UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

Illustrasjonsfoto. Foto: Mostphotos
UngKven - NuoriKväani startet høsten 2020. Prosjektet har som hovedmål å bygge opp kunnskapsgrunnlag og forskningssamarbeid for forskning og søknader om forskningsfinansiering for forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. UngKven - NuoriKvääni skal være et paraplyprosjekt som systematisk initierer inkludering av fokus på barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn i relevante prosjekter. Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og deres ungdomsorganisasjon Kvääninuoret - Kvenungdommen er blant prosjektets sentrale samarbeidspartnere.
UngKven - NuoriKvääni gjennomførte i perioden 2020-2022 pilotprosjektet UngKven - NuoriKvääni: En pilotstudie av kunnskapsbehov, forskningsprioriteringer og rekruttering til forskning som inkluderer barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Rapport og to vitenskapelige artikler er under arbeid. 

Video: Presentasjon av pilotprosjektet i forbindelse med åpningen av Kvenmuseet i Vadsø august 2021.

I 2022 er det, i samarbeid med organisasjonen Mental Helse Ungdom og en rekke samarbeidspartnere i kvenske organisasjoner/institusjoner og kommuner med innbyggere med kvensk/norskfinsk bakgrunn, søkt om forskningsmidler fra Stiftelsen Dam til post.doc.prosjektet KASUTA: "Å vokse opp". 

Prosjektet "Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth (InvolveMENT) er et samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Stavanger der UngKvens prosjektleder som professor II ved UiS særlig skal arbeide med forskning om og med nasjonale minoriteter, inkludert unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Prosjektet fikk innvilget 4 årig støtte fra Forskningsrådet i juni 2022, og starter opp 1. september 2023.

Medieoppslag: 

Intervju om UngKvenprosjektet på nrk.no: https://www.nrk.no/kvensk/starter-forskning-pa-unge-kvener-1.15075530

Intervju om UngKvenprosjektet på uit.no: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282

Intervju om pilotprosjektet i Ruijan Kaiku: https://www.ruijan-kaiku.no/ung-kven-nuorikvaani-esitutkiimu

Presentasjoner:

  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hansen, KL; Schall, VJ; Hämäläinen, S. (2021)
    «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet. Kvenseminaret 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hämäläinen, S. (2021)
    NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Åpning og fagseminar Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Prosjektleder: Anita Salamonsen


Starter forskning på unge kvenerAnsvarlig for siden: Salamonsen, Anita
Sist oppdatert: 12.01.2024 09:19