Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Studentene i Lerøy Aurora har blitt tatt godt i mot

Lerøy Aurora har flere muligheter for praksisstudentene. Vi har møtt noen av studentene som er i praksis der. 

- Jeg liker at de har fokus på ro i produksjonen og bærekraftige råvarer, sier praksisstudent Emilie Reitan Brynjulfsen. 

Sissel og Emilie

I prosjektet P412 samarbeider Cargill og Lerøy Aurora om en ny fôrtype. Praksisstudentene Emilie Reitan Brynjulfsen og Sissel Gundersen bidrar i prosjektet. De sitter på tilvekstsenteret på Hansnes når vi slår av en prat.

I tillegg til prosjektet, har studentene jobbet med mengde fôr som har blitt fôret sett opp mot prognosen. For å høre om årsaken til eventuelt mindre fôring, fikk studentene dra ut på en lokalitet og snakke med røkterne. Lerøy Aurora har hatt et rekordår med fôring sammenlignet med tidligere historikk. Eneste forskjell i oktober sammenlignet med august er temperatur, noe som kan føre til litt lavere utfôring på grunn av laksens metabolisme. 

- Vi skjønner at det er mye som spiller inn på hvordan laksen spiser. Det var godt å prate med dem og få svar, sier Gundersen.

Sissel og Emilie følger med på fôring. De skal sammenligne laks som har fått helsefôr, med vanlig laks. Foto: Amalie Hefre Lie

Prosjektet trakk studentene 

Studentene er glad for at de har fått sett mye forskjellig i praksisperioden sin. De har vært to dager hos Lerøy Aurora, to dager på merdekanten og skal forhåpentligvis besøke fôrfabrikken til Cargill. De trekker frem at det er positivt å se teorien og tankegangen bak den daglige driften. 

- Jeg tror vi har vært heldig, sier Brynjulfsen. 

- Det var det spennende prosjektet som trakk oss, sier Gundersen. 

Brynjulfsen er enig og forteller at de hadde minimal kunnskap om fôr i forkant, og ikke visste at det var så mange typer. 

Iben på Tilvekstsenteret

En annen praksisstudent hos Lerøy er Iben Hoel Jensen. I løpet av to dager har hun fått delta på både fiskelevering og avlusing, i tillegg til rutinemessig røkting på anlegget.

- Det har vært lærerikt og interessant, sier Jensen. 

Hun er egentlig i praksis på tilvekstsenteret til Lerøy, men fikk muligheten til å dra noen dager på sjøen. Tidligere har hun jobbet fire uker på settefiskanlegg. Arbeidshverdagene kan ikke sammenlignes, mener Jensen, og forteller at hun trives best på sjøen. 

- Da jeg var på tilvekstsenteret fant jeg ut at jeg egentlig er ganske interessert i fôring. Det er en viktig jobb, og man må følge med hele tiden, sier hun. 

Iben på merdkanten
Iben var med på avlusning da UiT besøkte henne, og deltok på velferdsscoresetting av fisken. Foto: Amalie Hefre Lie
Iben på avlusning
Iben om bord på "Namsos" som ble brukt for avlusning. Foto: Amalie Hefre Lie

For kort periode 

Jensen syns praksis er en fin mulighet, men skulle ønske perioden var lengre. 

- Det er bra at universitetet setter av tid til praksis, men perioden gir kun et overblikk. Det burde vært lengre enn tre uker, sier hun. 

Håkon i HR 

Håkon trives i Lerøy Aurora og syns det har vært gøy å gjøre noe nytt. HR jobber blant annet med rekruttering, profilering, koordinering, og lederutvikling. Foto: Amalie Hefre Lie

En annen praksisstudent i Lerøy Aurora er Håkon Aakerøy. Han har to somre på anlegg bak seg. 

- Da jeg skulle velge praksisplass ville jeg velge noe helt annet, sier han. 

På HR-avdelingen hos Lerøy Aurora har han jobbet med kartlegging av medarbeidere sine forventninger til selskapets informasjonsflyt. 

Silje Moen som er fagsjef HR forteller at de er fornøyd med at de fikk en søker til prosjektet, og at Aakerøy har gjort en god jobb. 

- Det var vært veldig bra, og jeg har trivdes godt, sier Aakerøy. 

Sett mye 

I løpet av sin praksisperiode har også Aakerøy fått farte litt. Han har vært på Kystens hus, på tilvekstsenteret på Hansnes og på Skjervøy. Egentlig skulle han på besøk til Kirkenes også, men det ble heller Bodø på studentkonferansen Havets Døgn. 

- Sånn er det i arbeidslivet. Det er uansett kjekt å se hva som kan ventes når man er ferdig studert, sier han. 

Fremover 

Mellom praksisperiodene skal studentene jobbe med bærekraftsanalyse og arbeidsoppgaver de har fått fra Lerøy Aurora. Samtlige fortalte at de har blitt tatt godt i mot, og hatt konkrete opplegg gjennom ukene.