GeoPraksis

Arbeidslivsrelevans i geovitenskap

Studentblogger

Gjennom emnet GeoPraksis har studentene hatt i oppgave å skrive blogg fra sine praksisperioder.

Her deler vi noen av bloggene fra praksisoppholdene:

Tromsø 2024

Stines VLOG fra praksis hos Equinor

 Microsoft

RealfagsPraksis hos Microsoft Development Center

Vlog fra RealfagsPraksis hos Microsoft Tromsø

Microsoft 

Vlog av Sivert sin praksis hos Microsoft Development Center

Vlog fra RealfagsPraksis hos Microsoft Tromsø

Vlog fra Siri sin praksis hos Asplan Viak

Vlog Asplan Viak

Microsoft

Mitt navn er Ludvig, og jeg er for tiden på mitt siste semester av bachelorstudiet i informatikk ved Universitetet i Tromsø. I løpet av dette semesteret har jeg hatt gleden av å gjennomføre et treukers praksisopphold hos Microsoft i Tromsø. I dette blogginnlegget vil jeg dele mine erfaringer og refleksjoner fra oppholdet.

Praksis hos Microsoft

 

Vi er fire geologistudenter fra UiT som har vært utrolig heldig til å få muligheten å gjennomføre praksisperioden hos Equinor. Gjennom disse to ukene har vi fått et verdifullt innblikk i hvordan Subsurface avdelingen operere når de leter etter olje og gass i Barentshavet. Avdelingsleder Siv Moholt, geokjemiker Olaf Thießen, og geofysiker Katrine Gotliebsen har vært våre gode veiledere gjennom denne prosessen.

Geopraksis hos Equinor

Hei! Mitt navn er Emilie Norbeck Larsen og er på mitt siste år i en bachelor i geologi ved UiT. Dette semesteret har jeg valgfaget GEO-2013 «Geopraksis», hvor jeg gjennom 3 uker skal få gleden av å være i praksis hos Equinor i Harstad.

En hverdag som geolog i Equinor

Å motta beskjeden om at jeg var blitt valgt ut til GeoPraksis-kurset hos Equinor, fikk hjertet mitt til å slå et ekstra slag. Å få muligheten til å arbeide hos Equinor representerer en unik erfaring som ikke alle får ta del i, og tilbyr verdifull innsikt i en geologs arbeidsliv

Hvordan finne olje og gass hos Equinor som praksisstudent

 

Jeg og en medstudent er i disse to ukene i praksis hos geoavdelingen i Troms fylkeskommune. Praksisperioden er noe jeg har sett frem til nettopp for å få et innblikk i arbeidslivet innenfor et interessant fagområde. Her får vi tatt del i en varierende og spontan arbeidshverdag hvor ingen dager er like eller kjedelige

En varierende og spennende hverdag hos geoavdeling i Troms fylkeskommune

   

Til nå har jeg jobbet i 2 av 3 uker i praksis som forsker på UiT i min praksisperiode. Jeg har jobbet med min medstudent Odin, men vi jobbet på forskjellige områder rundt Svalbard. Vi har blitt fulgt opp av vår veileder Andreia Plaza-Faverola. I løpet av disse 2 ukene har jeg fått en liten smakebit på hvordan hverdagen som en forsker på UiT kan være.  Hverdagen som forsker på UiT | UiT

 

 Hei, jeg heter Ronja, og jeg har hatt to av tre ukers praksis i geopraksisfaget hos Institutt for Geovitenskap ved UiT. Mine praksisuker ble tilbrakt hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Sammen med Andreas, en medstudent, har vi dykket ned i en verden av polar geologi og utforsket de norske territoriene i Arktis og Antarktis.

Min praksisopplevelse hos Norsk Polarinstitutt

 

Ett mål om bærekraftig gruvedrift

 Omya Hustad marmor: Hammerfall er en del av konsernet Omya. Omya er en Sveitsisk bedrift som driver utvinning og behandling av industrielle mineraler, med ett spesielt fokus på dolomitt og kalsium karbonat. Omyas motto er å gjør livet bedre gjennom deres lidenskap for mineraler og kjemi

En gruvegeolog studerer ikke bare stein

Det er lett å tenke at en gruvegeolog sitter hele tiden i ei gruve og sier andre hvor de skal ta ut malmen. Men det stemmer ikke helt med virkeligheten. Å være i ei gruve er selvfølgelig en stor del av jobben som må gjøres regelmessig, men det er også en del kontorarbeid som må gjøres for å nå de beste resultatene. Jeg heter Anton, og jeg skal fortelle om hverdagen min hos Omya Hustadmarmor avd. Hammerfall.

Hva jobber en gruvegeolog med?

 

Forsker på UiT på alder av 21!?! (2 uker med Geopraksis)

Gratis te, kaffe, frukt og kake! Helt luksus å være forsker på UiT.

