Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Praksishistorier

Høsten 2021 har studentene i femte semester på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap praksis i emnet "FSK-2040 Bærekraftig sjømat". Praksis skal gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i virksomheter i sjømatnæringen. I tre uker i løpet av høsten har 45 studenter praksis hos 29 bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner i den marine næringen.

Her deler vi noen av historiene fra høstens praksisuker. Følg med!