Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Formidling

Vi jobber også med formidling og spredning av prosjektet. I det arbeidet dokumenterer og deler vi prosjektets resultater og gir anbefalinger til hvordan praksis kan utvikles i ikke-profesjonsrettede studieprogrammer i høyere utdanning. Denne siden gir en oversikt over vårt formidlingsarbeid.

Formidlingskanaler:

Type  
Nettside Smarbeid om praksis i høyere utdanning - UiT
SoMe Nyheter fra/om prosjektet deles på Facebook via profilen til Norges Fiskerihøgskole
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes til abonnenter 2-3 ganger per semester.

Film Praksisfag i teori og praksis – fra plan til realitet i bedrift – Videohilsen til kickoff fra Randi Karlsen, praksisbedriften Brødrene Karlsen
  Studentenes ord om praksis i nord – Intervju med studenter om praksis
Podcast Under produksjon, lanseres høsten 2022!

Publikasjoner:

Tittel Forfatter(e) Kanal
Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning – utfordringer og muligheter Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien Nordic Journal of STEM Education

Kronikker:

Tittel Forfatter(e) Kanal

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Alle studenter i høyere utdanning bør ha praksis som læringsform

Samarbeid om økt arbeidslivsrelevans

Maja Sandvik

Maja Sandvik

Christian Chramer og Stein Arnold Kristiansen

Fiskeribladet 5. januar 2022

iTromsø 8. januar 2022

Nordnorsk debatt, 2. juni 2022

Gjennomførte arrangementer/innlegg:

Når Hva Hvor Hvem

16. mars 21

Innlegg på MNT-konferansen: «Arbeidsrelevans – Fiskeri-og havbruksvitenskap i praksis. Diku-prosjekt»

Digitalt

Bjørn-Petter og Ingrid

20. april 21

Innlegg på Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer: «Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning: Hva gjør vi som ingen andre gjør og kan lære av»

Digitalt

Bjørn-Petter

21. april 21

Innlegg på Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer: «Samarbeid og næringslivssrelevans - erfaring fra utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap»

Digitalt

Bjørn-Petter, Ingrid og Petter Holm

19. mai 21

Presentasjon – Samarbeidsmøte praksisemner UiT: «Samarbeid om praksis – presentasjon av vårt Diku-prosjekt»

Digitalt

Bjørn-Petter og Ingrid

22. juni 21

Kick-off for prosjektet

Scandic Ishavshotell

Alle

24.-27. aug 21

Presentasjon på stand, Aqua Nor: «Vi forbereder studentene til arbeidslivet med forbedret praksis»

Trondheim

Ingrid

20. sept 21

Presentasjon for universitetsstyret: «Praksis i utdanning gir bedre læring? – eksempel fra Bærekraftig sjømat»

UiT Tromsø

Ingrid

21. okt 21

Innlegg på Læring i nord-konferansen: «Ringvirkninger for læring»

Digitalt

Stein og Bjørn-Petter

3. nov 21

Innlegg på Kickoff for Geopraksis: «Arbeidsmarkedets opplevelse av praksisstudenter»

Gardermoen

Amalie og Rune

19. nov 21

Prosjektpresentasjon og paneldebatt på digitalt seminar om praksis i regi av DIKU-prosjektet InnoPraksis

Digitalt

Ingrid

29. nov 21

Innlegg på UiTs utdanningskvalitetskonferanse

UiT Tromsø (digitalt)

Bjørn-Petter

6.-7. des 21

Innlegg og workshop på Årskonferanse Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning  OsloMet (AVLYST)  Ragnhild, Ingrid, Lena og Maja

9.-10. mai 22

Deltakelse på Læringsfestivalen NTNU Trondheim Ingrid og Maja 

Aktuelle arrangementer/formidlingsarenaer 2022-2023:

Når Hva Hvor

15.-17. juni 22

EuroSOTL-konferansen, to sesjoner: 

Theory and practice – student’s experience with internship in a non-professional
study program (Fistad/Sandvoll)

Internships in academia – challenges and opportunities for practical orientation in
disciplinary and multidisciplinary study programs in higher education (Martens/Finstad)

Manchester

Mars 23

Innlegg på MNT-konferansen Universitetet i Stavanger
Mai 23 Innlegg på Læringsfestivalen NTNU Trondheim
Okt 23 Avslutningskonferanse