Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut priser i ulike kategorier: formidlingsprisen, forsknings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forsker, utdanningsprisen og arbeidsmiljøprisen.

Se oversikt over årets nominasjoner.


Vinnarane av UiT-prisane 2021

Det var 52 nominerte til dei seks prisane, som kvar er på 100 000 kroner.

Under ein høgtidleg seremoni delte rektor Anne Husebekk og prorektor Wenche Jakobsen ut prisane til åtte verdige vinnarar – sju tilsette og ein bedrift.

Les heile saka om prisvinneraneDet var i år veldig mange gode nominerte innafor dei ulike kategoriane til UiT sine prisar. Kvar pris er på 100.000 kroner. Dei som vinn blir også inviterte med på eit hyggeleg arrangement, men det vil bli når koronasituasjonen roar seg litt.

– No skal vi hylle dei aller beste, seier rektor Anne Husebekk.

priser
UiT sine prisvinnarar 2020. Foto: Jonatan Ottesen

Les heile saka om prisvinnerane herAlle prisvinnarane 2019: F.v. prorektor Wenche Jakobsen som delte ut prisane, Trond Østrem, Bjarte Hoff, Laina Dalsbø, Karin Strand Johannessen, Alexander Tøsdal Tveit, Marcus Buck, Marit Westergaard, Karin Andreassen (CAGE), Malcolm Jobling og universitetsdirektør Jørgen Fossland (delte ut prisane). Foto: Jonatan Ottesen
Heile sju prisar vart delte ut på Arbeidsmiljødagen i Tromsø 20. november: arbeidsmiljøprisen, formidlingsprisen, forsking- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forskar og utdanningsprisen.

Les heile saka om prisvinnerane her

Her er liste over dei nominerte til prisane for 2019.

 Prisvinnere 2018:  F.v. rektor Anne Husebekk som delte ut prisene, Yvonne Piotrowski, Gunnar Eriksen, Robert Barrett, Balpreet Singh Ahluwalia og Kathrin Hopmann. Foto: David Jensen / UiT

Les hele nyhetssaken om prisutdelingen

Prisene ble delt ut under Rektors sommerfest 2018.Prisvinnere på rektors sommerfest 2017

Prisvinnere 2017: John Sigurd Svendsen (t.v.), Kathrin Hopmann, Nils Aarsæther, rektor Anne Husebekk, Torbjørn Eltoft, Lena Bendiksen, prorektor Wenche Jakobsen og Hilde Blix under dagens sommerfest. Foto: Lars Åke Andersen

Klikk på lenkene under for å finne ut hvem som var nominert til de ulike prisene:

Formidlingsprisen

Utdanningsprisen

Forsknings- og utviklingsprisen

Likestillingsprisen

Innovasjonsprisen

Pris til yngre forskerVibeke Bårnes (Likestillingsprisen), Roe Fremstedal (Pris til yngre forsker), Paul Wassmann (FoU-prisen),  Kirsti Hokland (Utdanningsprisen), Hans Chr. Eilertsen (Innovasjonsprisen), Jørgen Berge og Redinor (Formidlingsprisen).

 Prisvinnerne 2015: Fra venstre: Innovasjonsprisen/Terje Larsen (tok i mot på vegne av Bård Smedsrød), FoU-prisen/Geir Rudolfsen (tok i mot på vegne av Rolf A. Ims og Nigel Yoccoz), Likestillingsprisen/Hege Brækhus, rektor Anne Husebekk, Utdanningsprisen/ Inger Njølstad og Formidlingsprisen/Audun Richardsen. Foto: Lars Åke Andersen

UiTs priser for 2015 ble delt ut på årsfesten 26. mars.Prisvinnere ved UiT (f.v.): Vinner av Likestillingsprisen Liv Helene Willumsen, vinner av Forsknings- og utviklingsprisen Tore Henriksen, vinner av Utdanningsprisen Kjell Øystein Netland, vinner av Formidlingsprisen Charlotte Reedtz samt vinner av innovasjonsprisen Bjørn Skogen . Til høyre rektor Anne Husebekk. Foto: Lars Åke Andersen

Universitetets priser er en belønning som skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for prisvinnernes fagmiljø ved universitetet. Hver pris er på kr 50 000 samt et diplom med prisens navn, årstall og prisvinners navn.Alle prisvinnerne samlet (f.v.) Professor Otto Anshus (utdanningsprisen), Torgunn Wærås (formidlingsprisen, på vegne av ImPuls), rektor Jarle Aarbakke, professor Dag Johansen (innovasjonsprisen), professor/instituttleder Jürgen Mienert (FoU-prisen) og professor II Rune Hennig (utdanningsprisen). Foto: Lars Åke Andersen.

