UiT-programmet

Lederutvikling ved UiT

Om programmet

Vi tilbyr deg et program som er forskningsbasert, erfarings og utviklingsorientert og som henter inn de beste eksemplene fra praksisfeltet.

Programmet startet i 2018 og kull 2019 har siste samling 18 og 19 november i år. Etter gjennomføringen vil det bli evaluert, og det kan på noen punkt bli justert. Men opplegget generelt og tid/sted for samlingene i 2020 ligger fast.

"Ledelse er en av de viktige faktorene for at UiT skal være et vellykket universitet"
- Anne Husebekk

Programstruktur

Vi tilbyr deg et helhetlig utviklingsløp gjennom 5 samlinger á 2 dager.

Foto: Audun Rikardsen

Mål for programmet

Programmet tilbyr deg personlig utvikling gjennom økt kompetanse og forståelse for UiT som institusjon, for kjernevirksomheten og for det å være leder ved UiT.
I samarbeid med andre ledere vil du oppnå økt trygghet til å forvalte og videreutvikle eget lederskap.

Foto: Audun Rikardsen

Målgruppe

Har DU lyst til å være med å utvikle UiT og UiTs lederskap? Da kan dette være noe for deg!

Har du en formell lederfunksjon ved UiT, ja da er du i målgruppen.

Programmet har 30 plasser tilgjengelig (30 plasser) og opptak skjer etter søknad og anbefaling fra nærmeste overordnet leder.

Foto: Audun Rikardsen

Basisgrupper

Vi tilbyr deg fast plass i en basisgruppe som følger deg gjennom hele programmet. Her får du tid og rom for personlig utvikling, refleksjon og undring sammen med andre ledere ved UiT.

Tre ledere ved UiT forteller om sin erfaring med UiT-programmet

Terje Martinussen, Kjersti Dahle og Ragnhild Johanne Rensaa forteller om sine erfaringer med UiT-programmet
Les mer om deres erfaringer her

Foto: Audun Rikardsen

Samlinger: Modul 1-5

Samlingene er en utviklings- og læringsarena som utfordrer deg i din lederrolle, danner grunnlag for god ledelsesutøvelse og videreutvikler ledelsesferdigheter. Programmet gjennomføres på Sommarøya Arctic hotel, med følgende hovedtema:

 • Modul 1

  19. - 20. februar 2020

  Deg som leder – Innsikt gir utsikt

  Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

  Les mer om Modul 1

 • Modul 2

  15. - 16. april 2020

  Identitet og tilhørighet

  Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

  Les mer om Modul 2

 • Modul 3

  09. - 10. juni 2020

  Kultur og miljø

  Hvilken kultur er du en del av og hvordan skaper du kvalitet i relasjonen?

  Les mer om Modul 3

 • Modul 4

  23. - 24. september 2020

  Framtidas UiT

  Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder? Framtidas UiT - hvor skal vi?

  Les mer om Modul 4

 • Modul 5

  18. - 19. november 2020 

  Ditt personlige utviklingsprosjekt

  Hva nå?

  Les mer om Modul 5