Publikasjoner


Forskningsrapporten: Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse, kan lastes ned gjennom lenken under.

Last ned rapporten


Under finner du tre tankevekkende filmer som er produsert i forbindelse med forskningsprosjektet. Her forteller tre unge samer, fra ulike samiske områder i Norge, om sine tanker og erfaringer med prosjektet.
Ella Marie Hætta Isaksen, fra nord-samisk område forteller om samehets og psykisk helse.
 
 
 


Dan-Jonas D. Sparrok, fra sørsamisk område deler tanker rundt det å være samisk ungdom.

Ronja, fra lulesamisk område forteller om traumer som kan arves gjennom generasjoner.