Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Publikasjoner fra prosjektet

Rapportserien:

Vis S.A., Lauritzen C., Fossum S. (2016) Delrapport 1 : Oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen

Lauritzen C., Vis, S.A., Havnen K.J.S., Fossum S. (2017) Delrapport 2: Evaluering av Kvellomalen

Lauritzen C., Vis S.A., Ulset G., Tjelflaat T., Rustad K.B. (2019) Delrapport 3: Meldinger til barnevernet

Christiansen Ø., Havnen K.J.S., Iversen A.C., Fylkesnes, M.K., Lauritzen C., Nygård R.H., Jarlby F., Vis S.A (2019) Delrapport 4: Når barnevernet undersøkerhttps://hdl.handle.net/10037/20017

Havnen K.J.S., Christiansen Ø., Ljones, E.H., Lauritzen C., Paulsen V., Jarlby F., Vis S.A. (2020) Delrapport 5: Å medvirke når barnevernet undersøker

Vis S.A, Christiansen Ø., Havnen K.J.S, Lauritzen C., Iversen A.C., Tjelflaat, T (2020)  Samlede resultater og anbefalinger.

Postere:

Havnen, K.J.S., Lauritzen, C., Fossum, S., Vis S.A 2018 Assessment frameworks for child welfare investigations – differences and similarities in the Nordic countries. Eusarf 2018 Porto 2-5 October 

Lauritzen, C., Vis, S.A., Havnen, K.S,J., Fossum, S. Barnevernets undersøkelsesarbeid - Evaluering av Kvellomalen. Barn og unge kongressen 2018, Bergen 23-27 April

Rustad, K.B, Christiansen, Ø, Fossum, S., Havnen, K.J.S, Lauritzen, C., Vis S.A. Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding. Barn og unge kongressen 2020. Bergen 2 Desember.

Almenrettet formidling:

Skjønn alene er ikke godt nok i barnevernet

Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker

Ny forskning fra UiT viser store forskjeller i barnevernets arbeid

De kunne sagt unnskyld

Dette er barnevernets utfordringer

Nye anbefalinger til barnevernet

Videopresentasjoner fra prosjektet:

Barnevernets undersøkelsesarbeid - en introduksjon til studien og designet

Kunnskapsstatus om bruk av undersøkelsesmaler

Kunnskapsstatus om beslutninger i barnevernet.

Evaluering av Kvellomalen

Barn og unges medvirkning 

Foreldres medvirkning