Arctic blue polygon pattern

Forsknings- og undervisningsstillinger

Relevante eksisterende karrierefremmende virkemidler for tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger på institusjonsnivå er beskrevet under.

Internasjonal mobilitet

Støtteordninger for internasjonal mobilitet

Personlig opprykk

Opprykksordninger ved UiT

Forskning

Karrierefremmende virkemidler innen forskning

Undervisning og veiledning

Karrierefremmende virkemidler innen undervisning

Faglig ledelse

Lederutvikling

Innovasjon

Innovasjonsstillinger

Faglige utmerkelser

Priser ved UiT

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag