Foto: MostPhotos.com

Institutt for bygg, energi og materialteknologi


   

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag.

Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå, men vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert ved campus Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 350 studenter.

Institutt for Bygg-, Energi- og Materialteknologi tilbyr blant annet

Ansatte ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi:
[Loading...]