Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Forskningsgruppe for barne- og familievern ketil.lenert.hansen@uit.no +4777623273 (0047) 90791116 Her finner du meg

Ketil Lenert Hansen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor, ansvarlig for samisk barn og unge

Stillingsbeskrivelse

 

I betenkningen til min nåværende stilling het det: «Arbeidsoppgavene vil innebære forskning, undervisning, tjenestestøtte, veiledning og formidling». «I Stillingen vil det bli lagt vekt på at instituttet har i sitt samfunnsmandat et særlig ansvar for å utvikle kultursensitiv kompetanse i arbeid med den samiske urbefolkningen. Oppgavene vil inkludere det å sette i gang og drive fram nye prosjekter i nær samhandling med tjenester på barn- og ungefeltet. Formidling av kunnskap er sentral i denne stillingen. 

 


 • Andrew Sise, Peter Azzopardi, Alex Brown, Jordan Tewhaiti-Smith, Seth Westhead, Jaameeta Kurji m.fl.:
  Health and well-being needs of Indigenous adolescents: A protocol for a scoping review of qualitative studies
  BMJ Open 2024 DOI
 • Dominic Andrew Nyikach, Ketil Lenert Hansen :
  The lived experience of immigrant parents of disabled adolescents and young adults transitioning into adulthood: A narrative inquiry
  British Journal of Learning Disabilities 16. november 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rainer Lohmann, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Ketil Lenert Hansen, Anu Soikkeli :
  Perspective: Dimensions of Environment and Health in Arctic Communities
  Environment & Health 12. desember 2023 ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen, John Fluke, Dionne Gesink, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, Lisa Merkel-Holguin m.fl.:
  Study Protocol: The Arctic Childhood Study: a Study of Violence and Health in Indigenous Sámi and Non-Sámi Children and Youth in Arctic Norway—a Mixed Methods Cohort Study Design
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 04. mai 2023 ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag on Fulbright Arctic Initiative
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sami and other indigenous people: perspective on health and well-being
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Helseforskning med samisk etnisitet som kontekst
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Mihá study: mental health and well-being among indigenous Sámi adolescents and young adults in Norway: Risk and resilience.  
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Podkast «Psykisk helse og levekår blant samiske ungdom»
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  «Psyhkalaš dearvvasvuohta ja eallineavttut sámi nuoraid gaskkas»
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  podkast,Lørdagsuniversitetet #10 Ketil Lenert Hansen | Psykisk helse og levekår blandt samisk ungdom.
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Psykososial helse og levekår blant samisk ungdom
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi nuoraid psykososiála dearvvašvuohta ja eallindilálašvuohta
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet markere uken med episoden #10 Ketil Lenert Hansen | Psykisk helse og levekår blandt samisk ungdom
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fulbright Arctic Initiative Scholarship and The Arctic Childhood Study
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Rainer Lohmann, Anu Soikkeli :
  INCREASING HEALTH AND WELLBEING FOR ALL ARCTIC COMMUNITIES: A COMMUNITY-ORIENTED, NON-CLINICAL APPROACH
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Ylva Jannok Nutti, Hadi Strømmen Lile, Anne Lindblom :
  Mihá studien – samiske elevers folkehelse og livsmestring
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lihkku sámi álbmotbeivviin!!
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Konferanse om samisk ungdomshelse
  14. januar 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Samisk ungdomshelse står på planen når det inviteres til to-dagers konferanse i Tromsø
  13. april 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva vet vi om samisk ungdomshelse av i dag?
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Vold og grønt skifte:Samisk helse til Washington DC
  23. april 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi dutki oassá lastá riikkaid gaskasaš konfe ránsii
  24. april 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Indigenous Scholars Panel
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Scolar Perspectives on Research, Practice, and Policy Between Norway and the U.S.
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kva er ein arktisk barndom? Det har vore fokus for professor Ketil Lenert Hansen frå UiT
  27. april 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hatytringer mot samer i Norge
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá - Unge samers psykiske helse
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Diskriminering og hatytringer mot samer
  2023
 • Anita Salamonsen, Ketil Lenert Hansen, Petter Viksveen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. september 2023 DATA
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dearvvašvuođadirektoráhtta háliida nannet eamiálbmotnuoraid fálaldagaid
  03. oktober 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasisme overfor reindrifta
  06. juli 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. september 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Data fra Mihá undersøkelsen - om psykososial helse blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Psykisk helse blant samisk ungdom
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá studien - unge samers psykososiale helse og levekår
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva er samehets? Hvilke helsemessige konsekvenser kan det ha? Hva skiller samehets fra andre former for rasisme? Og ikke minst: Hva er viktig for å styrke de av oss som møter dette?
  06. november 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet: Hva er status på psykisk helse blant samisk ungdom i dag og hvilke trekk kan vi gjøre for å ta hensyn til det som er viktig for dagens samiske ungdom
  01. november 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kan være kilde til stress
  07. november 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet: Psykisk helse og levekår blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Aspect about Sámi health and well-being
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Samiske barn og unge psykiske helse og levekår
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge
  26. august 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NIMs undersøkelse viser at mange i befolkningen har observert hatprat mot samer de siste 12 månedene og at dette øker jo lenger nord man kommer i Norge. Vi ser også at hatprat observeres oftest på nettet og i sosiale medier, og at de fleste som observerer hatprat ikke gjør noe for å hjelpe. Du har gjennomført flere studier om hatprat og diskriminering mot samer. Stemmer disse resultatene med forskningen din, og kan du si litt om hvordan hatprat og diskriminering påvirker samenes helse?
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sámi
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag om psykisk helse blant samisk ungdom
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dutkamuš illásteamis nuoraid gaskkas
  22. juli 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet gir masse utfordringer
  22. august 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet blant samisk ungdom/Sámi nuorat eai searvva debáhtaide
  22. august 2022 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Aktuelt: Unge samers psykiske helse

