Mobilitet

Akademisk mobilitet er studenter, forskere og andre ansatte i høgre utdanning som reiser til en annen institusjon, nasjonalt eller internasjonalt, for å studere, forske og lære i en begrenset tidsperiode (Wikipedia).

Både institusjonen og hver enkelt av oss kan ha terskler som motvirker mobilitet; vi har sammen et ansvar for å fjenre tersklene og legge tilrette for gode og utbytterike mobilitetsoppghold.

Kunnskap og erfaringer fra andre og internasjonale miljø og arbeidssituasjoner beriker og utvider hjemme-institutionen, kandidater er mer attraktive i arbeidsmarkedet og institusjoner blir bedre i stand til å bidra til samfunnets forsknings- og utdanningsbehov.

Mobilitet er del av personlig karriereplanlegging for forskere og studenter, og del av institusjonens strategiske faglige planlegging.

Studenter ved UiT har alle muligheter til å styrke sin kompetanse og karrieremuligheter med et utvekslingsopphold. Alle studieprogram har utvekslingsmuligheter; velg et samarbeid som styrker ditt fag.
 
Litt planlegging er viktig: hør med din studieveileder, tenk på din fagkombinasjon og velg et opphold som passer deg. Et annet språk enn engelsk gir en ekstra gevinst. 
 
Lenke: Utveksling - en verdifull opplevelse
Både faglig ansatte, inkludert ph.d.-studenter, og administrativt/teknisk ansatte ved UiT Norges arktiske universitet er viktige aktører i internasjonal innsats.
 
Lenke til informasjon om ansattmobilitet
 
Det viktigste med ansattobilitet er arbeidserfaring i internasjonale faglige miljøer.
UiT har mange nye internasjonalt ansatte, her har vi samlet nyttig informasjon.