Bilde av Rustad, Kirsten Buck
Bilde av Rustad, Kirsten Buck
Forskningsgruppe for barne- og familievern kirsten.b.rustad@uit.no +4777645876 Her finner du meg

Kirsten Buck Rustad


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Underviser i Tjenestestøtteprogrammet som er en del av Bufdirs kompetansesatsing for det kommunale barnevernet. www.kommunaltbarnevern.no

Stipendiat i prosjektet "Barneverntjenestens Undersøkelsesarbeid". https://uit.no/project/barnevernundersokelse


 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Myhra Vis :
  The impact of case characteristics on child welfare service investigations in Norway
  Nordic Social Work Research 2023 DOI
 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis :
  The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway
  International Journal of Child Abuse & Neglect 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Halvorsen, Kirsten Buck Rustad :
  Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Telemarksmodellen: Vegen blir til mens vi går den sammen (1.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Sturla Fossum, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Agnetha Ottosen, Kirsten Buck Rustad :
  Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2015 ARKIV / FULLTEKST
 • Kirsten Buck Rustad :
  Beslutninger i barnevernet
  2023
 • Kirsten Buck Rustad, Svein Arild Myhra Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen :
  Families refusing service provision from child welfare service
  2023
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding. En studie på hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten
  2021
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Sturla Fossum, Karen J Skaale Havnen, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding? En studie av hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten.
  2020
 • Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Gro Ulset, Torill Tjelflaat, Kirsten Buck Rustad :
  Meldinger til barnevernet. Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 3
  2019 FULLTEKST
 • Kirsten Rustad :
  Markedsmuligheter for foredlet laks i Frankrike
  2005 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barnevernets beslutninger i saksbehandling

  Undervisning

  Barnevernets beslutninger

  Tjenestestøtteprogrammet