-10-31 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. The Arctic Childhood Study. ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect 2018-09-02 - 2018-09-05 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination, Resilience, Somatic- and Mental Health among Indigenous Sami and non-Sami Populations in Norway: The SAMINOR study. 17TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CIRCUMPOLAR HEALTH (fulltekst) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Young Sámi Men and Health in the Arctic. UArctic Congress 2018 (omtale) 2018-09-07 - 2018-09-07 2018.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. (fulltekst) 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Goalmát káfastallam – workshop 2018-03-01 - 2018-03-02 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, rasisme, diskriminering, hatytringer, mental helse og resiliens. LDO´s møte om diskriminering av samer 2018-06-04 - 2018-06-04 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination amongst Arctic Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway. NAISA2018 2018-05-17 - 2018-05-17 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Self-reported experience of discrimination against Samis in Norway. 2018 ISBN 978-82-7367-044-1.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, diskriminering og helse. STATSPED Program samiske pedagogiske fagdager 2018 2018-01-31 - 2018-02-01 2018.
 • Hansen, Ketil Lenert. Moderne samiske stemmer - tale for døve ører?. Tromsø Interansjonale Filmfestival (TIFF) (omtale) 2017-01-20 - 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dehálas váldit dieduid atnui. 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hemmede Samer. (data) 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Om levekårene til samer med funksjonsnedsettelse - Framtiden: Perspektiver på veien videre i prosjektet. Gal mii birget / Nog klarar vi oss 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Legg samene i rør. (fulltekst) 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hvorfor er samer så hårsåre?. (fulltekst) 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Arctic Childhoods - introduction. 15th ISPCAN European Regional Conference 2017-10-01 - 2017-10-04 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk helseforskning - en kort introduksjon. Laila Daerga´s disputas ved Fakultet for Epidemiologi och global hälsa 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Astrid; Javo, Cecilie; Schei, Berit. "Breaking the silence" Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami - A populations-based study in Mid- and Northern Norway. 2017 ISBN 978-82-8378-001-7.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ethical and methodological issues in research with Indigenous people in the Arctic. Collaborative Arctic Summer School in Epidemiology (CASE) 2017-06-19 - 2017-06-23 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination amongst Arctic Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway - The SAMINOR 2 Questionnaire Study. 4TH INTERNAIONAL INDIGENOUS SOCIAL WORK CONFERENCE 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Bidjet samiid bohcciide. 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, diskriminering, resiliens og mental helse. Instituttstyremøte RKBU Nord 2017-04-27 - 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer og vold i nære relasjoner. Seminar NKVTS OSLO 2017-02-07 - 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. SAMER, DISKRIMINERING, MENTAL HELSE OG RESILIENS. INTERNUNDERVISNING Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUFA) 2017-02-10 - 2017.
 • Hansen, Ketil Lenert. Urfolks voldelige virkelighet. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer mer diskriminert enn andre En ny forskningsrapport viser at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen.. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Some aspects of the Norwegian indigenous (Sami) population living conditions. Fagseminar 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Cearddalas vealaheapmi dabaleamos samiid vuosta. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samar opplever meir diskriminering enn nordmenn. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Holdningen til samene. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Utsatt gruppe. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Sender et uheldig signal. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Berømt bilde av samefamilie fra Kanstadfjorden 1897. Årbok for Lødingen 2016; Volum 26.
 • Hansen, Ketil Lenert. Jeg har virkelig trodd, i mitt naive hode, at vi nordmenn er genuint stolte av vår egen urbefolkning. Så feil kunne jeg ta. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever mer diskriminering enn nordmenn. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sterotypier og diskriminering. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Man ville tro den tida var over, men samer blir fortsatt diskriminert viser ny rapport.. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever mest diskriminering. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever mer diskriminering enn nordmenn. 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Reagerer på diskriminering. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dette bildet fikk tidligere ordfører Jens Johan Hjort til å bråvåkne om samers rettigheter. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. The Sami people, living conditions and marginalization. Indigenizing Academia - Káfastallat 2016-12-08 - 2016-12-09 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Family group conference in foster care: The role of the coordinator. XIV International Conference EUSARF 2016: Shaping the Future 2016-09-16 - 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Samer med funskjonsnedsettelse. Presentasjon av rapporten: Samer med funksjonsnedsettelse for Sametinget (data) 2016-11-24 - 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, levekår, diskriminering og mental helse. The SHARK research group at Østfold University College 2016-10-29 - 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering av samer i Norge - samiske tall forteller 9. Faglig analysegruppe for samisk statistikk 2016-11-29 - 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Selvopplevd diskriminering av samer i Norge. Lansering av rapporten Samiske tall forteller 9 (fulltekst) 2016-11-23 - 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Selvrapportert diskriminering av samer i Norge i rapporten Samiske tall forteller 9 : kommentert samisk statistikk 2016 = Sámi logut muitalit 9 : cielggaduvvon sámi statistihkka utg. 1/2016. 2016 ISBN 978-82-7367-043-4.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering og helse blant den samiske befolkningen i Norge. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger 2016; Volum 39.
 • Hansen, Ketil Lenert. Some aspect of the Norwegian indigenous Sami population living conditions. Teaching and Learning Commons, ED5006 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.
 • Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). 2016 ISBN 978-91-88213-05-1.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering av og helse blant den samiske befolkningen i Norge. ”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi 2016-03-03 - 2016-03-04 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. DETERMINANTS OF COMMUNITY WELLNESS AMONG SAMI PEOPLE Fulbright Arctic Initiative on Community Health and Wellness in The Arctic. Fulbright Arctic Initiative on Community Health and Wellness in The Arctic 2016-01-10 - 2016-01-13 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer brukes i USAs presidentvalgkamp. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Brukes i USAs presidentvalgkamp. (fulltekst) 2016.
 • Hansen, Ketil Lenert. Forsker: – Valgkampen er vanskelig for minoriteter. 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Skal bli ledende nasjonal ressurs. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. "Vold i nære relasjoner - hva vet vi ut fra samisk perpektiv". Samisk kulutrforståelse i helse- og sosialtjenesten i det sørsamiske området 2015-11-12 - 2015-11-13 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering og mobbing av, og helse, blant den samiske og ikke-samiske befolkningen. Samisk helseforskning (fulltekst) 2015-11-19 - 2015-11-20 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Fornorskning og etnisk diskriminering blant samer i nord. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 23 - 30.
 • Hansen, Ketil Lenert. Innslag på God Kveld Norge om samer fremstilt i Paradise Hotel. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ikke fornøyd med beklagelsen TV3 sa i går at de er ferdig med Paradise Hotel saken. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. TV3: – Det var et dårlig grep av oss. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Discrimination in the Sami and non-Sami populations in Norway – the SAMINOR 2 questionnaire study. Colonisation, Indigenous Health and History 2015-06-15 - 2015-06-17 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. TV3 beskyldt for samehets, i dag fikk de samene på døra Sametinget tilgir TV3 for bruk av bildet med samefamilie og joik, men venter fortsatt på en offentlig beklagelse.. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Paradise Hotel klages inn for samehets: Skal angivelig ha brukt samer til å demonstrere «bunnen av rangstigen». (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. KETIL SJOKKERT - da han så sin egen familie latterliggjort på Paradise Hotel. 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vanskelig valgkamp for minoritetene. 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vanskelig for minoriteter. 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mindre melk kan gi bedre helse hos samer Samer rapporterer om mer mageproblemer etter inntak av melk enn den øvrige befolkningen i Norge gjør.. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Fordommer, mobbing av, og psykososial helse, blant den samiske befolkningen. Manifest mot mobbing 2015-04-09 - 2015-04-09 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasismeforsker: - Et gufs fra fortiden. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. TV3 šállošii. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. TV3 ii leat rihkkon buriid preassadábiid. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ketil ble sjokkert da han så sin egen familie latterliggjort på Paradise Hotel. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rasismeforsker: – Så min familie er på laveste utviklingsnivå?. (fulltekst) 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Fornorskning og etnisk diskriminering blant samer i nord- konsekvenser for helse?. 2015 ISBN 978-82-996789-1-9.s 23 - 30.
 • Hansen, Ketil Lenert. Access to Health Services by Indigenous Peoples in the Arctic Region. 2015.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ethnic discrimination and health among Indigenous Sami in Norway. Health Services, Racism and Indigenous Health: Gaining Traction for Systemic Change Symposium and Roundtable 2014-11-21 - 2014-11-22 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, diskriminering, resiliense og mental helse. Seminar Samisk legeforening 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Om samisk kulturforståelse i helse- og sosialfeltet. Samisk kulturforståelse 2014-01-30 - 2014-01-31 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Cultural Compentency and Sami people. Moving Forward Building Culturally Safe Organization 2014-03-24 - 2014-03-26 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering av samer og psykisk helse. Nettverkseminar Sørsamisk helsenettverk 2014-11-10 - 2014-11-11 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Helsetjenester til den samiske befolkningen. Hva er situasjonen anno 2014 og hva vil fremtiden bringe?. Psykisk helse og rusmiddelforskningØ Ubehag i kulturen eller kulturen i ubehaget 2014-02-02 - 2014-02-04 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. #Samiskungdomhelselevekår. Samiske veivisere 2014.s 26 - 27.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sámi ofelaččat 10 jagi - Samiske veivisere 10 år. Samiske veivisere 10 år (fulltekst) 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Indigenous Health values Workshop. (fulltekst) 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Opplever mer mobbing. 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Dobbelt så mye borte som menn I Kautokeino er kvinnenes sykefravær skyhøyt.. (fulltekst) 2014.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever fortsatt diskriminering. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Laget bok om skeive samer. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Exploring Indigenous Sami values and context in health systems. Exploring Indigenous values and context in health systems stewardship Workshop 2013-07-21 - 2013-07-24 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert; Risten Turi, Aleksandersen. Etniske forskjeller i risiko for kroniske muskel- og skjelettsmerter blant en befolkning i Nord-Norge: SAMINOR-undersøkelsen. (fulltekst) 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. SAMI VALUE PATTERNS. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s 261 - 261.
 • Hansen, Ketil Lenert. Norges indianere. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vi har gjort lite for homofile samer. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Homofiillain ain váttis sámis. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etterlyser levekårsundersøkesle for samiske homofile. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Utstøtt fra vennegjengen. Forsker: Samiske miljøer fordømmer homofile. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Å snakke om sykdom er upassende. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskrimineres på kysten. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Nytt opplæringstilbud skal bekjempe rasisme og diskriminering. 2013.
