Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Forskningsgruppe for barne- og familievern ketil.lenert.hansen@uit.no +4777623273 (0047) 90791116 Her finner du meg

Ketil Lenert Hansen


Professor

Stillingsbeskrivelse

I betenkningen til min nåværende stilling het det: «Arbeidsoppgavene vil innebære forskning, undervisning, tjenestestøtte, veiledning og formidling». «I Stillingen vil det bli lagt vekt på at instituttet har i sitt samfunnsmandat et særlig ansvar for å utvikle kultursensitiv kompetanse i arbeid med den samiske urbefolkningen. Oppgavene vil inkludere det å sette i gang og drive fram nye prosjekter i nær samhandling med tjenester på barn- og ungefeltet. Formidling av kunnskap er sentral i denne stillingen. Unge Samers Psykiske Helse er ett sentralt prosjekt. 


 • Ketil Lenert Hansen, John Fluke, Dionne Gesink, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, Lisa Merkel-Holguin m.fl.:
  Study Protocol: The Arctic Childhood Study: a Study of Violence and Health in Indigenous Sámi and Non-Sámi Children and Youth in Arctic Norway—a Mixed Methods Cohort Study Design
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 04. mai 2023 ARKIV / DOI
 • Dominic Andrew Nyikach, Ketil Lenert Hansen, Kwesi Kassah :
  Transition to adulthood: experiences of service providers working with immigrant disabled adolescents and young adults in Norway
  Disability & Society 30. mai 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sami
  Routledge 2022 FULLTEKST / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fulbright Arctic Initiative Scholarship and The Arctic Childhood Study
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Aina Westrheim Ravna :
  Fjellheims hardkjør og samiske barn og unge
  Nordnorsk Debatt 2023
 • Ketil Lenert Hansen, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Rainer Lohmann, Anu Soikkeli :
  INCREASING HEALTH AND WELLBEING FOR ALL ARCTIC COMMUNITIES: A COMMUNITY-ORIENTED, NON-CLINICAL APPROACH
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Ylva Jannok Nutti, Hadi Strømmen Lile, Anne Lindblom :
  Mihá studien – samiske elevers folkehelse og livsmestring
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lihkku sámi álbmotbeivviin!!
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Konferanse om samisk ungdomshelse
  14. januar 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Samisk ungdomshelse står på planen når det inviteres til to-dagers konferanse i Tromsø
  13. april 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva vet vi om samisk ungdomshelse av i dag?
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Vold og grønt skifte:Samisk helse til Washington DC
  23. april 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi dutki oassá lastá riikkaid gaskasaš konfe ránsii
  24. april 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Indigenous Scholars Panel
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Scolar Perspectives on Research, Practice, and Policy Between Norway and the U.S.
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kva er ein arktisk barndom? Det har vore fokus for professor Ketil Lenert Hansen frå UiT
  27. april 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hatytringer mot samer i Norge
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá - Unge samers psykiske helse
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Diskriminering og hatytringer mot samer
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Aina Westrheim Ravna :
  Pressen og samiske barn og unge
  Nordnorsk Debatt 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Data fra Mihá undersøkelsen - om psykososial helse blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge
  26. august 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NIMs undersøkelse viser at mange i befolkningen har observert hatprat mot samer de siste 12 månedene og at dette øker jo lenger nord man kommer i Norge. Vi ser også at hatprat observeres oftest på nettet og i sosiale medier, og at de fleste som observerer hatprat ikke gjør noe for å hjelpe. Du har gjennomført flere studier om hatprat og diskriminering mot samer. Stemmer disse resultatene med forskningen din, og kan du si litt om hvordan hatprat og diskriminering påvirker samenes helse?
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sámi
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag om psykisk helse blant samisk ungdom
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dutkamuš illásteamis nuoraid gaskkas
  22. juli 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet gir masse utfordringer
  22. august 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet blant samisk ungdom/Sámi nuorat eai searvva debáhtaide
  22. august 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Stipend til forskning av ungdom
  22. juli 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  -Some aspects of the Norwegian indigenous (Sami) population living conditions 
  2022
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasisma ja sápmelaccaid vealaheapmi
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Nevvodan NRK Supera rasismma birra Professor Ketil Lenert Hansen lea okta fágaolbmuin geat leamaš duogábealde NRK Super rasisma ráiddu.
  01. februar 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Boktips: The Sámi World I anledning Samefolkets dag ønsker vi å tipse om den nye boka The Sámi World som handler om kulturen og historien til det samiske folket, og hvor en rekke UiT-forskere bidrar.
  02. februar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Epidemiologisk helseforskning med etnisitet som kontekst
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dán jagi fáttabeaivvit leat rasisma birra
  25. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema - Rasisme: Kampen for menneskerettighetene
  24. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasismens historie
  24. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NRK Super - Rasisme
  25. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema Rasisme - være en god antirasist
  24. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema Rasisme - Fordommer
  24. januar 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hvordan har unge samer det egentlig?
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tar grep mot hets av samer
  17. juni 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Nu ska ungdomars upplevelser av våld och samehets studeras
  22. juni 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  De nye samiske veiviserne vil jobbe mot diskriminering De samiske veiviserne skal jobbe mot hets, diskriminering og rasisme. Nå er fire nye veivisere klare for å ta på seg den store oppgaven.
  29. juni 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood pilot Study
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Arrangerte workshop om samehets
  06. april 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study - introduction to the study
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hvordan har unge samer det egentlig?
  2022 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Aktuelt: Unge samers psykiske helse

  Forskningsrapporten: Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse: kan lastes ned her!

  Filmene som er laget i forbindelse med prosjektet kan sees her!

  Samtale med statsminister Erna Solberg om samehets 

   


  Undervisning

  • Diskriminering, mobbing og hatyringer mot samer
  • Etnisk diskriminering, resilience og mental helse
  • Unge samers psykososiale helse og levekår
  • Samer med funksjonsnedsettelse
  • Vold i nære relasjoner for minoriteter
  • Likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen
  • Samisk ungdom, identitet og levekår
  • Migrasjon og funksjonsnedsettelse 

  Se podcasten: Unge samers psykiske helse

   
  CV

  Tildelt Fulbright Arctic Initiative stipend
  Professor Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative.

  Stipendet er et initiativ fra den amerikanske kongressen og tildeles av  det amerikanske utdannings-og kulturdepartementet og skal fremme de felles interessene til befolkningen i Arktis. Hansen er en av til sammen 16 forskere fra arktiske områder som er blitt valgt ut og tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative III. Forskerne vil undersøke temaer som helse og velvære til barn og ungdom, sikkerhet og samarbeid og infrastruktur i Arktis.

  Fulbright Arctic Initiative er et program som bringer sammen forskere og fagfolk fra arktiske råds medlemsland. Arktisk råd er en mellomstatlig forum som inkluderer Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, og USA. Hensikten er å skape et nettverk med eksperter som skal samarbeide om forskning for å fremme samarbeid og sikkerhet i Arktis. Forskerne skal engasjere seg i samarbeidende, tverrfaglig forskning i løpet av neste 18 månedene. Du kan lese mer om stipendet på Ketil Lenert Hansens blogg. 

  UiT Professor medlem av den prestisjefulle komiteen:  the Lancet Commission of Arctic Health and wellbeing

  Lenert Hansen er medlem av det prestisjetunge kommisjonsarbeidet The Lancet Commission on Arctic Health. The Lancet er blant verdens eldste og mest kjente generelle medisinske tidsskrifter. 

   

  Fikk Helsefaks formidlingspris den 18. juni 2018:  Til inspirator i samiske spørsmål

  "Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

  Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen."