Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Studentene har hatt sin første uke i praksis. – Aldri et kjedelig øyeblikk

45 spente studenter fra fiskeri- og havbruksvitenskap har hatt sin første uke i praksis. 

- Allerede de første dagene har jeg lært utrolig mye nytt, forteller Amalie Uchenna Odu.

Hun er i praksis hos Stella Polaris. I løpet av uken har hun og rekebedriften blitt enig om at Odu skal se på en aktuell problemstilling som hun er spesielt interessert i.

- Jeg tror de neste tre ukene kommer til å bli utrolig spennende.

Engasjerte praksisbedrifter

Hanne Sørstrønen, som er praksisstudent hos Norges Fiskarlag, skal delta på landsstyremøte der flere representanter i Fiskarlaget og fiskeflåten er med for å presentere saker og vedtak som er viktige i næringen.

- Det virker som de er engasjerte og rutinerte når det kommer til praksis, og det er aldri et kjedelig øyeblikk, eller noen som er vond å be om man vil vite mer, forteller Sørstrønen.

Flere av studentene har fått eget kontor for sine tre uker.

- Jeg fikk med en gang egen kontorplass, og forslag til ting jeg kan jobbe med, forteller Torunn Paulsen, student hos MRC.

Mulighet til å styre selv

Videre forteller Paulsen at hun kan styre innholdet i hverdagen. Hun tror det er mye læring i den arbeidsformen.

Helene Stavland, som er hos Cod Cluster, forteller at hun fikk et godt inntrykk av bedriften, og at de var glade for å ha henne med på laget.

- Mine forventninger videre er at det skal være lærerikt og litt utfordrende på samme tid, sier Stavland.

-Veldig positive

Maja Sandvik forteller at førsteinntrykket av Skretting i Stavanger har levd opp til forventingene. 

- De ansatte er veldig positive til at en student kan se på en problemstilling med nye øyne, forteller hun.

En motivasjonsfaktor for Sandvik er at arbeidet i løpet av praksisen vil være nyttig for bedriften.

- De er åpne for innspill på hva de kan gjøre bedre, tilpasse arbeidsdagene om det er noe jeg interesserer meg spesielt for eller ønsker å fokusere mer på, sier hun.


 

To praksisuker igjen

Nå venter en «pause» fra praksis på tre uker i Tromsø. Studentene skal bruke tiden til å reflektere over praksisoppholdet sitt, med fokus på bærekraft. Mellom praksisperiodene får studentene undervisning med forelesninger og seminarer. De tilegner seg kunnskap om bærekraftsanalyse, hvordan bedrifter kan jobbe med bærekraft i praksis og hvilke særskilte bærekraftsutfordringer som finnes i sjømatsektoren.

I de kommende praksisukene skal studentene kunne vurdere hvordan praksisbedriften jobber med bærekraft.