 • Hansen, Ketil Lenert. Melder ikke fra om diskriminering. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sámit eai dieđit vealaheamis. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Nordlending kan bli Grand Prix-vinner innen forskning. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering av og helse blant den samiske befolkningen i nord. Miniseminar: diskriminering og helse 2012-01-09 - 2012-01-09 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering og helse blant samer. Digitale nabokjerringer 2012-03-22 - 2012-03-23 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ryddigere samedebatt, men.... (fulltekst) 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskrimineres - og diskriminerer. (fulltekst) 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Helse og levekår – spørreskjemaundersøkelse våren 2012. (fulltekst) 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Likestillingsstatus blant samer - en kunnskapsrapport. (fulltekst) 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Forsker Grand Prix 2012. Delfinale i Forsker Grand Prix (fulltekst) 2012-09-19 - 2012-09-19 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tilbakeslaget - Tromsø og de fem hersketeknikkene. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering og mobbing av samer. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Få samer melder fra om diskriminering Samer som er utsatt for rasisme eller diskriminering fordi de er samer, kvier seg for å melde fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet.. (fulltekst) 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Meeting seeks to bridge ethnic differences - polarization between Norwegians and Sami in Troms addressed through dialogue. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering av samer på helsa løs. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskriminerer nordmenn og kvæner. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer sier ikke fra om diskriminering. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. – Vi må kreve handling. Det er mange samer som opplever diskriminering på mange forskjellige måter, det kan være grove ord, samevitser, netthets og tullejoiking. Det virker som om majoritetsbefolkningen ikke riktig vet hvor grensene går ved direkte diskriminering og vittigheter, sier Ketil Lenert Hansen. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Senter for samisk helseforskning SSHF. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Debatt om diskriminering og mobbing av samer i nord. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering i nord. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Privat diskrimineringsoppgjør mot rasisme. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Godt samarbeid. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hjort med samisk på timeplanen. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. På skolebenken. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. SLÅTT OG HETSET. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ti ganger mer diskriminert. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etter dialog kommer handling. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Aksepterer ikke diskriminering. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samene vil overvåke nettet. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tilbakeslaget - Tromsø de fem hersketeknikkene. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering av samer som utfordring for samisk kirkeliv. Livskraftig og likeverdig? Etnisk diskriminering som utfordring for samisk kirkeliv 2012-05-30 - 2012-05-31 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering og mobbing blant den samiske befolkningen. Konferanse Digitála Ránnjááhkut/Digitale Nabokjerringer 2012-03-22 - 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Holder ikke med fagre ord. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Frykter samehets har store mørketall. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Få samer melder fra om diskriminering. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering av samer. Fagmøte om diskriminering av samer 2012-11-08 - 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering av og helse blant den samiske befolkningen i nord - en del av SAMINOR-undersøkelsen. SESAM forskningsseminar 2012 / SESAM dutkanseminára 2012 2012-02-04 - 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Har vi rom for romfolket?. Internasjonalt seminar 2012-11-15 - 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering i relasjon til fysisk og mental helse i samiske bosettingsområder. Forsker Grand Prix 2012 2012-09-19 - 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. SAMI VALUE PATTERNS. 15th International Congress on Circumpolar health 2012-08-05 - 2012-08-12 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering, helse og myndighetene. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminerer jeg?. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hverdagsdiskriminering ikledt humor og likhetene til islamofobi. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskrimineres - og diskriminerer. Samer rapporterer om diskriminering utenfor de samiske språkområdene, men mindre der samer er i flertall. Der forskjellsbehandles etniske nordmenn og samer uten samisk språk mer enn ellers. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Økt fokus på samiske kvinners helse. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Man må si ifra! Etter at Eli Anne Nystad anmeldte et samefiendtlig angrep på seg selv har hun kun fått positive tilbakemeldinger. Men hun kviet seg for å si ifra. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Når språk får splitte. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sameminister sjokkert etter video. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samiske barn blir slått og hetset. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vi må få trollene frem i lyset. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vi aksepterer ikke hets og diskriminering. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vil ha samisk nettvakt. Foreslår å opprette en stilling for å overvåke rasisme mot samer i det offentlige rom. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Internasjonalt seminar; lokal problematikk - romfolket. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Noereh! deltok på fagmøte om diskriminering av samer. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Disse skal konkurrere i Forsker grand prix. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ryddigere samedebatt, men... De hatske innleggene rettet mot samer på avisenes nettsider har blitt færre etter at flere medieaktører stengte muligheten for anonyme nettinnlegg. Men det verbale hatet tas fremdeles ut i andre kanaler. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Hvit snø, samer må blø. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskriminerer der de er i flertall. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tromsø – en bedre by å vokse opp i?. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Forsker Grand Prix i Tromsø onsdag kveld. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sami are stressed by bullying. 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. Likestillingsstatus blant samer. En kunnskapsstatus. 2012.
