Studiekatalog

23 studieprogrammer:

- bachelor, 3 år
- master, 5 år

Studieretninger:
Biologi / Fysikk / Kjemi / Matematikk /
- master, 4 år
- bachelor, 3 år

Studieretninger:
- master, 2 år

Studieretninger:
Barnehagefag /
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 4 år