Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Anbefalinger om kvalitet i barnevernets undersøkelser

Basert på funn fra prosjektet gir vi anbefalinger på tre områder. Disse er  i) forløp og arbeidsprosess i arbeidet med meldinger og undersøkelser; ii) betydningen og bruken av ett rammeverk for undersøkelsene, og iii) betydningen av medvirkning og samarbeid i meldings- og undersøkelsesarbeidet.

Se rapporten