 • Eliassen, Bent-Martin; Braaten, Tonje; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Broderstad, Ann Ragnhild. Acculturation and self-rated health among Arctic indigenous peoples: a population-based cross-sectional survey. 15th International Congress on Circumpolar Health 2012-08-05 - 2012-08-10 2012.
 • Hansen, Ketil Lenert. ETHNIC DISCRIMINATION AND BULLYING IN THE SÁMI AND NON-SÁMI POPULATIONS IN NORWAY: THE SAMINOR STUDY. ICASS VII - The 7. International Congress of Arctic Social Sciences, Circumpolar Perspectives in Global DialogueØ Social Sciences beyond the International Polar Year 2011-06-22 - 2011-06-26 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vealaheapmi čuohcá garrasit. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Diskriminering og helse blant samer. Trenger vi merkelappene? 2011-07-14 - 2011-07-14 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Etnisk diskriminering og helse blant samer. Diskriminering og hets av samer 2011-09-30 - 2011-09-30 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sámit vásihit RASISMMA. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer känner sig mer diskriminerade. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vi er alle urfolk. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Opplever diskriminering. (data) 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Blir syke av diskriminering. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sami value patterns in Norway. The Seventh International Congress of Arctic Social Sciences 2011-06-22 - 2011-06-26 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer, diskriminering og helse. Når tall skal fortelle - om kvantitative tilnærminger til samiske samfunns- og helseforhold 2011-10-11 - 2011-10-12 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer stresses af mobning. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer känner sig mer diskriminerade. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer diskrimineres. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Kjemper mot diskriminering. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer mobbes - Én av tre samer føler seg diskriminert. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Tre av ti samer diskrimineres. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. De kaller det humor. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Riddu Riddu faglig seminar 2011, Trenger vi alle merkelappene? Seminar om samisk etnisitet og identitet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Gáldu. Hold et av tre hovedinnlegg. Riddu Riddu 2011-07-20 - 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. En av tre samer føler seg diskriminert. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer stresses av mobbing. Samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn. Dette kan føre til høyt psykisk stressnivå, depresjoner og angst. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Vil ha holdningsendringer. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Angående samer og diskriminering. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Én av tre samer føler seg mobbet. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Merkelapper til besvær. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Rapport fra Ketil Lenert Hansen, Stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-4 Økonomisk støtte til deltakelse på kongressen: “International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada. Ketil Lenert Hansen. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer stress over mobbing. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Slakter samisk helseforskning. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Norske samer blir syke av hets. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Må tenke på hva vi sier. Sameminister Rigmor Aasrud etterlyser vanlig folkeskikk i kampen mot samehets. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer blir mest mobbet. Samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn, ifølge en ny studie. 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Knuser rapport om samers helse. Helse Nord rapporterer at samisk befolkning antakelig får likeverdige spesialisthelsetjenester. Det får flere fagfolk til å steile, blant annet forsker Ketil Lenert Hansen (bildet). 2011.
 • Hansen, Ketil Lenert. Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. The SAMINOR Study. 2011 (115) ISBN 978-82-90263-29-9.
 • Hansen, Ketil Lenert. The SAMINOR study. Nordisk kommitté för bioetik (fulltekst) 2010-08-20 - 2010-08-23 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samiske verdier. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samekvinner sliter i norske miljøer. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samekvinner blir syke av diskriminering. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. 50% av samekvinner utenfor samekommunene sliter med helsen. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samisk rusomsorg. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samekvinner sliter mest. Annenhver samisktalende kvinne som bor i typisk norske områder, sliter med helsen. 2010.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samene er tøffest. 2008.
 • Hansen, Ketil Lenert. Konsekvenser av diskriminering. 2008.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer takler mobbing bedre. 2008.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer takler diskriminering best. 2008.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer takler diskriminering best. Samer som blir diskriminert på grunn av sin etniske bakgrunn, rapporterer om færre symptomer på angst og depresjon enn kvener og nordmenn som blir diskriminert. 2008.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer mobbes. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mangler Tromsø-tall. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Annenhver same har opplevd mobbing. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Annenhver same har opplevd mobbing. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Samer opplever høy grad av mobbing. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Maŋimuš ođđasat sámegilliiDáiddá doalvu niehkomáilbmáiSápmelaš vealahuvvo čearddalaččat. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Annenhver same diskrimineres. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Mobbing i samfunnet. 2007.
 • Hansen, Ketil Lenert. Sápmelaš vealahuvvo čearddalaččat. 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Aktuelt: Unge samers psykiske helse