Vinnerne av Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen ved Universitetet i Tromsø 2013.Alle prisvinnerne 2012 (f.v.): Prorektor Curt Rice (Likestillingsprisen), professor Liv Lundberg (Utdanningsprisen), Rektor Jarle Aarbakke, språkforsker Øystein Vangsnes (Formidlingsprisen), instituttleder Arne Smalås tok i mot for Institutt for kjemi (Formidlingsprisen) og professor Svein Jentoft (FoU-prisen). Foto: Lars Åke Andersen

Det var til sammen 32 nominasjoner til Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø 2012. Prisene ble delt ut på Universitetets årsfest 28. mars 2012.

Les mer om de nominerte ved å følge lenken under:

Nyhetssak om prisvinnerne Årsfest-nettstr2.JPG

Prisvinnere ved UiT (f.v.): Vinner av Likestillingsprisen Fridtjof Eide Fjeldstad, vinner av Åse Hiorth Lerviks pris Alina Oboza, vinner av Forsknings- og utviklingsprisen Ove Havnes, vinner av Utdanningsprisen Henning Sollid, Kjell Arne Røvik og Frank Holen fra Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi, samt vinner av Formidlingsprisen Mads Gilbert. I midten rektor Jarle Aarbakke. Foto: Lars Åke Andersen

Vinnerne og de de nominerte til Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen,  Formidlingsprisen, Likestillingsprisen og Åse Hiorth Lerviks pris ved Universitetet i Tromsø 2011.

Prisene ble delt ut på UiTs årsfest 28. mars. Totalt var det 33 nominerte til fem priser.

Følg lenkene under for å lese mer om de nominerte:

Relaterte lenker:Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler årlig ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv.

 

Årstall
 Navn
Fakultet
Tittel på oppgaven

2019

Susanne Rolandsen

HSL

Sexual and Reproductive Health among University Students in Addis Ababa, Ethiopia. The influence of gender and sexuality on sexual and reproductive health.

2018

 

Sarah Musubika 

HSL

Behind the Scenes of Street Begging: Karamojong Women of North Eastern Uganda

Pei Shan Loo

CPS, HSL

Maternal Care of Undocumented Pregnant Women under The Fees Act (Medical) for Foreigners 1951: Perspectives of Health and Non-health Actors

2017

 

Janet Handley

HSL

Scripting the Witch: Voice, Gender and Power in the Witch of Edmonton (Rowley, Dekker and Ford 1621) and Witchcraft (Bailie 1836)

 2016

 

Tor-Ivar Krogsæter

HSL

Cinædus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid

Paula Ryggvik Mikalsen

HSL

But you can't get me out of the story: Feminist Revision of Fairy Tales in Short Stories by Margaret Atwood and Angela Carter 

 2015

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

HSL

 The silence in Sapmi - and the queer sami breaking it

2014

Hanna Marjaana Kuosmanen

CPS, HSL

"I don't owe you anything" - Draft avoidance among young men in contemporary Russia

Elisabeth Jarhelle

Helsefak

A study of possible genetic causes of inherited breast and ovarian cancer in a Norwegian cancer population

2011

Alina Oboza

HSL

"This odd mix up": Intersectional Spaces in Virginia Woolf's Between the Acts

2009

Anne Marit Aspenes

HSL

"Rebecca" - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn

2008

Maritha Birgitte Vollan

HSL

"Kvinderne" - Arbeiderpartikvinnenes innlegg og debatt i bladet Kvinden 1909 til 1915

Birthe Vang

NFH

Farmed Atlantic cod (Gadhus Morhua L.) Comparative studies on fillets produced pre- and post-rigor and on the drip lost during ice Storage

Åse Mette Johansen

HSL

"Velkommen te' våres Norge" En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivoutna/Kåfjord

2007

Inger Marie Olsen

HSL

Kvinner tier ikke lenger i forsamlingen - en studie av kulturell elastisitet i et kystsamfunn i Nord-Troms

Marianne Hovde

Juridisk fak

Nødrett som hjemmel for beslutning om og gjennomføring av forvaltningstiltak

2006

Anita C. Gudmundsen

HSL

Forståelser av et teknologiutviklings-samarbeid – et bidrag til utvikling av refleksjonsteori

2005

Sigrun Høgetveit Berg

HSL

Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder

Monika Basic

HSL

Nominal Subextractions and the Structure of NPs in Serbian and English

2004

Hilde L. Jåstad

HSL

Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914

Maria Filiochkina

HSL

How Tense and Aspect Are Acquired: A Cross-Linguistic Analysis of Child Russian and English

2003

Kari Myklebost

HSL

Muntlige fortellinger som kilder - refleksjoner rundt teoretiske og metodiske aspekter ved bruk av muntlige kilder som inntak til identitet

Berit Anne Bals

HSL

The acquisition of grade alternation in the Kautokeino dialect

2002

Kari- Anne Sæther

HSL

Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt

2001

Brynhild Salamonsen

Juridisk fak

Rettslig vern mot miljø- og helseskadelige produkter

Nina Østlyngen

HSL

Barndom i Alta i mellomkrigstida

2000

Nina Evensen

HSL

Erindringens vev. En studie av fortidsdimensjonens betydning i Cora Sandels Albertetrilogi

1999

Anne-Merethe Hanssen

Helsefak

Penicilin-Resistant Streptococcus pneumoniae: Molecular diversity in PBG-Genes

1998

Annette Bayer

NT-fak

Catalytic Asymmetric Dihydroxylation of 1,5-Diphenyl-1, 4-pentadien-3-ol Derivatives. A model for Kinetic Resolution

1997

Elisabeth Eriksen

HSL

Arkeologers søken etter de første menneskene i Norge: et forsknings- historisk tilbakeblikk 

1996

Marit Julien

HSL

Syntactic word formation in Northern SámiUndervisningsprisen (1995-2009) Utdanningsprisen (2010-)

1995

Institutt for rettsvitenskap

1996

Arkeologiseksjonen ved Institutt for samfunnsvitenskap

1997

Ansatte ved 3. årsenhet, profesjonsstudiet i psykologi

1998

Ikke delt ut

1999

Førsteamanuensis Arve Elvebakk ved Institutt for biologi, Mat-.nat-fak

2000

Ansatte ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, SV-fak

2001

Visuell antropologi ved Institutt for sosialantropologi, SV-fak

2002

Institutt for religionsvitenskap, SV-fak

2003

Professor Rolf Gaasland og førsteamanuensis Anniken Greve ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Humfak

2004

Rådgiver Jan Alexandersen, Universitetets videre- og etterutdanning

2005

Førsteamanuensis Nils-Magne Knutsen, Humfak

2006

Professor Ragnar L. Olsen, Institutt for marin bioteknologi, NFH

2007

Professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, SV-fak

2008

Universitetslektor Magne Olufsen, Institutt for kjemi, Mat.nat-fak

2009

Universitetslektor Ulf Mack Growen, Institutt  for økonomi, NFH

2010

Universitetslektor Torbjørn Isaksen, ILP,   HSL-fak, og Studieutvalget v/Jurfak

2011

Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og   økonomi, HHT/ISS, U-vett

2012

Professor   Liv Lundberg, Kunstakademiet, Kunstfak.

2013

Professor II Rune Hennig, IKM, Helsefak og professor Otto J. Anshus, IFI, NT-fak.

2014

Universitetslektor   Kjell Øystein Netland, IFT, NT-fak

2015

Professor Inger Njølstad, ISM, Helsefak

2016

Universitetslektor Kirsti Hokland, IMB, Helsefak

2017

Professor   Lena Bendiksen, Jurfak, og universitetslektor Nanna Hauksdottir, Helsefak

 2018

Professor Gunnar Ketil Eriksen, Jurfak

 

Pris til yngre forsker (1995-2009 og 2016-)

1995

 Steinar Johansen, medisinsk biologi

1996

 Magne Arve Flaten, psykologi

1997

 Dr. scient. Frank Melandsø

1998

 professor Derek Clark, IØ, NFH

1999

 Ikke delt ut

2000

Førsteamanuensis Bruno Laeng

Post.dok. Kevin McCafferty, Hum-fak

2001

 Dr.scient.   Stein Bondevik, IG, Mat.nat-fak

2002

 Tore Henriksen, jus og Tim Brennen, IPS,   SV-fak

2003

 Dr.scient.   Ingvild Mikkola, IFA, Med-fak

2004

 Professor Peter Svenonius, Hum-fak.

2005

 Professor Kenneth Ruud, IK, Mat.nat-fak

2006

 Førsteamanuensis Siv Ellen Kraft, IRV,   Hum-fak 

2007

 Førsteamanuensis Robert Jenssen, IFT,   Mat.nat-fak

2008

 Førsteamanuensis   Peter Jackson, IRV, SV-fak

2009

 Førsteamanuensis   Luca Frediani, IK, Mat.nat-fak

2016

 Professor Roe Fremstedal,   IFF, HSL-fak

2017

 Forsker Kathrin Hopmann, IK, NT-fak

2018

 Ikke delt ut.

