No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) kirsten.b.rustad@uit.no +4777645876 Tromsø MH2 L.10.351

Rustad, Kirsten Buck


Stipendiat


 • Halvorsen, Marianne; Rustad, Kirsten Buck. Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Telemarksmodellen: Vegen blir til mens vi går den sammen (1.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020; Volum 2 (5). ISSN 2464-2142.
 • Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ottosen, Agnetha; Rustad, Kirsten Buck. Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang. (fulltekst) Tidsskriftet Norges Barnevern 2015; Volum 92 (4). ISSN 0800-1014.s 282 - 297.
 • Rustad, Kirsten Buck; Christiansen, Øivin; Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla. Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding. En studie på hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten. Barn- og unge kongressen 2021-04-26 - 2021-04-28 2021.
 • Rustad, Kirsten Buck; Christiansen, Øivin; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild. Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding? En studie av hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten.. Barn- og ungekongressen 2020-12-01 - 2020-12-03 2020.
 • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ulset, Gro; Tjelflaat, Torill; Rustad, Kirsten Buck. Meldinger til barnevernet. Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 3. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-93031-61-1.
 • Rustad, Kirsten. Markedsmuligheter for foredlet laks i Frankrike. (fulltekst) 2005 (3/2005) ISBN 82-7251-551-2. ISSN 1890-579X.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 L.10.351

  Klikk for større kart