Forsker på UiT på alder av 21!?! (2 uker med Geopraksis) | UiT

 

Hei mitt navn er Andreas Vold og under praksisperioden hadde jeg en unik mulighet til å tilbringe tiden min ved Norsk Polarinstituttet. Polarinstituttet er et viktig organ under Klima- og Miljødepartementet, som spiller en nøkkelrolle i å fremheve og utvikle polar kunnskap gjennom kartlegging og ved å tilby faglige strategiske råd. Jeg fikk æren av å jobbe i forskningsavdelingen, spesifikt innenfor glasiologi og geologi, hvor de var et lite team på fire bergrunnsgeologer. Polarinstituttets bidrar til samfunnet ved å levere vital kunnskap og rådgivning til den norske stat om polare temaer. Dette inkluderer alt fra geologiske kart og bevegelsene til isbreer, til forskning på biodiversitet og andre studier i polare områder.

Norsk polarinstitutt, fra pol til pol og ingenting imellom

 

Jeg har nå vært i praksis hos Troms fylkeskommune i 2 uker av totalt 3. Her har jeg vært med flere geologer/geoteknikere og fått et innblikk i deres arbeidshverdag og hva de som geologer gjør i en jobb hos fylkeskommunen. Fylkeskommunen består av flere avdelinger, geologene er under samferdsel, der igjen under infrastruktur, de er totalt 4 geologer og 2 geoteknikere.

Hva gjør en geolog/geotekniker hos en fylkeskommune?

 

Jeg har hatt to ukers praksisperiode hos firma Argeo. Gjennom samarbeid med UIT i faget GEO-2013 og Argeo.

Praksisen gikk over to uker, og jeg jobbet med seismiske profiler den første uken, og fokuserte på kartlegging av havbunn i uke 2.

Hos Argeo har det blitt innsamlet data fra havbunnen med hjelp av autonome fartøy. Noe som gjør det mulig å lettere tolke hva som befinner seg på eller i havbunnen. Jeg har tolket profiler og havbunnskart for deres arbeid.

Avdekking av havbunnens mysterier: Min praksis hos Argeo

 

Hei, jeg heter Lasse og jeg går siste semesteret i Geologi Bachelor ved UiT. I dette semesteret har jeg hatt et fag som heter GeoPraksis hvor jeg har vært så heldig og fått praksisplass hos AkerBP i Harstad.

Min arbeidsdag hos Aker BP

Tromsø 2023

Jeg hadde gleden av å tilbringe uke 6 og uke 12 hos Equinor i Harstad som en del av emnet GEO-2013, Geopraksis, i regi av UiT. Under de to praksisukene jobbet jeg i Sub-Surface avdelingen og fikk innsikt i hvordan de jobber med leting etter nye oljefelt på norsk sokkel, da spesifikt i Barentshavet. Dette er en utfordrende oppgave, og Equinor bruker en rekke spennende teknologiske verktøy og metoder for å lokalisere potensielle oljereserver. Praksis hos Equinor i Harstad 

  «Hæ? Sier du at Oljedirektoratet holder på med andre ting enn bare olje?» Allerede første dagen med praksis fikk jeg vite at Oljedirektoratet gjør mye mer enn bare olje. Jeg heter Jenny, og holder på med sjette semester av bacheloren min i geologi ved UiT. Dette semesteret har jeg et fag som heter GeoPraksis, og i den forbindelse har jeg tre uker med praksis hos Oljedirektoratets avdeling i Harstad. Praksis hos Oljedirektoratet
  Geopraksis hos Omya Hustadmarmor avdeling Hammerfall: Jeg har nå vært på praksisopphold hos Omya Hustadmarmor avd. Hammerfall i to uker. Her har jeg fått en innsikt i hva som inngår i en geologs arbeidsdag etter å ha fulgt min veileder Kristian Rolsted Lie. Etter å ha vært her i om lag to uker, kan jeg konkludere med at geologens arbeidshverdag kan være svært variert!  En geologs hverdag i bergindustrien
 

Geopraksis hos Equinor avdeling Harstad

Jeg og en medstudent har akkurat fullført vår andre praksisuke hos Equinor Harstad. Her har vi fått være en del av subsurface teamet som jobber med leting etter olje og gass i Barentshavet! Ukene vi har vært her har vi primært fulgt våre veiledere Olaf Thießen og Katrine Gotliebsen, som har gitt oss enn smakebit på hvordan de jobber. De første to ukene hos Equinor har definitivt vært spennende, og vi ser begge to frem til å komme tilbake for å lære mer om noen uker!

  En hverdag hos Equinor – fra brønndata til seismikk
 

Geopraksis hos Argeo

I min praksisperiode har jeg vært så heldig å få avdekke noe av havbunnens hemmeligheter hos Argeo. Gjennom bruk av høyteknologiske autonome fartøy så blir det innhentet data av havbunnen og dens sedimentlag ved bruk av seismikk. De seismiske profilene man får ut er av høy oppløsning noe som gjør tolkningsjobben av havbunnen lettere. Jobbe med å utforske havbunnen  
  Mitt navn er Karoline, jeg er på siste semester i bachelor i geologi. Dette semesteret har vi
hatt mulighet til å ta valgfaget Geopraksis, og være utplassert i bedrift. Jeg opplever at
denne muligheten har vært svært givende da praksis bidrar til et godt innblikk i hvordan den
geologiske kompetansen vi tilegner oss iløpet av studiet faktisk anvendes i arbeidslivet.
Jeg og en medstudent har vært så heldig å fått utplassering i Oljedirektoratet i Harstad.  Praksis hos Oljedirektoratet
 

Hei! Jeg heter Eline og studerer geologi ved UiT. Gjennom emnet GEO-2013 er jeg i praksis hos Tromsø kommune. Jeg er så heldig at jeg gjennom tre uker spredt over vårsemester får arbeide i GIS (geografiske informasjonssystem) med kartlegging av alt fra ulovlige bygde bygninger, til kommunale veier og bygninger i skredområder.

