GeoPraksis

Arbeidslivsrelevans i geovitenskap

GeoPraksis er et prosjekt som bringer relevans og anvendbarhet inn i høyere utdanning i geovitenskap. Innføringen av internship i disiplinfag øker forståelsen for geoviteres rolle i bærekraftige løsninger av fremtidens utfordringer. 

Prosjektet GeoPraksis er et prosjekt etablert innenfor geovitenskapsutdanningene ved UiT, UiB og UiO, som fokuserer på å etablere en nær interaksjon mellom studenter og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor. Målet er å muliggjøre interaksjon og informere potensielle fremtidige arbeidsgivere om pågående faglig utvikling i akademia, samt å skape dialog omkring hva som kreves av morgendagens geovitere.

Emnet GeoPraksis er etablert og innført ved alle institusjonene, og skal gi studentene en nærmere kontakt med potensielle fremtidige arbeidsgivere, i hovedsak gjennom praksisopphold med formål å engasjere studenten med muligheten om å oppleve problemløsning av reelle utfordringer i en annen kontekst enn på universitetene. Dette vil gi studentene innsikt i hva en relevant geofaglig jobb innebærer, sikre et nettverk i næringen samt letne overgangen fra studier til arbeidsliv. Studentene for også opplæring i en rekke overførbare ferdigheter, detaljert innblikk i arbeidsmarked for geovitere og kjennskap til viktigheten av relevans i høyere disiplinfaglig utdanning, med et viktig formål om å utdanne anvendt kunnskap for fremtiden. 

Siste nytt

[Loading...]