UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk bakgrunn

UngKven - NuoriKvääni: forskning om og med barn og unge med kvensk bakgrunn

Illustrasjonsfoto. Foto: Mostphotos
UngKven - NuoriKväani starter høsten 2020 og skal være et forskningsprosjekt med særlig fokus på hva som er ønskelig og mulig forskning om og med barn og unge med kvensk bakgrunn.
UngKven - NuoriKvääni skal også være et paraplyprosjekt som systematisk initierer inkludering av barn og unge med kvensk bakgrunn i relevante prosjekter på RKBU Nord.

Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og deres ungdomsorganisasjon Kvääninuoret - Kvenungdommen er blant prosjektets sentrale samarbeidspartnere.

  

Intervju om prosjektet på nrk.no: https://www.nrk.no/kvensk/starter-forskning-pa-unge-kvener-1.15075530

Intervju om prosjektet på uit.no: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282

Intervju om prosjektet i Ruijan Kaiku: https://www.ruijan-kaiku.no/ung-kven-nuorikvaani-esitutkiimu

Prosjektleder: Anita Salamonsen
Ansvarlig for siden: Anita Salamonsen
Sist oppdatert: 17.11.2020 12:31