  Blogg fra uke 2 i praksis hos Tromsø kommune
   NGU er Norges sentrale institusjon innenfor kunnskap om Norges berggrunn, løsmasser og grunnvann, og samler inn data og kunnskap om Norges geologi og geologiske ressurser som gir uvurderlig innsikt i landets geologiske historie. Med sin ekspertise innenfor områder som mineralressurser og geologisk kartlegging, bidrar NGU til å fremme utvikling og forvaltning av Norges naturressurser.  Praksis hos NGU

Bergen 2023
 

Hei og velkommen tilbake til min blogg!

Jeg har i uke 16 og 17 vært på et fantastisk eventyr hos Sweco AS Norge. Praksisukene omfattet kort oppsummert; miljøtekniske oppdrag med feltarbeid og prøvetaking, deltakelse på ingeniørgeologiske oppdrag både i skjæringer i og utenfor vei, samt tuneller/bergrom, deltakelse på geotekniske grunnundersøkelser, og biståelse med etterarbeid og rapportskriving. Praksis hos SWECO (Hele praksisoppholdet)

  Hei alle sammen! Mitt navn er Thomas Wiers Bjørnsen, og mitt praksisopphold foregikk hos Rambøll sin geo-avdeling her i Bergen. Rambøll holder til i Nygårdsgaten i Bergen, i sine nye lokaler hvor geo-avdelingen per i dag har fire ansatte, og er dermed en av de mindre avdelingene i Bergens-kontoret. Rambøll er et konsulentfirma med avdelinger som geo, bygg, VA osv. Blogginnlegg hele praksisoppholdet (Rambøll)
   Eg var så heldig å få lov til vera i praksis på GEO-avdelinga til Rambøll i Bergen som ingeniørgeolog i tre kjekke veker. I dei tre vekene fekk eg vera med på mykje spennande og varierte arbeidsoppgåver der eg fekk eit innblikk i korleis ein ingeniørgeolog jobbar i konsulentbransjen. https://www.iearth.no/blog/blogginnlegg-for-praksisopphold-hos-ramboll-bergen
   Denne våren har Bjørnar og jeg vært tre uker i Geopraksis hos NVEs regionskontor i Førde. Den første uka, som allerede er blitt skrevet om gikk ut på å bli bedre kjent med NVE som direktorat og se på forskjellige scenarioer de jobber med - både utredning av fare og sikring mot flom og skred. Blogginnlegg fra Geopraksis hos NVE
   Jeg er nå ferdig med praksistiden hos NVE i Førde, og stemningen har vært god fra dag en. I løpet av de tre ukene har jeg fått lære og erfare det å kombinere felt med kontorarbeid, få bruke studiekompetanse i praksis, og det å være en del av det store arbeidslivet. Praksis hos NVE (Hele praksisoppholdet)
   Mitt navn er Lars Marius Lyngstadaas Søvik, og jeg studerer geologi ved Universitetet i Bergen. I tre uker har jeg gjennom emnet GEOV298 GeoPraksis blitt utplassert hos Norsk Stein på Jelsa i Suldal kommune for å finne ut av hvordan en typisk arbeidshverdag er for en geolog i bergindustrien. Praksis hos Norsk Stein (Hele praksisoppholdet)
   Hei, og velkommen til mitt andre og siste blogginnlegg for perioden som praksisstudent hos NORCE. Siden sist har jeg gjennomført to nye praksisuker, og er nå ferdig med mitt praksisopphold hos NORCE.De to siste ukene har bestått av samme type arbeidsoppgaver som første praksisuke, nemlig å samle inn data-kilder til ImpactWind SørVest sin nettportal. Praksis hos NORCE (Hele praksisoppholdet)
  Jeg har nå fullført mitt siste praksisopphold hos NORCE, og jeg ønsker å dele mineerfaringer fra de to siste ukene. Jeg har fortsatt jobbet med prosjektet ImpactWind SouthWest, og jeg har hatt mange av de samme arbeidsoppgavene som jeg hadde i forrige praksisopphold. Imidlertid har vi gått litt videre i prosjektet, og hovedoppgaven har vært å samle inn kommersielle aktører som kan hjelpe til med en konsekvensutredning for havvind på den norske sokkelen. Praksis hos NORCE (Hele praksisoppholdet)
 

