Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Overikt over datamaterialet

Data oppbevares i en database på en sikker server ved tjenester for sensitive data ved Universitetet i Oslo (TSD).

 

Oppdraget for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet avsluttes høsten 2020. Etter dette vil datamaterialet klargjøres for etterbruk til vitenskapelig arbeid.

Datamaterialet består av et tilfeldig utvalg av 1365 barnevernssaker fra 16 barneverkontor i perioden 2015-2017. I disse sakene har forskere kodet sakskjennetegn og hvordan tjenestene har arbeidet med sake fra melding til beslutning. Vi har også data fra individuelle intervju og fokusgruppeintervju med barnevernledere, saksbehandlere foreldre og barn.

Det vil være mulig å søke tilgang for bruk av data til forskning i perioden 2021-2025. For oversikt over datagrunnlag og søknadsprosedyre kontakt prosjektleder Svein Arild Vis ved RKBU Nord. svein.arild.vis@uit.no