Sikkerhetsrådgiver (IT)

Som sikkerhetsrådgiver innen IT er din oppgave å beskytte IT-systemer og informasjon om virksomheten.

Når du jobbber med sikkerhet innen IT kan du jobbe med å beskytte IT-systemer og komponenter som datamaskiner, programvare og resten av den digitale infrastrukturen fra angrep.

Du kan også jobbe med å beskytte informasjon om virksomheten. Det kan være forretningsdokumenter, personopplysninger og annen viktig informasjon. Disse lagres ofte i dokumenter på bærbare eller mobile enheter, servere og lignende.

Som sikkerthetsrådgiver kan du designe og planlegge hvordan sikkerhetsløsningene for it-systemene skal være. For å gjøre det må du gjennomføre risikovurderinger, sårbarhetsanalyser og sikkerhetstestinger.

Du kan også jobbe med drift og håndtere sikkerhetshendelser og varslinger som blir rapportert inn. Det kan være at systemene blir utsatt for dataangrep og at informasjon blir forsøkt stjelt. Da må du sette inn tiltak for å forhindre et angrep og forsøke å finne ut hva som har skjedd.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • designe, planlegge og implementere sikkerhets- og nettverksarkitektur
  • lage og oppdatere regler og dokumentasjon om sikkerhetsløsninger og datasikkerhet
  • gi råd og veilede om sikkerhet i applikasjoner og tekniske plattformer
  • analysere alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IKT-sikkerhetshendelser og varsler
  • gjennomføre risikoanalyser eller sårbarhetsanalyser og sikkerhetstesting
  • aktivt søke etter skadevare eller angripere som gjemmer seg i infrastrukturen
Hvor kan jeg jobbe?

Sikkerhetsrådgivere innen IT kan overalt der det er behov for et IT system. Det kan være i offentlige direktorater, etater og i kommuner. De kan jobbe på store sykehus, banker og andre private bedrifter der IT sikkerhet er viktig. De kan også jobbe som konsulenter i IT bedrifter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.