  Forskningsrapporten: Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse: kan lastes ned her!

  Filmene som er laget i forbindelse med prosjektet kan sees her!

  Samtale med statsminister Erna Solberg om samehets 

   


  Undervisning

  • Diskriminering, mobbing og hatyringer mot samer
  • Etnisk diskriminering, resilience og mental helse
  • Unge samers psykososiale helse og levekår
  • Samer med funksjonsnedsettelse
  • Vold i nære relasjoner for minoriteter
  • Likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen
  • Samisk ungdom, identitet og levekår
  • Migrasjon og funksjonsnedsettelse 

  Se podcasten: Unge samers psykiske helse

     CV

  Tildelt Fulbright Arctic Initiative stipend
  Professor Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative.

  Stipendet er et initiativ fra den amerikanske kongressen og tildeles av  det amerikanske utdannings-og kulturdepartementet og skal fremme de felles interessene til befolkningen i Arktis. Hansen er en av til sammen 16 forskere fra arktiske områder som er blitt valgt ut og tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative III. Forskerne vil undersøke temaer som helse og velvære til barn og ungdom, sikkerhet og samarbeid og infrastruktur i Arktis.

  Fulbright Arctic Initiative er et program som bringer sammen forskere og fagfolk fra arktiske råds medlemsland. Arktisk råd er en mellomstatlig forum som inkluderer Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, og USA. Hensikten er å skape et nettverk med eksperter som skal samarbeide om forskning for å fremme samarbeid og sikkerhet i Arktis. Forskerne skal engasjere seg i samarbeidende, tverrfaglig forskning i løpet av neste 18 månedene. Du kan lese mer om stipendet på Ketil Lenert Hansens blogg. 

  UiT Professor medlem av den prestisjefulle komiteen:  the Lancet Commission of Arctic Health and wellbeing

  Lenert Hansen er medlem av det prestisjetunge kommisjonsarbeidet The Lancet Commission on Arctic Health. The Lancet er blant verdens eldste og mest kjente generelle medisinske tidsskrifter. 

   

  Fikk Helsefaks formidlingspris den 18. juni 2018:  Til inspirator i samiske spørsmål

  "Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

  Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen."

   

   


  MH2 L.10.352

  Klikk for større kart