Migrasjon og funksjonsnedsettelse

overgangen til voksenlivet for innvandrere med funksjonsnedsettelse i Norge

Migrasjon og funksjonsnedsettelse

Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt der man skal gjennomføre semi-strukturelle intervjuer med unge voksne (18-25 år), som har innvandrerbakgrunn og en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Foto: Mostphotos: Michael Spring

Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle en forskningsbasert kunnskap om overgangen til voksenlivet for unge innvandrer med funksjonsnedsettelse i Norge. Prosjektet søker å skape ny kunnskap om:

  • Levekårene til denne sårbare gruppen av unge voksne.
  • Foreldres opplevelser med kontakten med hjelpeapparatet.
  • Hjelpeapparatets erfaringer med unge innvandrere med funksjonsnedsettelse.

Denne kunnskapen skal danne utgangspunkt for å utforme og levere gode tilpassende tjenester for denne sårbare gruppen i Norge.

 

PhD-periode: 2019-2022


Prosjektleder og hovedveileder: Ketil Lenert Hansen

Biveileder: Alexander Kassah Kwesi

Stipendiat: Dominic Andrew NyikachAnsvarlig for siden: Karlsen, Mariann Schjølberg
Sist oppdatert: 05.02.2022 18:22