FSK-2040 Bærekraftig sjømat". Praksis skal gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i virksomheter i sjømatnæringen. I tre uker i løpet av høsten har 45 studenter studenter praksis hos 29 bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen marine næringer. Her deler vi oppdateringer og noen av historiene fra høstens praksisuker. Følg med!" /> FSK-2040 Bærekraftig sjømat". Praksis skal gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i virksomheter i sjømatnæringen. I tre uker i løpet av høsten har 45 studenter studenter praksis hos 29 bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen marine næringer. Her deler vi oppdateringer og noen av historiene fra høstens praksisuker. Følg med!" />

Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Praksishistorier

Høsten 2021 har studentene i femte semester på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap praksis som en av fire moduler i emnet "FSK-2040 Bærekraftig sjømat". Praksis skal gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i virksomheter i sjømatnæringen. I tre uker i løpet av høsten har 45 studenter studenter praksis hos 29 bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen marine næringer.

Her deler vi oppdateringer og noen av historiene fra høstens praksisuker. Følg med!

Hanne og Frida i praksis hos Fiskarlaget

Torunn i praksis hos Marine Recycling Cluster

Helene i praksis hos Cod Cluster

Studentene har hatt sin første praksisuke. – Aldri et kjedelig øyeblikk