  Forskningsrapporten: Unge samers psykiske helse - En kvalitativ og kvantitativ studie av unge samers psykososiale helse: kan lastes ned her!

  Filmene som er laget i forbindelse med prosjektet kan sees her!

  Samtale med statsminister Erna Solberg om samehets 

   


  CV

  Representerte Norge i Fulbright Arctic Initiative Cohort 3, i 2021-23

  Tildelt Fulbright Arctic Initiative stipend
  Professor Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative.

  Stipendet er et initiativ fra den amerikanske kongressen og tildeles av  det amerikanske utdannings-og kulturdepartementet og skal fremme de felles interessene til befolkningen i Arktis. Hansen er en av til sammen 16 forskere fra arktiske områder som er blitt valgt ut og tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative III. Forskerne vil undersøke temaer som helse og velvære til barn og ungdom, sikkerhet og samarbeid og infrastruktur i Arktis.

  Fulbright Arctic Initiative er et program som bringer sammen forskere og fagfolk fra arktiske råds medlemsland. Arktisk råd er en mellomstatlig forum som inkluderer Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, og USA. Hensikten er å skape et nettverk med eksperter som skal samarbeide om forskning for å fremme samarbeid og sikkerhet i Arktis. Forskerne skal engasjere seg i samarbeidende, tverrfaglig forskning i løpet av neste 18 månedene. Du kan lese mer om stipendet på Ketil Lenert Hansens blogg. og Fulbright Arctic Initative Cohort 3 Policy brief.  

  UiT Professor medlem av den prestisjefulle komiteen:  the Lancet Commission of Arctic Health and wellbeing

  Lenert Hansen er medlem av det prestisjetunge kommisjonsarbeidet The Lancet Commission on Arctic Health. The Lancet er blant verdens eldste og mest kjente generelle medisinske tidsskrifter. 

   

  Fikk Helsefaks formidlingspris den 18. juni 2018:  Til inspirator i samiske spørsmål

  "Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

  Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen."