Arctic blue polygon pattern

Interne satsinger ved UiT

UiT Aurora Centres

Et virkemiddel for å fremme UiTs toppforskningsmiljøer

Tematiske satsinger

Tverrfaglige og tverrfakultære prosjekter som støtter opp om satsingsområdene i UiTs strategi

UiT Aurora Outstanding

Et karriereutviklingsprogram ved UiT

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag