Prisar ved UiT Noregs arktiske universitet

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årleg ut prisar i ulike kategoriar; arbeidsmiljøprisen, formidlingsprisen, forskings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forskar og utdanningsprisen. Arbeidmiljøutvalet tildeler arbeidsmiljøprisen.


 

Her er liste over dei nominerte til prisane for 2019.

Alle prisane vil bli delt ut i samband med arbeidsmiljødagane 20. november.
Sjå program for Arbeidsmiljødagen på tavla.


Ansvarlig for prosjektet: Olaug Husabø