Prisar ved UiT Noregs arktiske universitet

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årleg ut prisar i ulike kategoriar; formidlingsprisen, forskings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forskar og utdanningsprisen. Prisane for 2020 er lyst ut med nominasjonsfrist fredag 28. februar.

Arbeidsmiljøutvalet tildeler arbeidsmiljøprisen som vert delt ut på UiT sin arbeidsmiljødag. Han vert lyst ut seinare.

Ansvarlig for siden: Olaug Husabø
Sist oppdatert: 22.01.2020 14:37