Banner
Foto: Yuri Acurs/ Mostphotos

KASUTA – Å vokse opp med kvensk/ norskfinsk bakgrunn


I prosjektet Kasuta ønsker vi å finne ut hva unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn trenger i møte med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.

Hva trenger unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn i møte med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse?

KASUTA betyr “å vokse opp” på kvensk. Kvener/norskfinner er den største nasjonale minoritetsgruppen i Norge, og har vært utsatt for langvarige fornorskingsprosesser. Konsekvenser av fornorsking kan være såkalt kumulativ diskriminering, altså en opphopning av diskrimineringserfaringer på tvers av generasjoner og samfunnsområder.

Kumulativ diskriminering kan ha negative konsekvenser for psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn kan for eksempel oppleve at utvikling og anerkjennelse av en kvensk/norskfinsk identitet er utfordrende i møte med ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse. Det finnes svært lite forskningsbasert kunnskap om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, særlig om mulige konsekvenser av fornorsking og kumulativ diskriminering, og kunnskap om mulige forebyggende og styrkende tiltak i offentlige og frivillige tjenester for gruppen. Sannhets- og forsoningskommisjonen nevner spesielt implementeringsgapet mellom vedtatte lover, rettigheter og intensjoner. Kommisjonen fremhever iverksettelsen av tiltak som realiserer og ivaretar minoriteters rettigheter som det viktigste hinderet for reell likestilling mellom fornorskede minoriteter og majoritetsbefolkning.

I dette prosjektet ønsker vi derfor å finne ut hva unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn trenger i møte med skole, og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse. KASUTA tar utgangspunkt i resultatene av prosjektet UNGKVEN, og er et samarbeidsprosjekt med Mental Helse Ungdom som er prosjekteier og søkerorganisasjon for forskningsmidlene. Stiftelsen Dam bevilget høsten 2023 2.9 millioner kroner til prosjektet.

Deltakere i prosjektet på er en forskergruppe bestående av forskere fra RKBU Nord, NTNU og Umeå universitet, og medforskere fra Mental helse ungdom og Kvääninuoret/Kvenungdommen. De som skal intervjues er samtykkekompetente unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, og representanter for skole og offentlige og frivillige tjenester innen psykisk helse. Referansegruppen består av representanter fra nevnte frivillige organisasjoner, representanter fra utdanninger for de aktuelle tjenestene og kommunene, representanter for kvenske språksentre og representant fra en annen nasjonal minoritet, Taternes landsforening. Representanten for Taternes landsforening bidrar til at resultater av prosjektet i form av konkrete tiltak har overføringsverdi til andre nasjonale minoriteter. Prosjektet finansieres av Stiftelsen Dam.

Prosjektperioden er 1.1.2024 – 31.12.2026.

Siste nytt

[Loading...]