Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, for manglende systematikk, dokumentasjon og medvirkning. Noe kritikk har vært berettiget, mens annen kritikk har vært basert på feilaktig informasjon og misforståelser.

I en offentlig anbudskonkurranse bestilte Barne-, ungdoms og familiedirektoratet våren 2015 et forskningsprosjekt om barnevernets undersøkelsesarbeid. Formålet var å få kunnskap om hvordan barnevernundersøkelser gjennomføres i Norge og hva som skal til for å sikre god kvalitet i slike undersøkelser.

Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid mellom fire forskningsmiljø i Tromsø, Bergen og Trondheim. Disse er RKBU Nord ved UiT Norges Arktiske universitet, RKBU Vest ved NORCE Norwegian Research Centre, RKBU Midt-Norge ved NTNU og Institutt for helse og miljø og likeverd (Hemil) ved Universitetet i Bergen.

RKBU er regionale kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU driver med forskning, undervisning og fagutvikling som skal komme barn og unge til gode. Institutt for helse og miljø og likeverd (Hemil) er et tverrfaglig institutt  med basis i samfunnsvitenskapene og psykologi.

Prosjektet har bestått av 5 delstudier. Det er de viktigste funnene i disse som  som gir grunnlag for forskernes anbefalinger.

[Loading...]