Hei bloggen!‍

Disse periodene med praksis har vært spennende og ikke minst lærerikt. Den første uken startet vi med en formidlingsoppgave, hvor personer har sendt inn spørsmål til NGU. Vår jobb var da å svare på disse spørsmålene på en måte som var forståelig for personer uten spesiell geologi kunnskaper. Dette var litt krevende, og gjorde at vi måtte tenke over hva som var passende å fortelle om, og hva som ble for avansert og rett og slett unødvendig å ta med. Neste del av oppholdet vårt handlet om databasearbeid. Vi gjorde en stor jobb som omhandlet å føre inn data i kartdatabasen til NGU. Dette er altså den berggrunnskartet nesten alle av dere har brukt en gang i løpet av studie. Denne oppgaven krevde at vi var nøyaktig og fulgte med når vi jobbet, ettersom det var lett for å gjøre små feil som vil føre til betraktelig feil i selve databasen. https://www.iearth.no/blog/praksis-hos-ngu-hele-praksisoppholdet

 
   Hei, mitt navn er Elena Victoria Brattebø og jeg er akkurat ferdig med 3 ukers praksisopphold hos MVest Energy. Dette er et lite olje- og gass-selskap som ble etablert i 2015. Firmaet har kontor i Bergen der 14 svært hyggelige og dyktige ansatte jobber, som jeg har vært så heldig og blitt kjent med. Gjennom disse tre ukene har jeg fått en innsikt i hvordan det er å jobbe som geolog i et slikt firma. Jeg har hatt et eget stort prosjekt som jeg har jobbet med, samtidig som jeg har fått innsikt i de andre ansattes jobbhverdag og vært med på en god del møter. Praksis hos MVest Energy (Hele praksisoppholdet)
   I mine tre praksis uker på Folgefonnsenteret har jeg hatt varierte arbeidsoppgaver. Vi har planlagt og gjennomført et undervisningsopplegg om geologi tilpasset 5-7 trinn. Her har det vært viktig at nivået passer med deres læreplan, og at det ikke er alt for komplisert. Fokuset har vært kvartærgeologi (gjerne fra området Rosendal), og kort om mineralogi og bergarts gjenkjenning på barneskolenivå.Denne oppgaven løste jeg ved å lære om lokal geologi i området, og benytte visuelle eksempler, for å gjøre det interessant for elevene. Praksis hos Folgefonnsenteret (Hele praksisoppholdet)
   Hei alle bloggen! Jeg vil gjerne dele mine opplevelser fra de siste to ukene i vakre Rosendal. Sammen med min gode venn Jon, har vi vært på en nydelig reise fylt med geologi, undervisning og feltarbeid. Praksis hos Folgefonnsenteret (Hele praksisoppholdet)
   No har eg jobba i tre veker på EARTHLAB UiB. Det harvært morosamt å få være med på å lage eit forsøk, utføre det og til slutt presentere resultata våre. Mellom dette forsøket har vi vert med på hjelpe til ein på labben med sitt prosjekt og vert med på felttur. Over alt har det vert tre spanande veker. Praksis hos EarthLab (Hele praksisoppholdet)
   Efter den første praksis uke kom jeg tilbage til EarthLab i april, hvor jeg tilbragte de sidste 2 uker af mit praksisophold. Jeg tilbragte de sidste 2 uker af mit praksisophold på EarthLab, hvor vi arbejdet videre med vores forsøgsprojekt. Vores forsøgsprojekts mål er atteste ulike forbehandlingsmetoder for Mastersizer-maskinen, som tæller kornstørrelsesfordeling. Resten af praksisopholdet på EarthLab gik med at bruge Mastersizer-maskinen og færdiggøre forskningsprojektet, som til sidst skal præsenteres foran interesseret professorer på universitetet. Praksis hos EarthLab (Hele praksisoppholdet)
   Hei, igjen!

Da er jeg ferdig med 3 uker praksis og det er på tide å se tilbake på oppholdet mitt i denne perioden. Først og fremst tok vi i bruk en rekke ulike programmer; GlobalMapper, NaviModel og SonarWiz. Førstnevnte er et slags GIS program som ble brukt til å fordele vindturbiner innenfor et område. Her var det viktig med avstander, sikkerhetsmarginer og korridorer som en måtte ta hensyn til. Dette gjorde at geologikunnskapene kom frem når det gjaldt hvor de kunne plasseres i forhold til blant annet batymetrien. Videre er NaviModel et program som gir en terrengmodell i både 2D og 3D med muligheten til å analysere og påvirke ulike datamodeller. Dette programmet ble brukt til å inspisere rør som lå på havbunnen. Med video fra ROVen og en terrengmodell med multibeam data sjekket en om alt rundt og på røret var i orden. Praksis hos DOF Subsea (Hele praksisoppholdet)

   

Hei igjen! Nå har jeg fullført tre uker i praksis hos DOF Subsea og dette har vært veldig gøy. Uke 2 i praksis lærte jeg å bruke noen av de viktigste programmene på Survey avdelingen. DOF er blant annet med på å sette opp vindturbiner og her fikk jeg og Nicole lov til å kartlegge hvor det var best å plassere de forskjellige turbinene innenfor ett gitt område. Dette var veldig lærerikt ettersom at vi aldri hadde brukt dette programmet før, og fikk lov til å utforske det på egenhånd før vi til slutt (etter hjelp og forslag fra en av geologene) kom frem til et noenlunde fornuftig “resultat”.  Praksis hos DOF Subsea (Hele praksisoppholdet)