 

Forsknings- og utviklingsprisen (2010-)

2010

Professor Eiliv Lund, ISM, Helsefak

2011

Professor Ove Havnes, IFT, NT-fak

2012

Professor Svein Jentoft, NFH, BFE-fak

2013

Professor Jürgen Mienert, IG, NT-fak

2014

Professor Tore Henriksen, Jur-fak.

2015

Professor Rolf A. Ims og professor Nigel Yoccoz,   AMB, BFE-fak

2016

Professor Paul Wassmann, AMB, BFE-fak

2017

Professor   Torbjørn Eltoft, IFT, NT-fak

2018

Professor Balpreet Singh Ahluwalia, IFT, NT-fak 

 

Formidlingsprisen (2006-)

2006

Førsteamanuensis Harald Gaski, Hum-fak og   førsteamanuensis Kåre Kullerud, Mat.nat-fak

2007

Professor Jon Hellesnes, IF, SV.fak og professor   Alfred Hanssen, IFT, Mat.nat-fak

2008

Biblioteksdirektør   Helge Salvesen og universitetsbibliotekar Sigmund Nesset, UB

2009

Professor   Einar Niemi, IHI, SV-fak.

2010

Professor Tori Stødle, Musikkonservatoriet,   Kunstfak

2011

Professor II Mads Gilbert, IKM, Helsefak

2012

Forsker Øystein A. Vangsnes, CASTL, HSL-fak og   institutt for kjemi, NT-fak.

2013

Formidlings-   og rekrutteringsprosjektet imPuls   (Helsefak, Kunstfak og TMU)

2014

Førsteamanuensis   Charlotte Reedtz, RKBU Nord, Helsefak.

2015

Professor Audun Rikardsen, AMB, BFE-fak

2016

Professor Jørgen Berge, AMB, Helsefak og   forskningsgruppen Redinor (flere institutter, campus Alta)

2017

Professor Nils Aarsæther, ISS, HSL-fak

2018

Professor Robert T. Barret, TMU

 

Likestillingsprisen (1995-)

1995

Professor Åse Hiorth Lervik og Jentegruppa på   IMR

1996

Ikke delt ut

1997

Førsteamanuensis Siri Gerrard

1998

Professor Gerd Bjørhovde

1999

Professor Synnøve Des Bouvrie

2000

Professor Inger Marie Dahl

2001-2002: Ikke delt ut

2003

Professor Randi Rønning Balsvik

2004 – 2006: Ikke delt ut

2007

Institutt for marin bioteknologi IMAB, NFH

2008

Hovedtillitsvalgt Toril Nustad, NTL

2009

Instituttleder Anne Britt Flemmen ISS, HSL

2010

Professor   Lisbeth Holtedahl, IAS, HSL

2011

Student Frithjof Eide Fjeldstad

2012

Prorektor/professor Curt Rice IS, HSL

2013

Ikke delt ut

2014

Professor Liv Helene Willumsen, IHR, HSL

2015

Professor Hege Brækhus, Jurfak

2016

Universitetsbibliotekar   Vibeke Bårnes, UB

2017

Dosent Hilde Blix, Musikkonservatoriet, Kunstfak.

2018 Forsker Kathrin Hopmann, IK, NT-fak

 

Innovasjonsprisen (2013-)

2013 

Professor Dag Johansen, IFI, NT-fak  

2014

Professor II Bjørn Skogen, IMB, Helsefak

2015

Professor Bård Smedsrød, IMB, Helsefak

2016

Professor   Hans Chr. Eilertsen, NFH, BFE-fak

2017

Professor   John Sigurd Svendsen, IK, NT-fak

2018

Forsker Yvonne Piotrowski og forsker Atle Larsen, IK, NT-fak 

 

Arbeidsmiljøprisen (2013-)

2013 

Handelshøgskolen   i Tromsø/seniorkonsulent Frode Lien HSL   

2014

Seniorrådgiver Gunnhild Guttvik, Helsefak

2015

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet,   NT-fak

2016

Førsteamanuensis Leif Simonsen (pensj., Narvik)

2017

Professor/prodekan Michaela Aschan, BFE-fak og verneombud Liv-Jorith Isaksen, IPS, Helsefak.

2018

Husbandet "The Infidels", AHR, HSL-fak.Informasjon:

English:

 Priser ved UiTs fakulteter:

 Ansvarlig for siden: Paulsen, Steinar Martin
Sist oppdatert: 23.09.2022 13:05