UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

Illustrasjonsfoto. Foto: Mostphotos
UngKven - NuoriKväani startet høsten 2020 og har som hovedmål å bygge opp kunnskapsgrunnlag og forskningssamarbeid for forskning og søknader om forskningsfinansiering for forskning på og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. 
UngKven - NuoriKvääni skal i 2020-2021 gjennomføre et pilotprosjekt med særlig fokus på nåværende kunnskapsstatus og hva som er ønskelig og mulig forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Pilotprosjektet vil resultere i en rapport, en vitenskapelig artikkel og populærvitenskapelig formidling i ulike kanaler.

Video: Presentasjon av Ungkvenprosjektet i forbindelse med åpningen av Kvenmuseet i Vadsø august 2021.

UngKven - NuoriKvääni skal også være et paraplyprosjekt som systematisk initierer inkludering av fokus på barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn i relevante prosjekter på RKBU Nord.

Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og deres ungdomsorganisasjon Kvääninuoret - Kvenungdommen er blant prosjektets sentrale samarbeidspartnere.

Medieoppslag: 

Intervju om prosjektet på nrk.no: https://www.nrk.no/kvensk/starter-forskning-pa-unge-kvener-1.15075530

Intervju om prosjektet på uit.no: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282

Intervju om prosjektet i Ruijan Kaiku: https://www.ruijan-kaiku.no/ung-kven-nuorikvaani-esitutkiimu

Presentasjoner:

  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hansen, KL; Schall, VJ; Hämäläinen, S. (2021)
    «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet. Kvenseminaret 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hämäläinen, S. (2021)
    NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Åpning og fagseminar Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Prosjektleder: Anita Salamonsen


Starter forskning på unge kvenerAnsvarlig for siden: Salamonsen, Anita
Sist oppdatert: 07.06.2022 14:27