Samarbeid om praksis i høyere utdanning

- Jeg syns dette er like mye pensum som å være på skolen

Det sier praksisstudent i Nærings- og fiskeridepartementet Cecilie Backer.

For første gang er Nærings- og fiskeridepartementet en del av praksisordningen på fiskeri- og havbruksvitenskap. På tampen av den siste praksisuken har jeg vært på besøk hos studentene, Cecilie Backer og Karoline Haukaas Eilertsen, i Nærings- og fiskeridepartementet.

Karoline Haukaas Eilertsen og Cecilie Backer forteller at de er fornøyde med praksisukene hos Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Amalie Hefre Lie

Forståelse for næringen

Cecilie forteller at hun har deltatt på møter innad i seksjonen, med andre departement og med Næringsaktører og bidratt med oppfølgingen av bearbeidingsutvalget. Mot slutten av praksisperioden har hun fått mer konkrete arbeidsoppgaver, blant annet har hun bidratt med å skrive bakgrunnsmateriale til fiskeri- og havministeren.

- Har du fått bruk for noe av det du har lært på Fiskerihøgskolen?

- Masse! Det jeg har lært på studiet har gitt med en forståelse for sjømatnæringen. I tillegg har vi lært om sjømatproduksjon parallelt med praksis der flere tema som for eksempel kvalitet har gått igjen. Jeg syns dette er like mye pensum som å være på skolen, forteller Cecilie.

Karoline er enig og forteller at hun har fått sett helheten i Nærings- og fiskeridepartementet. I løpet av praksisperioden har hun skygget møter med ulike fiskeriorganisasjoner og bidratt med å strukturere tekster og jobbet med kvoteråd. Hun har også jobbet med et datasett med fangsttall. 

- I den første uken var vi på besøk hos en bedrift og så på hvordan de jobbet med bærekraft, sier Karoline.

Må ha en interesse

Cecilie anbefaler praksisperiode hos Nærings- og fiskeridepartementet. 

- Men jeg tror man må være interessert i politikk og forvaltning og ha en generell forståelse. Vi har mye å lære av det øverste forvaltningsorganet i næringen.

Praksisstudenten forteller videre at departementet har gjort en god jobb med å tilby relevante arbeidsoppgaver.

Kan bidra

Karoline sier at ukene i praksis har gitt henne et bilde på hvordan forvaltning og politikk fungere i praksis. Hun syns det er fint å se bakgrunnen for avgjørelsene som tas.

- Vi hører jo mye om forvaltningsorganer, og mange mener mye om dem. Derfor er det fint med et innblikk i hva som faktisk skjer her, legger Cecilie til.

Praksisstudentene forteller at mange jurister og økonomer jobber i departementet. Derfor var de glad for at de kunne bidra med kunnskap i et helhetlig bilde av sjømatnæringen.

Cecilie og Karoline har begge to møtt fiskerikandidater i Nærings- og fiskeridepartementet, og var glad for å se at fiskerikandidater kan bidra i forvaltningen Foto: Amalie Hefre Lie

Åpent miljø 

- Hva er det som gjør at praksisperioden har vært en god opplevelse?

De ansatte, sier Cecilie. De har vært flinke til å inkludere meg i miljøet, og jeg har fått tilbud om å gjøre ting med dem etter jobb. De har også vært opptatt av å gi meg gode svar når jeg spør om noe, og jeg har fått tilbakemeldinger underveis. 

- For meg gjelder mye av det samme som for Cecilie, sier Karoline. Det er et godt og åpent arbeidsmiljø der folk er flinke til å utveksle kunnskap.