Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Kontakt

Prosjektleder Bjørn-Petter Finstad, e-post: bjornpetter.finstad@uit.no

Praksiskoordinator Ingrid Hovda Lien, e-post: ingrid.hovda.lien@uit.no 

Registrer deg som mottaker av nyhetsbrev (sendes ut 2-3 ganger per semester).