Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Tanker fra praksisoppholdet

Praksisukene inneholder mange inntrykk. En del av læringsprosessen er å reflektere over praksis og kunne formidle hva de har lært. Vi lyste ut en liten konkurranse om å dele noen tanker fra praksisperioden.

Vinneren av gavekort på 500 kr ble Karoline Haukaas Eilertsen.

Juryens begrunnelse: "Kandidaten viser i sitt notat til at formålet med å tette sine kunnskapshull ikke ble oppnådd, ikke fordi hen ikke lærte noe, men fordi det stadig dukker opp nye. Denne refleksjonen er i seg selv god og tyder for meg på at hen gjennom praksisen har evnet å se de ulike delelementene i en større sammenheng. Her er det refleksjon over læringsmål og innhold i arbeidsoppgaver."

Gratulerer, Karoline!


Her er Karoline sine refleksjoner fra praksis: 

Formålet mitt med praksisperioden var som de sier så godt i tv-programmet «Huskestue»: «Avdekke kunnskapshull og forhåpentligvis tette dem for godt». Var det noe jeg hadde mindre forkunnskaper om så må det være politikk, og hvordan forvaltningspolitikken fungerer i praksis. I tillegg til å avdekke kunnskapshull og tette dem, hadde jeg et ønske om å havne på en praksisplass som kunne bygge videre på den tverrfaglige kunnskapen fra fiskerihøgskolen, noe som førte til at jeg søkte praksisplass hos Nærings- og fiskeridepartementet sin fiskeriseksjon.

Vinner! Foto: Amalie Hefre Lie

Praksisperioden har bydd på et variert opplegg med skygging av møter med ulik tematikk, oppgaveløsing av datasett og skriftlige oppgaver. Underveis i praksisperioden har møtene jeg har deltatt blant annet omhandlet kvoteråd og kvoteforhandlinger. Det har vært gøy å erfare at kunnskapen fra forelesningene til J.P i fiskeriforvaltning kommer godt med i praksisperioden, og erfare hvordan prosessen rundt kvotesetting og forhandlinger av internasjonale fisker foregår i praksis. Trepartssamarbeidet mellom stat, forskere og aktører er likevel det jeg synes har vært mest spennende å observere, og hvordan dette er med å påvirke de endelige forvaltningsmålene.

Flere av kunnskapshullene mine innen norsk politikk og -forvaltning ble tettet i praksisoppholdet. Gjennom ukene har jeg lært mye om hva som ligger til grunn for den norske fiskeriforvaltningen, og hvordan NFD sitt arbeid er knyttet opp til politikken. Det har vært interessant å se strukturen og de ulike rollene innad i NFD i samspill med hverandre, og ikke minst hvordan dagsaktuelle saker håndteres videre. Noe jeg ikke hadde forventet ut ifra formålet mitt med praksisperioden var at det underveis ble avdekket nye kunnskapshull som jeg ikke hadde tenkt over tidligere.