RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) deltar i et samarbeid om videreutvikling av den statlige informasjonskanalen Ung.no.

Gruppebilde som viser deltakere i prosjektet
De fleste deltakerne i prosjektet "InvolveMENT" samlet til kick-off i Stavanger 1. september 2023. Foto: Cathrine Sneberg, UIS
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.09.23 09:51 Oppdatert: 02.10.23 09:36
Helse og velferd Samfunn og demokrati Teknologi Urfolk

Ung.no er en digital informasjonskanal som tilbyr veiledning til unge i alderen 13-20 år. Unge skal kunne finne informasjon om psykisk og fysisk helse, rus, følelser, lekser, pubertet og mange andre relevante tema. En viktig ressurs på Ung.no er en spørretjeneste der et panel på 270 personer svarer på cirka 100.000 spørsmål årlig. Nå ønsker Helsedirektoratet at tilbudene på Ung.no skal bli bedre tilpasset behovene til unge med bakgrunn som nasjonale minoriteter, flyktninger og urfolk. Målet med forskningsprosjektet «InvolveMENT» er å bidra til å styrke psykisk helse i disse gruppene. Forskningsrådet har bevilget 14,6 millioner kroner til prosjektet som ledes av Universitetet i Stavanger.

Etableringen av Ung.no er basert på artikkel 13 og 17 i FNs barnekonvensjon, som slår fast at barn og ungdom har rett til å få informasjon, og at staten skal sikre dette. Nettstedet driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med mange andre offentlige tjenester.

Omfattende utviklingsarbeid

I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres spørreundersøkelser blant minoritetsungdom, intervju om erfaringer med bruk av digitale tjenester og særlig med bruk av Ung.no. Deltakerne i prosjektet skal samarbeide for å gjøre tilpasninger til Ung.no, og brukerfornøydhet skal testes etter at tilpasningene er gjort.

– Vi skal innhente erfaringer og synspunkter fra alle minoritetsgruppene og bidra til å tilpasse Ung.no slik at tjenesten bedre møter de unges behov. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med ungdom med bakgrunn som flyktninger, nasjonale minoriteter og urfolk, Helsedirektoratet og de ulike partnerorganisasjonene i prosjektet, forteller prosjektleder førsteamanuensis Petter Viksveen ved Universitetet i Stavanger.

Langt samarbeid

Samarbeidet om søknaden til Forskningsrådet som utløste midler til prosjektet er del av et langt samarbeid mellom UiS ved prosjektleder Viksveen og RKBU Nord ved professor Anita Salamonsen. Fra RKBU Nord deltar også professor Ketil Lenert Hansen i prosjektet med ansvar for samisk ungdom. Hansen har lang erfaring med forskning på psykososial helse i den samiske befolkningen, og er blant annet prosjektleder for forskningsprosjektet Mihá-studien om unge samers psykiske helse.

Les om Mihá-studien her.

Fornøyde samarbeidspartnere: f.v. Ketil Lenert Hansen (UiT), Petter Viksveen (UIS) og Anita Salamonsen (UiT/UiS). Foto: Foto: May-Britt Blomli, Kvääninuoret - Kvenungdommen

– Vi vet endel om den psykiske helsen til unge med samisk bakgrunn, men det er også store kunnskapshull, som dette prosjektet vil være med å tette. Det er viktig å tilrettelegge for gode digitale psykiske helsetjenester for å sikre at de med flyktningbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk får likeverdige og kulturtilpassede helse- og sosialtjenester, understreker Hansen.

Professor Anita Salamonsen (RKBU Nord) er med i prosjektet som professor II ved Universitetet i Stavanger og medlem av prosjektets lederteam.

– Det er veldig gledelig at et medvirkningsprosjekt der vi setter søkelys på grupper som hittil har fått svært lite oppmerksomhet i forskning og tjenesteutvikling, nå har fått en så solid finansiering. Vi opplever stor støtte og interesse for prosjektet både fra gruppene det gjelder, helsepersonell, myndigheter og forskningsinstitusjoner, sier Salamonsen.

Ved RKBU Nord leder Salamonsen prosjektet UngKven-Nuorikvääni, som er et av de første forskningsprosjekter om og med unge fra en nasjonal minoritet i Norge. Hun har også lang erfaring fra forskning på brukermedvirkning i barnevern og psykiske helsetjenester.

Prosjektet startet 1. juli 2023 og skal vare i fire år.

Les også saken fra nrk.no


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler