Migrasjon og funksjonsnedsettelse

overgangen til voksenlivet for innvandrere med funksjonsnedsettelse i Norge

Migrasjon og funksjonsnedsettelse

Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt der man skal gjennomføre semi-strukturelle intervjuer med unge voksne (18-25 år), som har innvandrerbakgrunn og en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Foto: Mostphotos: Michael Spring

Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle en forskningsbasert kunnskap om overgangen til voksenlivet for unge innvandrer med funksjonsnedsettelse i Norge. Prosjektet søker å skape ny kunnskap om:

  • Levekårene til denne sårbare gruppen av unge voksne.
  • Foreldres opplevelser med kontakten med hjelpeapparatet.
  • Hjelpeapparatets erfaringer med unge innvandrere med funksjonsnedsettelse.

Denne kunnskapen skal danne utgangspunkt for å utforme og levere gode tilpassende tjenester for denne sårbare gruppen i Norge.

 

PhD-periode: 2020-2024

Publiserte artikler i prosjektet: 

1. Transition to adulthood: experiences of service providers working with immigrant disabled adolescents and young adults in Norway, Disability & Society, Taylor & Francis Online

2. The lived experience of immigrant parents of disabled adolescents and young adults transitioning into adulthood: A narrative inquiry, British Journal of Learning Disabilitites

3. Transition of immigrant adolescents and young adults with disabilities into adulthood: A qualitative study, in press. 


Prosjektleder og hovedveileder: Ketil Lenert Hansen

Biveileder: Alexander Kassah Kwesi

Stipendiat: Dominic Andrew NyikachAnsvarlig for siden: Hansen, Ketil Lenert
Sist oppdatert: 16.11.2023 13:13