Mobilitet

Studenter ved UiT har alle muligheter til å styrke sin kompetanse og karrieremuligheter med et utvekslingsopphold. Alle studieprogram har utvekslingsmuligheter; velg et samarbeid som styrker ditt fag.

Litt planlegging er viktig: hør med din studieveileder, tenk på din fagkombinasjon og velg et opphold som passer deg. Et annet språk enn engelsk gir en ekstra gevinst.

Ph.d.-studenter kan i en del tilfeller også søke om studentutveksling, spør din veileder

Både faglig ansatte, inkludert ph.d.-studenter, og administrativt/teknisk ansatte ved UiT Norges arktiske universitet er viktige aktører i internasjonal innsats.

Lenke til informasjon om ansattmobilitet

Det viktigste med ansattobilitet er arbeidserfaring i internasjonale faglige miljøer.

Referanser til utvalgte rapporter og dokumenter

The Erasmus Impact Study - Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions (2014)

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Universitets- og høgskolerådet (2015)

REFLEX - Responsive & Flexible Career Development Framework for Researchers. NTNU-prosjekt (2015)

Nordic students abroad - Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes. (2010)

Akademisk mobilitet er studenter, forskere og andre ansatte i høgre utdanning som reiser til en annen institusjon, nasjonalt eller internasjonalt, for å studere, forske og lære i en begrenset tidsperiode (Wikipedia).

Både institusjonen og hver enkelt av oss kan ha terskler som motvirker mobilitet; vi har sammen et ansvar for å fjenre tersklene og legge tilrette for gode og utbytterike mobilitetsoppghold.

Kunnskap og erfaringer fra andre og internasjonale miljø og arbeidssituasjoner beriker og utvider hjemme-institutionen, kandidater er mer attraktive i arbeidsmarkedet og institusjoner blir bedre i stand til å bidra til samfunnets forsknings- og utdanningsbehov.

Mobilitet er del av personlig karriereplanlegging for forskere og studenter, og del av institusjonens strategiske faglige planlegging.

Link to English version
Kontaktinformasjon

E-post mobility@uit.no
Internett uit.no/sis
Telefon 77 64 40 00

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse Tromsø
Øvre Lysthus, Huginbakken 11
2.etasje, kontor 201 - 209