   Mitt navn er Andrea, og jeg har nå vært tre uker i praksis hos Brønnøy Kalk. Her var jeg sammen med en annen student (Synnøve), og vårt prosjekt gikk ut på å se på sprekkesystemer i og rundt dagbruddet. I forrige blogginnlegg forklarte jeg litt om hva de driver med og hva vårt prosjekt gikk ut på, så dette innlegget handler mer om hvordan dette har vært og hva jeg har lært. Praksis hos Brønnøy Kalk (Hele praksisoppholdet)
   Mtt namn er Synnøve, og eg er ein av dei heldige som får ta geopraksis dette semesteret. Eg har saman med Andrea vore i praksis for Brønnøy Kalk ei veke i februar, så to veker etter påske. Brønnøy Kalk jobbar med utvinning av kalk frå kalkmarmor, og er eit datterselskap i Norsk Mineral-konsernet. Kalken blir sendt til Hustadmarmor AS i Molde, og mesteparten av denne kalken blir brukt til papirindustrien. Praksis hos Brønnøy Kalk (Hele praksisoppholdet)
   

Arbeidsoppgaven vi ble satt til å gjøre gjennom praksisperioden var å finne og lage noen løsninger for å få Bergen kommune mer bærekraftig. Den første perioden i uke 8 ble vi satt til å se bredt på oppgaven. Da satt jeg og Knut Henrik, som jeg var i praksis med sammen og grublet over hva vi skulle gjøre for å løse oppgaven. På slutten av uken hadde vi laget en presentasjon som vi presenterte for noen andre i noen andre etater i Bergen kommune for å høre hva de tenkte om det vi hadde fordypet oss i, som var geotermisk energi. Vi valgte geotermisk energi fordi vi følte dette var noe vi kunne ha noe mer kompetanse om enn andre. Praksis i Bergen Kommune (Hele praksisoppholdet)

   Min tid i praksis er nå beklagelig over, og jeg sitter igjen med en rekke lærerike og hyggelige opplevelser. Praksis perioden hos Bergen kommune har vært over 3 uker, delt i 2 perioder. Den første perioden, mot slutten av februar, var noe kjedelig. Dette stammet fra tekniske problemer som blant annet at vi ikke hadde muligheten til å benytte oss av den programvaren vi trengte. Men takket være våre kolleger fant vi andre ting å gjøre. Det begynte med at vi ble introdusert til en rekke ansatte og fikk lære litt av hva de holdt på med. Min tid i praksis (hele praksisoppholdet) - Bergen Kommune
  Mitt navn er Andrea, er på mitt siste semester i bachelor i geologi ved UiB, og er en av de to heldige som har fått praksisplass hos Brønnøy Kalk. Her driver de med uttak av marmor som senere skal bli til Hydrocarb («flytende marmor»), som bl.a. beskytter papir mot at blekk flyter utover og gjør papiret hvitt. Praksis hos Brønnøy kalk
  Mitt navn er Synnøve, og eg er ein av dei heldige som får ta geopraksis dette semesteret. Eg har saman med Andrea vore i praksis for Brønnøy Kalk i 1 av 3 veker. Brønnøy Kalk jobbar med utvinning av kalk frå kalkmarmor, og er eit datterselskap i Norsk Mineral-konsernet. Kalken blir sendt til Hustadmarmor AS i Molde, og mesteparten av denne kalken blir brukt til papirindustrien. Praksis hos Brønnøy Kalk
   Mitt navn er Mathias og jeg går mitt siste semester på min bachelor i Geovitenskap, retninggeologi. Dette semesteret har jeg valgemnet Geopraksis hvor jeg har vært så heldig å blitt utplassert i praksis i Bergen kommunes plan- og bygningsetat. I dette blogginnlegget vil jeg snakke om hvilke forventninger jeg hadde til mitt praksis-opphold, hvordan/om de har innfridd, hvilke arbeidsoppgaver jeg ble satt til å gjøre, samt hva jeg tenker rundt min kompetanse, og hvordan jeg ønsker å bruke denne i neste praksisperiode. Praksis i Bergen Kommune
   

Mitt navn er Knut Henrik Høiaas og jeg er nå på mitt 6 semester av en bachelor grad innenfor geovitenskap. Som et valgfag har jeg valgt Geopraksis, som går ut på å vise geologi studenter hvilke muligheter de kan ha etter endt bachelor.

