Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Formidling

Vi jobber også med formidling og spredning av prosjektet. I det arbeidet skal vi dokumentere og dele prosjektets resultater, samt gi anbefalinger til hvordan praksis kan utvikles i ikke-profesjonsrettede studieprogrammer i høyere utdanning.

Formidlingskanaler:

Type  
Nettside Smarbeid om praksis i høyere utdanning - UiT
SoMe Nyheter fra/om prosjekter deles på Facebook via profilen til Norges Fiskerihøgskole
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes til abonnenter 2-3 ganger per semester.

Film Praksisfag i teori og praksis – fra plan til realitet i bedrift – Videohilsen til kickoff fra Randi Karlsen, praksisbedriften Brødrene Karlsen
  Studentenes ord om praksis i nord – Intervju med studenter om praksis

 

Publikasjoner:

Tittel Forfatter(e) Kanal
Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning – utfordringer og muligheter Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien Nordic Journal of STEM Education

 

Kronikker:

Tittel Forfatter(e) Kanal

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Maja Sandvik

Fiskeribladet 5. januar 2022

iTromsø 8. januar 2022

 

Gjennomførte arrangementer/innlegg:

Når Hva Hvor Hvem

16. mars 21

Innlegg på MNT-konferansen: «Arbeidsrelevans – Fiskeri-og havbruksvitenskap i praksis. Diku-prosjekt»

Digitalt

Bjørn-Petter og Ingrid

20. april 21

Innlegg på Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer: «Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning: Hva gjør vi som ingen andre gjør og kan lære av»

Digitalt

Bjørn-Petter

21. april 21

Innlegg på Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer: «Samarbeid og næringslivssrelevans - erfaring fra utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap»

Digitalt

Bjørn-Petter, Ingrid og Petter Holm

19. mai 21

Presentasjon – Samarbeidsmøte praksisemner UiT: «Samarbeid om praksis – presentasjon av vårt Diku-prosjekt»

Digitalt

Bjørn-Petter og Ingrid

22. juni 21

Kick-off for prosjektet

Scandic Ishavshotell

Alle

24.-27. aug 21

Presentasjon på stand, Aqua Nor: «Vi forbereder studentene til arbeidslivet med forbedret praksis»

Trondheim

Ingrid

20. sept 21

Presentasjon for universitetsstyret: «Praksis i utdanning gir bedre læring? – eksempel fra Bærekraftig sjømat»

UiT Tromsø

Ingrid

21. okt 21

Innlegg på Læring i nord-konferansen: «Ringvirkninger for læring»

Digitalt

Stein og Bjørn-Petter

3. nov 21

Innlegg på Kickoff for Geopraksis: «Arbeidsmarkedets opplevelse av praksisstudenter»

Gardermoen

Amalie og Rune

19. nov 21

Prosjektpresentasjon og paneldebatt på digitalt seminar om praksis i regi av DIKU-prosjektet InnoPraksis

Digitalt

Ingrid

29. nov 21

Innlegg på UiTs utdanningskvalitetskonferanse

UiT Tromsø (digitalt)

Bjørn-Petter

 

Planlagte arrangementer/innlegg:

Når Hva Hvor Hvem
6.-7. des 21 Innlegg og workshop på Årskonferanse Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

OsloMet (AVLYST)

Ragnhild, Ingrid, Lena og Maja

 

Aktuelle arrangementer/formidlingsarenaer 2022-2023:

Når Hva Hvor
9.-10. mai 22 Innlegg på Læringsfestivalen NTNU Trondheim

18.-20. mai 22

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning Universitetet i Sørøst-Norge
     
Mars 23 Innlegg på MNT-konferansen Universitetet i Stavanger
Mai 23 Innlegg på Læringsfestivalen NTNU Trondheim
Okt 23 Avslutningskonferanse