Prisar ved UiT Noregs arktiske universitet

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årleg ut prisar i ulike kategoriar; formidlingsprisen, forskings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forskar og utdanningsprisen. Prisane for 2020 har nominasjonsfrist måndag 16. mars.

Arbeidsmiljøutvalet tildeler arbeidsmiljøprisen som vert delt ut på UiT sin arbeidsmiljødag. Han vert lyst ut seinare.

Ansvarlig for siden: Olaug Husabø
Sist oppdatert: 28.08.2020 10:34