Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Hensikten med studien er å kartlegge forekomst av vold, overgrep og omsorgssvikt blant ungdom i Nord-Norge


Illustrasjonsfoto: MostPhotos
Målet med prosjektet er å få tall på hvor mange barn og ungdommer i Nord-Norge som blir utsatt for vold og overgrep. Studien søker også å kartlegge helse, trivsel, kulturelle faktorer og mestring. Undersøkelsen er en representativ nettbasert skolebasert epidemiologisk kohort design undersøkelse i Nord-Norge. Rekruttering skjer gjennom ungdomsskoler og videregående skoler i Nord-Norge (13-19 år). I tillegg ønsker vi å følge disse ungdommene til de blir 24 år.

Studien vil gi ny kunnskap om dagens omfang av vold blant samisk og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge. Kunnskap om vold i relasjon til opplevd helse, trivsel, kulturelle faktorer og mestring er avgjørende for tilpasning av tiltak.
 
Første del av studien er en pilot
Hensikten med denne pilotundersøkelsen er å prøve ut spørsmål og undersøkelsesformat, gjennomføre fokusgruppeintervjuer med målgruppen, samt teste funksjonaliteten i de tekniske løsningene som skal inngå i en omfangsundersøkelse om vold og overgrep blant samisk og ikke-samisk barn og unge i aldersgruppen 13-19 år i Norge.
 
Vi ønsker å teste ut om spørsmålene er gode og alderstilpassede til gruppen. Vi ønsker også å finne ut om undersøkelsen er gjennomførbar på en skoletime og om ungdommene får den informasjonen som er nødvendig for å delta i undersøkelsen.
 
Pilotundersøkelsen skal sikre at vi stiller spørsmål som er gode og kultursensitive i kartleggingen av vold, overgrep, resiliense, helse og levekår blant samisk og ikke-samisk ungdom. Vi er også opptatt at brukermedvirkning ivaretas på en god måte i prosjektet.
 
Link til prosjektet i Cristin
 

[Loading...]