Arbeidsplassen jeg har vært i praksis hos er Bergen Kommune, spesifikt under Plan- og Bygningsetaten sin Plan og GIS avdeling. Det er denne avdelingen som håndterer de meste av kart løsninger for Bergen Kommune og kommer med fornuftige og effektive løsninger på oversiktlige kart for bedrifter, enkeltpersoner og kommunen selv. Praksis i Bergen Kommune

  Jeg heter Natalie Juliussen, er 23 år gammel og studerer geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg emnet «Geopraksis» og skal derfor være på utplassering hos DOF Subsea. Målet med praksisen er at jeg skal få et innblikk i arbeidshverdagen til en geolog. Jeg har og et ønske om å lære hvilke programmer som brukes på arbeidsplassen, og hvordan verktøy brukes sammenlignet med det vi gjør på universitetet. Jeg håper og å møte mange kompetente fagfolk og knytte kontakter med de ansatte i bedriften. Praksis hos DOF Subsea
  Jeg heter Nicole Elisabeth Nilsen og er på mitt avsluttende år på en bachelor i geovitenskap: retning geologi. I faget GEOV298 – GeoPraksis har jeg blitt utplassert hos DOF Subsea. DOF Subsea er et internasjonalt operatørselskap som driver med offshore operasjoner i forhold til marine tjenester og ingeniørarbeid. Praksis hos DOF Subsea
Mitt namn er Sølve. Eg er 21 år, og eg er no i mitt 6. semester i bachelorgraden min i geovitenskap. Mens eg har gått på UiB har eg fått auga mine opp for felt og labarbeid. Det å bruke kunnskapene man tileignar seg i studie på ein meir praktisk måte for å teste eller sjå om det ein trur er rett eller ei har vert ein auge opnar for meg. Av den grunn valde eg å jobbe på EARTHLAB UiB i mine praksisveker i emnet Geopraksis. Praksis på Earthlab UiB

Mit navn er Rie Botved og jeg er en dansk jente der flyttede til Norge for at studere geologi på UIB (Universitetet i Bergen). Nu er jeg nået til mit 3 år i Bachelor. Jeg og en anden medstuderende fik en fantastisk mulighed, igennem Geopraksis, til at opleve praksis på EARTHLAB i løbet af 3 uger.

EARTHLAB er en national infrastruktur for forskning på og analyser af sedimenter. De er lokaliseret på UIB Realfagbyg med sedimentlaboratorie, sedimentkjernelager og forskellige rom med forskningsintrumenter. Her er der fokus på Paleoklimatologi, miljø og geofarer, med brug af lakustrine og marine sedimentkjerner. Praksis hos Earthlab UiB

Hei bloggen!

Jeg heter Jostein Hesthammer og går nå på siste året av bacheloren i geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Denne uken har jeg og Jon vært på Folgefonnsenteret i Rosendal. For dere lesere som ikke vet det, så er Folgefonnsenteret et informasjonssenter og et opplevelsessenter for besøkende som ønsker å lære mer om Folgefonna nasjonalpark og den omkringliggende regionen. Folgefonnsenteret tilbyr informasjon om natur- og kulturarv i regionen, inkludert informasjon om geologi, flora og fauna, samt historie og kultur i området. Senteret har også interaktive utstillinger, audiovisuelle presentasjoner og guidede turer som tar besøkende med på en opplevelsesreise gjennom regionen. Praksis hos Folgefonnsenteret

Jeg har under min første praksisuke har jeg jobbet på Folgefonnsenteret i Rosendal under stillingen naturveileder. På Folgefonnsenteret er arbeidsoppgavene varierte, men handler kort fortalt om å formidle informasjon om nasjonalparken, gjennomføring av guidete turer og aktiviteter, og drift og vedlikehold av senterets fasiliteter. Praksis hos Folgefonnsenteret
   Mitt navn er Elena Victoria Brattebø og jeg er på mitt siste semester i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg hatt gleden av å ha valgfaget GeoPraksis hvor vi er rundt 20 studenter som skal utplasseres i en bedrift i 3 uker. Bedriftene vi skal være hos driver med arbeid der utdanningen vår er relevant, og jeg har vært så heldig å få være hos olje- og gassfirmaet M Vest Energy. Praksis hos M-Vest Energy

Hei bloggen!

I uke 6 var Johannes og meg i praksis hos NGU i Trondheim. Her var vi i en uke og skal videre i to uker senere i vår. NGU er en norsk statlig organisasjon som driver med kartlegging, forskning og formidling av geologisk informasjon i Norge. I NGU har de mye relevant geologisk informasjon for både oss studenter, eller om du er generelt interessert i å lære om geologien i Norge. Kartdataene til NGU er noe som er brukt mye av oss studenter og garantert av andre bedrifter i Norge for å finne informasjon om geologien i Norge. Praksis hos NGU

  Jeg ønsket geopraksis hos denne bedrifter, siden jeg er interessert i hva NGU gjør og er glad i formidling av informasjon. Helt siden jeg begynte å jobbe som lærer på siden av studie, har jeg fått en ny lidenskap for å lære bort. Dette er noe jeg så frem til i jobben hos NGU. Jeg var også nysgjerrig på byen Trondheim og få oppleve den litt, så det var en annen årsak som hellet meg i favør NGU. Praksis hos NGU
 

Hei, og velkommen til mitt første blogginnlegg i perioden som praksisstudent hos NORCE. Jeg heter Pauline, er 22 år gammel, og går nå på mitt sjette semester på bachelor i geovitenskap, retning geofysikk ved Universitetet i Bergen. NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt som fokuserer på flerfaglig forskning for å kunne dyrke kunnskap for bærekraft innen deres tre divisjoner; Helse og samfunn, Klima og miljø og Teknologi. Praksis hos Norce

 

Mitt navn er Kaspar Augland, jeg er 22 år gammel og går tredje året på bachelor geovitenskap retning geofysikk ved Universitet i Bergen.

‍Gjennom GEOV298 har jeg vært så heldig og fått praksisplass hos NORCE. Dette er et selskap som holder på med forskning innenfor både helse, energi, klima, miljø, samfunn og teknologi. Det var særlig to grunner til at jeg ønsket meg denne praksisplassen. For det første så tenkte jeg det ville være interessant med et innblikk i utfordringer store selskaper møter ved utbyggingsprosjekter. For det andre ønsket jeg å lære mer om havvind. Havvind er jo også i «vinden» for tiden. Praksis hos Norce

   Mitt navn er Jonas V. Andreassen og jeg er på mitt tredje år i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg valgt et emne kalt «Geopraksis» og jeg skal derfor ha 3 ukers praksis i Norconsult. Norconsult er et landsdekkende rådgiverselskap med ingeniør- arkitektur- og digital ekspertise. De har ekspertise innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Geologene i Norconsult ligger organisert under samferdsel og miljø. Praksis hos Norconsult
  Bergen 2022

Mitt navn er Maja Jæger og jeg er på mitt sjette og siste semester i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved UiB. Jeg har vært så heldig å få ta faget GeoPraksis hvor vi i 3 uker skal utplasseres hos en bedrift, og Norge Mining er bedriften jeg skal til.

Praksis hos Norge Mining

  Oslo 2023
Mange kan nok kjenne seg igjen i at overgangen fra studentlivet til arbeidslivet kan være både overveldende og skummel. Vi vil gjerne fortelle litt om hvordan arbeidspraksis har vært en verdifull mulighet til å oppnå mange gode erfaringer som vi vil ta med oss videre. Nå er det noen uker siden vi fullførte praksisoppholdet hos NGI og vi ser tilbake på en lærerik, morsom og interessant periode. Vår opplevelse med arbeidspraksis hos NGI
Hei! I praksisen min på NVE har jeg jobbet med analyse av skredhendelser i Voss kommune, og i det siste med å registrere skredvifter på land, hvorav mange også fortsetter ut under vann. Funn av undervannsskred i Voss kommune
Under mitt opphold hos NGI har jeg hovedsakelig jobbet under prosjektet NordicLink. Jeg har lest artikler som omhandler naturbaserte løsninger (NBS), sortert og kategorisert informasjon, som videre skal brukes i en litteraturstudie. Dette inngår i arbeidspakke 4, som du kan lese mer om på nettsiden til NordicLinkFra grønne tak til våtmarker: Hvordan NBS kan bidra i kampen mot klimaendringer
Hei, jeg heter Jenny og jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om praksisen jeg har denne våren hos NORSAR.  Nå ønsker jeg å gi en liten oppdatering på hvordan det går.  En oppdatering: halvveis ut i praksisløpet - hvordan går det?
Min oppgave hos Statens Vegvesen går ut på å konstruere en 3D-modell av berggrunnen som tunellene og skjæringene til E16 Bjørum-Skaret skal gå gjennom. Ved hjelp av geologiske kart og borehullsdata skal det lages en modell som viser de ulike bergartene, intrusivene og forkastningene i området. Bergarten som dominerer er rombeporfyr, i ulike rombeporfyrserier (RP-serier). 3D modellering med LeapFrog
Hos NGI skjer det alltid noe spennende, og de siste ukene har vært ekstra innholdsrike. I tillegg til våre vanlige oppgaver i prosjektet, har vi fått delta på en rekke læringsrike foredrag, nyte deilige kaker på fredager, presentere resultater i workshops og utforske NGIs fascinerende laboratorium. Høydepunktet kom 2. mars, da strukturgeologiklassen fra UiO besøkte NGI, og sammen med dem fikk vi en omvisning i laboratoriet og fikk delta i gjennomføringen av en UCS-test. Bli med oss for å utforske hva NGI skjuler i kjelleren: Et verdenskjent laboratorium
Mitt navn er Ida og dette semesteret finner du meg smilende i gangene på snø- og steinskred avdelingen hos NGI. Her operer jeg som praksisstudent via emnet GEO3035 på Universitetet i Oslo. Ida hos NGI - jeg elsker jobben min!
Jeg heter Marlene Snowball, er 23 år og studerer mitt tredje år som geologistudent på UiO. Dette semesteret har jeg valgt Arbeidspraksis i geofag fordi det er en fin mulighet til å bli kjent med arbeidslivet, i tillegg til at det er en god erfaring å ha med seg videre. Marlene har praksisplass hos NGI

Hei! 

Jeg er 24 år og går siste semestret på geofysikk og klima ved UiO. Denne våren skal jeg ha praksis hos Meteorologisk institutt. Praksis hos MET

 

Hei!

