Aktuelt

Psykisk helse blant samisk ungdom

Hadde en flott presentasjon om psykisk helse blant samisk ungdom for 65 lærere ved Sámi Allaskulva på den nasjonale konferansen til UNESCOs skolenettverk i regi av FN-Sambandet/UNESCO (14. september 2023).

 Tilbakemelding om foredrag mitt fra arrangørene:

 “Tusen takk for et sterkt og inspirerende foredrag igår! Det var så utrolig viktig for lærerne å høre om virkeligheten for dagens unge samer-det er et tema som det må fokuseres mer på, og det var motiverende å høre at lærerne i etterkant hadde tatt det til seg og ville ta opp dette temaet i undervisningen og få videreformidlet det.” 

 Tema for den skolepolitiske konferasnen er hvordan implementere det forpliktede samisk einnholdet i læreplanverket i skolen og hva som skal til får å  lykkes med dette arbeidet. Et trygdt og godt skolemiljø var også tema på denne konferansen, som ble holdt i Alta 15.-16. juni 2023. 

Sametinget skolekonferanse

Se VG Snap´n her!   Screenshot vg.no

Les: Stolt av det samiske Screenshot vg.no

Skjermdump: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt

Statsminister Støre viser til Mihá studien: Unge samers psykiske helse; i sin tale på Samenes nasjonaldag på rådhuset (6.februar 2022) i Oslo. Det er flott at regjeringen setter fokus på samiske barn og unge og lover en bedre fremtid for dem.
 
Utdrag fra Statsminister Støres tale:
"Men samtidig er det også viktig å bruke en slik dag til å trekke frem det som ikke er bra. I fjor svarte tre av fire unge samer i en undersøkelse[i] at de har opplevd diskriminering. 95 prosent av de som svarte, sa de hadde opplevd fordommer mot kulturen deres. Og kulturen handler om identitet og trygghet. Så slik diskriminering er uakseptabel og alvorlig.
 
I regjeringen tar vi det på alvor og skal jobbe hver dag mot diskriminering i alle former, også denne. Og at vi får mer kunnskap om vår samiske historie og kultur. Det skal vi blant annet gjøre gjennom et krafttak for samiske språk og et nasjonalt, samisk kulturløft. Det har regjeringen markert, og det er kulturministeren opptatt av i sitt kulturløft."
 

Screenshot itromso.no 05.02.2021

Allmenrettet formidling:

Det er fint og eksotisk med samer så lenge vi bare joiker

Stolt av det samiske

Tar Raja på ordet – vil forske på samehets

Statsministeren om samehets: – Grenser for hvor mye du skal tåle

Biret (18): − Venter alltid på en stygg kommentar

Statsministeren om samehets: – De må jo tåle det, sier vi ofte, men har du hørt det 150 ganger, da er det grenser for hvor mye du skal tåle

Unge samer sliter, viser rapport for Mental Helse Ungdom

Håper nettkurs kan forhindre samehets

Jáhkká sámevaši-kurssa buoridit dili

Ønsker nettkurs om samehets

Fra #doarváidál til #dohkketmu og forebygging av samehets

Unge samers psykiske helse forskning.no

Veaigesátta : 11:41Nuorat vásihit vaši sámevuođa geažil (14.01.2021)

Buorre Iđit Sápmi : 01:14:34 Mihá prošeavtta iskkus (13.01.2021)

Sámi nuorat leat rámis iežaset  sámevuođain

Ettermiddagssendinga fra NRK i Troms Tett På - NRK P2
 

Hva skjer med samehetsen - er den et problem i dagens Norge? Hva skjer NRK Radio

Historiske traumer

Miha studien

Vil vite mer om unge samers psykiske helse

3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering

Unge samer opplever diskriminering

Vil vite mer om unge samers psykiske helse

Forsker på hvordan det er å være ung same i Norge: – Mange føler at det er belastende å hele tiden måtte forklare eller forsvare sin kultur

Hvordan er det egentlig å være ung same i Norge?

Nå skal sameungdommers psykiske helse fram i lyset

Psykiske healsoem goerehtidh

Sametinget støtter prosjekt som skal kartlegge samisk ungdoms psykiske helse

Mihá prosjektet NRK Troms Ettermiddagsending fra RidduRiddu 2019

Podcast om prosjektet: 

Psykososial helse blant samisk ungdom

Vealaheapmi ođaspodkasta

Videopresentasjoner fra prosjektet:

Foredrag:

19.03.2021: Unge samers psykososiale helse v/ Ketil Lenert Hansen, professor i helsevitenskap, RKBU, UiTFOREBYGGENDE HJELSETJENESTER I MØTE MED SAMISK KULTUR, Tromsø Kommune. Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, samt TEAMS. 

26.02.2021 : Mihá rapporten ble overlevert Sametingspresidenten Aili Keskitalo og likestillings- og diskrimineringsombud  Hanne Bjurstrøm gjennom fordrag og workshopen: Unge samers psykiske helse. 

Postere: 

Unge samers psykiske helse