Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Andre tilknyttede prosjekt

PhD stipendiat Kirsten Buck Rustad

For tiden er det ett pågående doktorgradsprosjekt. Temaet for doktorgraden er hvordan saksinnhold påvirker beslutninger i barneverntjenesten i arbeidet med meldinger og undersøkelser. Data som benyttes i analysen er kvantitative data fra journalstudien. Prosjektperioden er 2018-2022.

 

Stipendiat er Kirsten Buck Rustad. Hovedveileder er Svein Arild Vis (RKBU Nord), og biveiledere er Sturla Fossum (RKBU Nord) og Øivin Christiansen, (NORCE).

 Kontaktinformasjon: kirsten.b.rustad@uit.no