Jeg heter Jenny, og jeg går mitt 6. (og siste) semester på bachelor i Geofysikk og Klima ved UiO. Dette semesteret tar jeg emnet GEO3050 – Arbeidspraksis, og har vært så heldig å få praksis hos NORSAR. Praksis hos NORSAR

Hei! 

Jeg heter Sara, går siste året på bacheloren i Geofysikk og Klima ved UiO og er fra Lillestrøm. 

Dette semesteret tar jeg emnet GEO3050 - Arbeidspraksis i Geofag for å utforske interessen min innen geofarer, som jeg har fått muligheten til å gjøre sammen med NVE.  Praksis hos NVE

 

Jeg er 22 år gammel og kommer fra Gudbrandsdalen. Jeg søkte på emnet fordi det virket som en god mulighet til å oppleve arbeidslivet, men også for å skaffe meg relevant jobberfaring for fremtiden. Praksis hos NGI offshore

   Jeg er 22 år gammel fra Arendal, og går sisteåret på bachelorgraden i geologi og geografi ved UiO. Jeg valgte å søke arbeidspraksis i geofag for å få en smakebit på hvordan arbeidslivet kan se ut etter fullført studieløp. Praksis hos Statens Vegvesen
  Oslo 2022
Mandag 21.03.2022 06:32 ble det registrert et jordskjelv i Nordsjøen. Jordskjelvet kunne føles langs store deler av Vestlandet og er målt til å ha magnitude på 4.7. NORSAR opererer en rekke seismiske stasjoner i det aktuelle området, av den grunn har vi hatt muligheten til å undersøke seismiske amplituder og hastigheter målt på disse stasjonene. En litt uvanlig dag på jobb- praksis hos NORSAR
La oss først bli enige om hva en flom er - for dette er kanskje ikke så selvsagt som man tror. Med flom tenker jo de fleste på store mengder vann som ødelegger hus og veier. Men hvor går grensen for hva en flom er? Kan en elv som går en meter over sine bredder defineres som en flom? Hvordan påvirker klimaendringene framtidens flommer? -praksis hos NVE
I forrige innlegg introduserte jeg KSS-klimaskolen; en guide over klima- og hydrologiske data som formidler ulike klimaelementer og fremtidige endringer av disse.  I dette innlegget vil jeg gå litt dypere inn på et av temaene som er veldig relevant for hydrologer her i Norge; snøSnø i fremtiden- praksis hos NVE
I dag preger verdens klimautfordringer nyhetsbildet daglig. Vi hører om globale temperaturøkninger, mer ekstremvær og at havet stiger. Men hvordan vil temperaturen i Norge øke sammenlignet med resten av verden, og hva vil skje med vinteren vår? Hvordan vil vinteren i Norge se ut fremover? Praksis hos Meterologisk Institutt
Jeg heter Celina og går siste semester på bacheloren i Geologi ved Universitetet i Oslo denne våren. Jeg har praksisplass hos NORSAR, et norsk forskningsinstitutt med spesialfelt innen seismologi og anvendt geofysikk. Da jeg fikk mail med tilbud om praksisplass var jeg veldig glad for muligheten til å skaffe relevant arbeidserfaring. Det skal sies at jeg også var bekymret, siden jeg da faktisk skulle bidra med å bruke mine egne fagkunnskaper. Jeg var bekymret for at jeg ikke skulle mestre oppgavene jeg ble tildelt. Poenget er: dersom du bekymrer deg før du skal inn i en praksisperiode, så er du ikke alene! Praksis hos NORSAR
Jeg heter Sina, er 27 år og studerer 2. året på en bachelor i Geofysikk og Klima på UiO. I slutten av januar i år startet jeg i praksis på hydrologisk avdeling på NVE sammen med medstudent Ingvild. Praksisplass hos NVE
Dagens instrumenter for måling av nedbør åpner en ny verden med informasjon, men utfordringen oppstår når ulike typer instrumenter gjør ulike observasjoner selv om de står plassert samme sted. Utfordringer med nedbørsmålinger - praksis hos Meterologisk Institutt
Mitt navn er Ingvild, jeg er 21 år gammel, og dette semesteret tar jeg emnet «Arbeidspraksis i geofag» og jeg har en praksisplass hos NVE. Jeg ville ta dette emnet fordi jeg føler det er vanskelig å få informasjon om hvordan arbeidslivet ser ut etter studiet. Jeg ønsket å få vite mer om hva jeg kunne forvente meg med en jobb innen geofag, og vite hvordan jeg passer inn i arbeidslivet. Det er også en veldig fin mulighet til å bli kjent med folk i arbeidslivet, og samle erfaring til en CV. En praksisplass vil også i stor grad hjelpe på motivasjonen, ved at man får sett hva bacheloren kan brukes til i jobbsammenhenger. Mine første uker i praksis hos NVE
Jeg begynte arbeidspraksis hos NORSAR 7. februar. I forkant av dette visste jeg ikke helt hva jeg kunne forvente. Jeg hadde forventninger, men også en underliggende følelse av at disse ikke kom til å stemme når jeg først satt i gang med praksisen, for slik er det som regel når man går til noe helt nytt. Forventning og virkelighet- Praksis hos NORSAR

Studentblogger