Likestilling- og mangfoldsutvalget

Sammensetning og mandat for Likestilling- og mangfoldsutvalget ved UiT

Mandat:

Mandat og sammensetning

Sammensetning av utvalget i perioden 1/6-22 - 31/5-26:

Leder: Dag Rune Olsen (Rektor)

Sekretær: Gølin I. Larsen (Seksjon for personal og organisasjon)

Eksternt medlem: Tony Burner (Universitetet i Sørøst-Norge)

Medlemmer:

Silje Gaupseth (Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK))

Ketil Lenert Hansen (Det helsevitenskapelige fakultet)

Cordian Riener (Fakultet for naturvitenskap og teknologi)

Tanita F. Brustad (Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi)

Lisa Kathrin Losleben (Senter for kvinne og kjønnsforskning)

Representanter for tjenestemannsorganisasjonene:

Ingrid Hovda Lien (Forskerforbundet)

Martina Havelkova (Akademikerne)

Studentrepresentanter:

Helene Victoria Rosså

Hasaan Abdalla Mohammed